Saugos patarimai vaikams:
 1. Neik su nepažįstamu žmogumi.
 2. Nesėsk į nepažįstamojo automobilį.
 3. Nežaisk gatvėje sutemus.
 4. Neužsižaisk kieme, kai grįžti iš mokyklos.
 5. Jeigu namuose likai vienas, jokiam svetimam ar mažai pažįstamam žmogui neatidaryk durų, kad ir kuo jis prisistatytų.
 6. Nesutrik, jei būdamas namuose išgirsi, kad kažkas bando atidaryti laukujas duris. Garsiai paklausk: “Kas ten?”
 7. Jeigu nepažįstamieji vis tiek bando atidaryti duris, iškart skambink telefonu „112″ į policiją ir tiksliai nurodyk adresą, po to, išėjęs į balkoną arba pradaręs langą, šaukis kaimynų, praeivių pagalbos.
 8. Nesikviesk į namus nepažįstamų arba mažai pažįstamų vaikų.
 9. Nesigirk aplinkiniams, kokių brangių daiktų namuose turi tavo tėvai (vaizdo ar garso magnetofonų, papuošalų, drabužių ir pan.).
 10. Į telefono skambučius, kai klausiama, ar yra namuose tavo tėvas ar mama, atsakyk, jog jie dabar užsiėmę, ir paklausk, kam ir kada paskambinti.
 11. Į nepažįstamųjų klausimus, ar yra namuose tėvai, geriausia visada atsakyti, kad jie namie.
 12. Nereikia gatvėje kalbėtis su neblaiviais žmonėmis, netgi jeigu jie tau ir pažįstami. Neblaivus asmuo dažnai labai pasikeičia, jo poelgiai gali būti žiaurūs ir nenusakomi.
 13. Jeigu nepažįstamieji siūlo paklausyti muzikos, pažiūrėti videofilmą, pažaisti, parodyti kokį nors gyvūną ar ką nors kitą, niekada neskubėk. Pirmiausia pasitark su savo tėvais arba su kitais gerai pažįstamais suaugusiaisiais.

Saugos patarimai paaugliams:

 1. Išeidami iš namų, pasistenkite, kad tėvai žinotų, kur išeinate ir kaip su jumis susisiekti, jei tokia būtinybė iškiltų.
 2. Pagal galimybę būkite gatvėje tarp draugų.
 3. Nesigėdykite paprašyti buto šeimininko, kur svečiuojatės, kad leistų paskambinti telefonu tėvams, jog jau vykstate namo.
 4. Atsisakykite atsitiktinio nepažįstamo žmogaus pasiūlymo pavėžėti jus iki namų.
 5. Kai nepažįstamasis gatvėje kviečia užeiti pas jį į namus, mandagiai atsisakykite ir kuo skubiau eikite šalin.
 6. Kad ir kur jūs būtumėte, pirmiausia sužinokite, kur yra telefonas, įsidėmėkite kelią iki durų, jei kilus pavojui tektų bėgti.
Views All Time
Views All Time
2146
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!