Kelionės dokumentai ir draudimas

Kelionės dokumentai

Norėdamas išvengti nemalonumų pasienyje, pasirūpink reikiamais kelionės dokumentais, pasitikrink paso galiojimo laiką bei pasirūpink draudimu. Aviabilietai, viešbučio apmokėjimo patvirtinimai, sveikatos, gyvybės draudimai ir kiti kelionės dokumentai išduodami kelionių agentūroje. Atskirais atvejais klientas dokumentus galima pasiimti oro uoste iš anksto susitarus su kelionių agentu.

KELIONĖS SUTARTIS

Turizmo paslaugų  teikimo sutartis – raštu sudarytas susitarimas, kuriuo viena šalis – turistinės kelionės organizatorius – įsipareigoja už atlyginimą kitai šaliai – turistui – užtikrinti organizuoti turistinę kelionę, o turistas įsipareigoja sumokėti už suteiktas paslaugas. Tai pagrindinis kelionės dokumentas, kuriame nusakytos visos keliautojo įsigyjamos paslaugos ir kaina. Ji sudaroma pasirašant du originalius egzempliorius, kurių vienas skirtas keliautojui, kitas – kelionių agentūrai. Kiekvienam užsakomam kambariui sudaroma atskira kelionės sutartis. Šį dokumentą būtina turėti kelionės metu bei saugoti iki jos pabaigos.

KELIALAPIS

Tai kelionių operatoriaus išduodamas dokumentas, išspausdintas ant specialaus formato firminio blanko. Keliautojui įteikiami 3 kelialapio egzemplioriai, kurių vienas skiriamas registracijai atvykus į šalį (oro uoste jį reikia pateikti kelionių operatoriaus atstovui), kitas – registracijai viešbutyje, o trečias egzempliorius skiriamas keliautojams kaip užsakymo patvirtinimas ir kelionės sutarties priedas.

Kelialapyje išdėstyta informacija patvirtina keliautojo užsakytas paslaugas: viešbučio pavadinimą, kategoriją ir vietą, kambario tipą, maitinimo sistemą, keliautojų, gyvensiančių viename kambaryje, pavardes. Taip pat kelialapyje nurodomos specialios užsakymo žymos ( papildomi keliautojų pageidavimai, kurie esant galimybei gali būti įvykdomi) ir pateikiami partnerių užsienio šalyje rekvizitai.

PASAS

Pasas turi galioti ne mažiau kaip šešis mėnesius nuo dienos, kai prasidės kelionė. Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Daugelis valstybių reikalauja, kad turisto pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (gali būti reikalaujama ir 12 mėnesių galiojančio paso). Patariama tai išsiaiškinti prieš išvykstant ir pasikeisti pasą bei prasitęsti paso galiojimo laiką. Tikslesnę informaciją apie tai gali suteikti pasų tvarkymo tarnybos. Atmink, kad Lietuvoje įsigaliojus naujo pavyzdžio pasams, pasą galima gauti tik mėnesio bėgyje.

VIZOS

Vykstant į Šengeno (Europos Sąjungos)  šalis galioja bevizis režimas. Ne Lietuvos piliečiai, vykdami į kai kurias šalis, turi įsigyti vizas. Jeigu Lietuvoje gyvenantys  asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis į artimiausią reikiamos šalies ambasadą. Kelionių organizatorius neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu. Lietuvos piliečiams Egipto ir Turkijos vizos, už nustatytą mokestį išduodamos oro uoste. Užsisakius kelionę į Tunisą vizų nereikia, tačiau perkant tik lėktuvo bilietą būtina iš anksto kreiptis dėl vizos (20 JAV dolerių) išdavimo į Tuniso ambasadą Varšuvoje. Išsamią informaciją apie vizas bei vizų išdavimo tvarką galima sužinoti  Lietuvos Respublikos užsienių reikalų ministerijos interneto svetainėje:http://www.urm.lt  

Vaikų išvykimo į užsienio valstybes tvarka Lietuvoje

Nuo 2007 m. birželio 1 d. įsigalioja nauja vaiko laikino išvykimo į užsienį tvarka.

Vyriausybė 2007 m. balandžio 25 dieną pritarė nutarimo “Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimui. Šiuo pakeitimu supaprastinama iki šiol galiojusi Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarka.

Už vykstančių į užsienio valstybes vaikų iki 18 metų sveikatą, gyvybę, priežiūrą, teisių ir teisėtų interesų gynimą atsako tėvai, globėjai arba vaiką lydėti įgalioti asmenys.  Numatyta, kad nuo 2007 m. metų birželio 1 d., jei vaikas vyksta su vienu iš tėvų, kito sutikimas nereikalingas, o jei vyksta vienas, tai užtektų bent vieno iš tėvų sutikimo. Abu tėvai dėl vaiko išleidimo į užsienį turėtų susitarti šeimoje. 

Vaikas, vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą. Jei vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu (ne su vienu iš tėvų), Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui išvykstant į užsienio valstybę su jį lydinčiu asmeniu, bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytiniame sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams pareikalavus pateikiamas vaiko gimimo liudijimas. Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatomo vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą vaiko laikiną išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas išvyksta.Šie reikalavimai netaikomi asmenims iki 18 metų amžiaus,sudariusiems santuoką (įgijusiems visiškącivilinį veiksnumą) arba teismo tvarka pripažintiems visiškai veiksniais (emancipuotiems).
  

Papildomos informacijos apie išvykimo į užsienį sąlygas galite gauti paskambinę į Valstybės sienos apsaugos tarnybą (prie LR vidaus reikalų ministerijos) telefonu Vilniuje (8~5) 2719305.

Dėmesio! Svarbi informacija vykstantiems į Rusijos Federaciją su nepilnamečiais 
2002 m. gruodžio 30 d. pasirašytame Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarime dėl abiejų valstybių piliečių kelionių Vaiko kelionės dokumentas nenumatytas kaip galiojantis kelionės dokumentas. 
Nuo 2003 metų sausio 1 dienos į Rusijos Federaciją įvažiuojantys ar vykstantys per jos teritoriją tranzitu Lietuvos Respublikos piliečiai iki 16 metų, kaip ir suaugusieji, privalo turėti galiojantį Lietuvos Respublikos pasą ir vizą.

Daugiau informacijos galima sužinoti LR vyriausybės nutarime Nr. 302 “Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo”.

Parengta pagal LR turizmo departamento parengtą medžiagą.

Draudimas

Į kelionę vykstantis asmuo gali pasirinktinai draustis viena, keliomis ar visomis kelionės draudimo rūšimis. Norimą draudimo rūšį galima pasirinkti perkant kelionę EasyTravel kelionių agentūroje. EasyTravel draudimo partneris – “Ergo Lietuva”.

EasyTravel kelionių agentūroje galima įsigyti šias draudimo rūšis:

Kompleksinis kelionės draudimas 

Šis kelionės draudimas apima dvi kelionės išlaidų draudimo rūšis, kuriomis apsidrausti rekomenduojame visiems keliautojams, vykstantiems į užsienio šalis:

 1. Medicininių išlaidų draudimas – tai draudimas susijęs su su išlaidomis, kurias apdraustasis patiria dėl būtinos medicininės pagalbos užsienyje. Būtinoji medicininė pagalba – medicininės pagalbos priemonės, taikomos siekiant atstatyti ir palaikyti gyvybiškai svarbias organizmo funkcijas bei išvengti ilgalaikių bei negrįžtamų patologinių organizmo pakitimų, numalšinti aštrų skausmą.
 2. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų –

  Apdraudžiamos mirties, neįgalumo, laikino neįgalumo ir kaulų lūžių rizikos.

  • Mirties atveju apdraustojo teisėtiems paveldėtojams yra išmokama vienkartinė, mirties rizikai pasirinkta draudimo suma.
  • Neįgalumo atveju išmokos dydis priklauso nuo neįgalumo lygio ir pasirinktos draudimo sumos.
  • Išmokos dydis kaulų lūžių atveju priklauso nuo lūžusio kaulo ir draudimo sutartyje numatytos draudimo sumos.
  • Esant laikinam neįgalumui dėl nelaimingo atsitikimo draudimo išmokos mokamos už patirtą traumą (pvz., dėl kaulų išnirimų, minkštųjų audinių plyšimų, nudegimų, nušalimų, galvos smegenų sutrėtimų ir kraujosruvos).

Draudimo įmoka 

Draudimo įmoka yra vienkartinė ir mokama sudarant draudimo sutartį (polisą). Įmokos dydis priklauso nuo draudimo sumos, apdraustojo amžiaus, kelionės tikslo (vykstate sportuoti atostogauti, tarnybinė kelionė ar kt.), regiono, kur vykstama (Europa, Rytų Europa ar kt. žemynai.)

Ką daryti atsitikus draudiminiam įvykiui?

Kreipkitės į artimiausią oficialią gydymo įstaigą ar gydytoją. Jeigu dėl susirgimo Jums reikalingas stacionarinis gydymas, apie tai Jūs pats ar su gydytojo pagalba nedelsiant informuokite ERGO LIETUVA žalų reguliavimo skyrių (darbo dienomis) arba asistavimo partnerį užsienyje – bendrovę EuroAlarm Assistance Prague, kuri dirba ištisą parą (telefonas ir adresas nurodyti draudimo liudijime ir atmintinėje apdraustajam).

Jeigu Jums tektų gydytis ambulatoriškai bei pirkti gydytojo išrašytus vaistus, gydymo išlaidas iki 250 EUR galite apmokėti patys, o sugrįžę iš kelionės pristatykite draudiminį įvykį patvirtinančius dokumentus: sąskaitų originalus bei kvitus. Reikalaukite, kad dokumentuose gydytojas nurodytų diagnozę, gydymo datą ir atliktas paslaugas. Jeigu sąskaitas apmokate patys, nesikreipkite į EuroAlarm Assistance Prague.

Darbo dienomis atsitikus žalai užsienyje, taip pat galite kreiptis tiesiai į ERGO LIETUVA. Atmintinėje apdraustajam pateikti nurodymai, ką daryti žalos atveju apsidraudusiems kitomis kelionių draudimo rūšimis.

Norėdamas sužinoti daugiau informacijos, spustelk   Kelionių draudimo taisyklės

Bagažo draudimas

Apdraudžiami tik asmeninio pobūdžio daiktai, skirti kelionei.

Draudimo išmoka mokama už:

 • atiduotą saugoti bagažą, jeigu jis dingsta;
 • priverstinių pirkinių įsigyjimą iki 175 EUR, kai perduotas pervežti bagažas į paskirties vietą vėluoja daugiau kaip 6 val.;
 • nuostolius dėl vagystės iš pastatytos ir užrakintos transporto priemonės;
 • nuostolius, jeigu bagažas dingsta ar apgadinamas dėl transporto priemonės avarijos ar nelaimingo atsitikimo, kurį patiria apdraustasis;
 • nuostolius, jei bagažas apgadinamas dėl gaisro ir kitų gamtinių jėgų poveikio.

Draudimo įmoka priklauso nuo draudimo sumos, t.y. bagažo vertės ir draudimo trukmės. Draudėjas gali pasirinkti vieną iš draudimo sumų: 500 EUR, 750 EUR, 1000 EUR.

Asmens civilinės atsakomybės draudimas

Tai įstatymais numatyta civilinė atsakomybė, kai reikia atlyginti padarytą kitam asmeniui žalą. Ji gali būti padaryta kito asmens sveikatai arba turtui. Tai gali būti kasdieninio gyvenimo pavojai, pvz., apdraustasis skubėdamas netyčia stumteli kitą žmogų, dėl ko pastarasis patiria traumą arba apdraustasis važiuodamas dviračiu apgadina stovintį automobilį. Pagal galiojančius civilinės atsakomybės įstatymus pareiškiamas reikalavimas atlyginti žalą. Teismo procese draudiminio įvykio atveju draudikas atstovauja apdraustąjį. Apsidraudus tėvams, civilinės atsakomybės draudimas galioja ir dėl nepilnamečių vaikų padarytos žalos.

Kelionės finansinių nuostolių draudimas

Jeigu Jūs atšauksite kelionės užsakymą arba būsite priverstas staiga nutraukti kelionę dėl savo arba vieno iš kartu keliaujančių asmenų staigios ligos ar mirties, tuomet turėsite nemažai išlaidų. Tokiais atvejais ERGO LIETUVA Jums atlygins: 

 • kelionės atšaukimo išlaidas;
 • papildomas grįžimo išlaidas nutraukus kelionę.

Prie draudiminių įvykių priskiriama: 

 • apdraustojo arba jo artimųjų žūtis, sunkūs sužalojimai, netikėtos sunkios ligos; 
 • apdraustojo, jo sutuoktinio (-ės) gyvenamajam būstui padaryta žymi žala.

Taip pat atlyginami nuostoliai, pavėlavus išvykti į kelionę arba jungiamąjį reisą:

 • atsitikus eismo įvykiui;
 • pavėlavus viešajam transportui;
 • esant trečiųjų asmenų nusikalstamai veiklai

 

Apie įvairias kelionės draudimo rūšis bei draudimo bendroves, kuriose galima įsigyti norimą draudimo rūšį,  skaitykite interneto svetainėje adresu:

http://www.draudimas.lt

Views All Time
Views All Time
2185
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!