Aukštaičių kova – laikraštis, kurį leido Vytauto apygardos štabas nuo 1945 10 iki 1952 09. Platintas Utenos, Švenčionių, Zarasų, Rokiškio, Panevėžio aps. Daugintas rotatoriumi, šapirografu. Tiražas apie 200 egzempliorių. Redaktoriai – P. Ivonis-Sakas, V. Pakštas-Vaidotas, B. Kazickas-Saulius, B. Krivickas-Vilnius.

Laisvės keliais – LAF Utenos apskrities Kęstučio organizacijos štabo laikraštėlis, leistas 1944–1945 m. Daugintas rašomąja mašinėle. Redaktoriai – B. Stasiūnas, G. Puslys, S. Žibėnas, B. Kazickas, V. Petravičius.

Laisvės kova – Mindaugo srities leidinys.

Laisvės kovotojas buvo spausdinamas pas Pikčiūnų k. gyventoją Antaną Drungą.

Laisvės šauklys – laikraštis, kurį leido Vytauto apygardos Liūto rinktinės štabas 1946–1950 m. Platintas Utenos aps. Daugintas rotatoriumi, rašomąja mašinėle. Tiražas buvo apie 500 egz. Redagavo V. Grigaliūnas-Sakalas, B. Kazickas-Saulius.

Partizanas – laikraštis, leistas Gedimino LPS rinktinės štabo nuo 1945 01. Platintas Utenos aps. Spausdintas rotatoriumi, rašomąja mašinėle. Redaktoriai – J. Mierkis-Siųstuvas, B. Kazickas-Saulius.

Partizaninė kova – Algimanto apygardos štabo laikraštėlis, leistas 1947–1951 m. Platintas Rokiškio, Utenos, Panevėžio aps. Daugintas rotatoriumi, rašomąja mašinėle. Redaktoriai – J. Urbonas-Lakštutis, J. Deksnys-Ramunis, Jonas Kemeklis-Tauras, Juozas Kemeklis-Rokas.

Pogrindžio tiesa – LLA Vytauto apygardos štabas 1947 04 01 išleido šį laikraštį su šūkiu: ,,Lietuvos komunistai, ratavokitės!“

Pragiedruliai – Algimanto apygardos Šarūno rinktinės štabo laikraštėlis, leistas 1947–1948 m., platintas Rokiškio ir Utenos aps. Daugintas rašomąja mašinėle.

Pogrindžio žodis – LLA Šarūno rinktinės štabo laikraštėlis, leistas 1945 m. pabaigoje, platintas Utenos aps. Daugintas rašomąja mašinėle. Redaktoriai V. Pakštas-Vaidotas, V. Mikulėnas-Liepa.

Prošvaistė – LAF Utenos apsk. Kęstučio organizacijos štabo laikraštėlis, leistas 1943–44 metais. Daugintas rotatoriumi. Platintas Utenos, Zarasų, Švenčionių aps. Tiražas apie 300 egz. Redaktoriai – B. Stasiūnas, S. Žibėnas, V. Pakštas, G. Puslys ir kt.

Rytų Lietuva – laikraštėlis, leistas Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo 1947 03 – 1949 m. Platintas Švenčionių aps. Daugintas rašomąja mašinėle. Redaktoriai – L. Balsys-Pavasaris, Švyturys.

Sutemų keleivis – partizanų laikraštėlis, leistas 1947–1949 m. Vytauto apygardos Lokio rinktinės štabo. Spausdintas rašomąja mašinėle. Redaktorius – P. Račinskas-Žaibas, B. Vaičėnas.

Tėvynei šaukiant – Didžiosios kovos apygardos ,,B“ rinktinės štabo laikraštėlis, leistas nuo 1946 iki 1949 m. Platintas Ukmergės apskrityje. Daugintas rašomąja mašinėle. Redaktoriai – A. Leščinskas-Šaltekšnis, J. Jūras-Žilvinys, S. Statkevičius-Gintvytis.

Views All Time
Views All Time
4101
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!