Tautos mastu pradedamas naujas sumanymas “Šventi Lietuviui Žodžiai”. Šio sumanymo tikslas – surinkti ir nustatyti Tautos pamatines vertybes, susitarti dėl jų, ką mes laikome svarbiausiu savo, Šeimos bei Tautos gyvenime. Tas vertybes įkūnijantys Žodžiai turėtų būti rašomi iš DIDŽIOSIOS raidės. Šie žodžiai atspindės Lietuvių pasaulėžiūrą, pasaulėjautą, vertybes ir principus. Nes tai, kas rašoma iš didžiosios raidės, rodo, ant kokio pamato stovi mūsų Tauta.

Išklausius visos Tautos (siekiama surinkti bent 1 nuošimtį Tautos, t.y. ne mažiau 30 000 Lietuvių) nuomones, siūlymus, bus sudarytas šventų Lietuviui Žodžių sąrašas, kuris bus pateiktas aukščiausioms valstybinėms institucijoms, su tikslu įtraukti naujai rašomų šių Žodžių rašybą į mokyklų programas. Taip pat skatinamas pripažinaus (oficialaus) šių Žodžių rašybos iš didžiosios raidės įteisinimas valstybinėje Kalbos komisijoje. Vaikai nuo mažumės mintinai mokydamiesi šį sąrašą pasąmoningai daug labiau vertins tai, kas rašoma iš didžiosios raidės, nes tai išskirta iš kitų Žodžių, pakelta aukščiau jų. Šie Žodžiai išmokstami taip pat, kaip ir daugybės lentelė matematikoje, nes tai – kiekvieno Lietuvio esminiai Žodžiai. Taip nuo mažumės bus skiepijamos tikrosios Lietuvio vertybės.

Tad ką Mes laikome svarbiausiu šiame Gyvenime? Kuriuos Žodžius rašytumėte iš didžiosios raidės? Ir ką labiausiai vertinti skatinate/skatinsite savo Vaikus? Rašykite savo pasiūlymus, mintis, aktyviai dalyvaukite šiame sumanyme. Visa tai mūsų Tautos ir mūsų Vaikų ateičiai ir labui.

*Žodžių skaičius sąlyginis, nebūtinai 100, gali būti ir 50, ir 80, ir 30, ir visas 100 šventų Žodžių, sumanymo  eigoje išryškės labiausiai vertinami ir pageidaujami.
*Sumanymo metu pasiūlytus Žodžius tvirtinimui teikti ketinama surinkus ne mažiau kaip 30 000 balsų. Patį sumanymą ketinama tęsti iki Rasos Šventės 2014.06.23

Balsuoti už Žodžius galima čia: https://www.facebook.com/questions/3900117781627/

Views All Time
Views All Time
180
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!