Egzistencinės terapijos mokymo programa

Egzistencinės terapijos tikslas – padėti žmogui – sveikam ir sergančiam – suprasti savo gyvenimą, jo kūrimo būdus, jame slypinčius paradoksus ir dilemas bei atrasti prasmingos ateities kūrimo kelius. Egzistencinę terapiją apibūdina du svarbiausi dalykai. Pirma, žmogaus kaip būties-pasaulyje arba kaip nenutrūkstamo gyvenimo proceso samprata. Ypač pabrėžiamas žmogaus susietumas su savo gyvenimo kontekstu (pasauliu). Pati psichoterapija nukreipta ne tiek į asmenybės keitimą, kiek į savo gyvenimo gilesnį bei platesnį supratimą. Antra, žmogaus gyvenimas siekiamas suprasti analizuojant jo sąveiką su universaliaisias egzistenciniais veiksniais, kurių svarbiausi yra šie: būties jausmas; laisvė, jos ribos bei atsakomybė už ją; gyvenimo baigtinumas arba mirtis; nerimas; kaltė; laikas; prasmė ir beprasmybė. Egzistencinė terapija remiasi egzistencine ir fenomenologine filosofija.

Egzistencinės terapijos mokymo programa parengta dr.doc. R.Kočiūno ir vykdoma Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institute,įkurtame 1995 m.
Ji susideda iš pradinio, bazinio kurso, trunkančio 1,5 metų (358 val.) ir profesionaliojo lygio kurso, kurio trukmė 2 metai (560 val.). Programa skirta psichologams, psichoterapeutams, gydytojams bei socialiniams darbuotojams, besidomintiems psichologiniu konsultavimu ir psichoterapija. Priimant mokytis pirmenybė teikiama praktikuojantiems psichoterapiją arba psichologinį konsultavimą.

Pradinis kursas skirtas susipažinti su egzistencinės terapijos teoriniais ir praktiniais pagrindais, taip pat su gretutinėmis psichoterapijos mokyklomis ir darbo metodais. Kurso metu skaitomos teorinės paskaitos, vyksta grupiniai ir individualūs praktiniai psichoterapinio darbo užsiėmimai ir psichoterapinio darbo atvejų analizė, daug laiko užima klausytojų savarankiškas darbas studijuojant literatūrą, rengiantis seminarams, ruošiant atskirų sričių referatus.

Pradinis mokymo kursas susideda iš keturių seminarų, kurių trukmė 9-12 dienų, tarp kurių būna kelių mėnesių pertrauka, ir baigiamojo seminaro, kuriame pristatomi ir ginami baigiamieji darbai.

Pradinį mokymo kursą sudaro privalomi ir papildomi teoriniai-praktiniai dalykai.

Privalomi dalykai:

Egzistencinė filosofija (S.Kierkegaard, M.Heidegger).
Psichoterapijos ir konsultavimo pagrindai.
Egzistencinės psichologijos ir terapijos teorijos (L.Binswanger, M.Boss,R.Laing, V.Frankl, R.May).
Gretutinės asmenybės ir psichoterapijos teorijos (psichoanalizė, analitinė psichologija, individualioji psichologija, kognityvinė-elgesio terapija, humanistinė psichologija ir terapija, transpersonalinė psichologija ir terapija).

Grupių dinamika ir egzistencinė terapija grupėse.
Individualiosios egzistencinės terapijos procesas (filosofiniai pagrindai, terapijos teorija, etiniai terapijos klausimai).
Praktinio psichoterapijos ir konsultavimo darbo profesinė priežiūra (supervizija).
Individualios psichoterapijos atvejų analizė.

Grupinis patyrimas:

Intensyvaus Terapinio Gyvenimo grupė;
Egzistencinio patyrimo grupė;
Geštaltinės terapijos grupė;
Mitinio patyrimo grupė.

Papildomi dalykai
(iš kurių du trečdalius privalu pasirinkti):

Fenomenologinė psichologija ir patyrimo aprašymo metodai.
Psichologinių kriziųįveikimas.
Egzistencinė sapnų analizė.
Religijos psichologija.
Biblioterapija.
Meno terapija.

Kurso baigiamojo seminaro metu klausytojai privalo pristatyti ir apginti teorinį darbą tema “Egzistencinė filosofija/psichologija ir mano gyvenimo pasaulis” bei savo psichoterapijos praktikos atvejo analizę.

Užbaigus egzistencinės terapijos pradinį kursą, išduodamas Instituto pažymėjimas, liudijantis apie susipažinimą su egzistencinės psichologijos ir psichoterapijos pagrindais, psichoterapinės kvalifikacijos pakėlimą, o taip pat suteikiantis galimybę tęsti egzistencinės terapijos profesionalias studijas, kurių apimtis (kartu su pradiniu kursu) atitinka psichoterapeuto profesijosįgijimui keliamus reikalavimus.

Profesionaliojo lygio programa
skirta siekiantiems psichoterapeuto diplomo. Joje šalia teorinių dalykų, pagilinančių egzistencinės psichologijos, terapijos ir filosofijos sampratą, didesnė dalis laiko skiriama praktiniam darbui esant profesinei priežiūrai bei psichoterapijos atvejų analizei. Per šiuos 2 metus taip pat privalomas 30 val. Trukmės asmeninės individualios asmeninės terapijos praėjimas pas Instituto rekomenduojamus aukštos kvalifikacijos psichoterapeutus.

Programos turinys:

Specifiniai egzistencinės terapijos klausimai.
Egzistencinė filosofija (M,Heidegger, M.Buber, G.Marsel).
Profesinės priežiūros teorija ir praktika.
Psichoterapija ir religija.
Egzistencinė vaikų psichoterapija.
Šeimos terapija.
Egzistencinė kūno terapija.
Egzistenciniai klausimai dvasinėse tradicijose.
Praktinis darbas (psichoterapijos atvejų analizė ir praktinio darbo profesinė priežiūra).

Mokymasis vyksta per penkis 15 dienų trukmės seminarus.

Norint gauti mokymo programos baigimo diplomą, privalu parengti ir apginti egzistencinės terapijos teorinį darbą, savo psichoterapijos praktikos atvejo analizę bei pateikti rašto darbą apie asmeninės individualios terapijos ir savo psichoterapinės praktikos sąveiką. Egzistencinės terapijos profesionaliojo lygio studijos baigiasi psichoterapeuto (egzistencinė terapija) diplomo gavimu.

Egzistencinės terapijos mokymas prasidėjo 1996 m. Pradinį kursą jau baigė 90 gydytojų ir psichologų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Ukrainos. Studijas baigė ir 1-ji profesionaliojo lygio mokymo grupė. Šiuo metušią programą studijuoja 80 specialistų, iš jų 25 – profesionaliojo lygio programoje.

Egzistencinės terapijos mokymas vyksta Birštone, gražiame ir tyliame Lietuvos kurorte tarp Nemuno kilpų.

Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas (direktorius – dr.doc. R.Kočiūnas, prezidentas – L.Judelevičius).

Adresas ir telefonai:
A/d 23182051 Vilnius. tel. 276 25 71, mob.tel. 8-687-17336 (R.Kočiūnas)
272 68 73, mob.tel. 8-298-35183 (L.Judelevičius), E-paštas: hepi@tdd.lt

Views All Time
Views All Time
5934
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!