Vadovai – kun. Antanas Saulaitis SJ, psichologė Rasa Bieliauskaitė; koordinatorė – Elvyra Kučinskaitė.

Skyrybos – viena iš didžiausių žmogaus gyvenimo netekčių. William P. Roberts sako, kad žemiau pateikiamas Izaijo knygos tekstas galėjo būti sukurtas žmogaus, kuris išgyveno skyrybas:
Mano pastogė lyg palapinė piemenų nugriauta/ ir numesta šalin nuo manęs./ Mano gyvenimą tu baigei austi kaip audėjas/ nukirpai mane it paskutinį siūlą nuo šeivos./…..Ligi aušros aš šaukiuosi pagalbos……Nuvargsta man akys žvelgdamos aukštyn į dangų:/ aš skurdžius, Viešpatie. Užstok mane. (Iz 38, 12-14)

Vienam tai išgyventi yra nepakeliamai sunku.

**

Išsiskyrusiųjų sielovados tarnybos tikslai :

• Padėti skyrybas pergyvenusiam asmeniui atsigauti; suteikti jam reikiamų psichologinių, teologinių ir teisinių žinių.
• Organizuoti tarpusavio pagalbos grupes; pokalbis panašios patirties žmonių grupėje gali mums padėti susivokti savyje, kituose, gyvenime; gali padėti mums kurti tolesnį gyvenimą, pasitikint Dievu ir žmonėmis.
• Padėti skyrybas pergyvenusiam asmeniui suvokti, kad Dievas nepaliko jo ir nepasmerkė, padėti jam surasti savo kelią ir būdą atsigręžti į Dievą.
• Padėti bendruomenei priimti skyrybas patyrusį žmogų kaip pilnavertį ir kūrybingą savo narį.

Akademinės Sielovados centras siūlo Išsiskyrusių žmonių sielovados grupės užsiėmimus.
Užsiėmimams vadovaus: kun. A.Saulaitis, R. Bieliauskaitė, E. Kučinskaitė.

Jei per pastaruosius penkerius metus pergyvenote skyrybas ir jums liko neatsakytų klausimų, neišsakytų jausmų, siūlome ateiti į Išsiskyrusių žmonių sielovados grupę. Numatoma 10 kassavaitinių užsiėmimų, vėliau siūlysime burtis ir veiklą tęsti savitarpio pagalbos grupėse.

Apie ką mes kalbėtume?

• Skyrybų tikrovė ir mitai: skirtis ar gyventi dėl vaikų?
• Pasikeitimai šeimoje po skyrybų. Kaip įvairaus amžiaus vaikai išgyvena tėvų skyrybas.
• Kaip padėti savo vaikams, išgyvenantiems skyrybų skausmą.
• Ar esame pakankamai drąsūs eiti per skyrybų skausmą, jį suvokti ir priimti? O gal nuo jo slepiamės? Kur dažniausiai žmonės slepiasi nuo jausmų, kurių nenori patirti?
• Ar mes jaučiamės suprasti artimųjų, draugų, bendradarbių?
• Kaip galime padėti kitiems mus suprasti? O kaip trukdome?
• Kokios baimės mus vargina – ir kaip jas įveikti?
• Kokie mūsų gyvenimo siekiai ir tikslai; kas mums svarbu?
• Kas teikia mums šilumos, jėgos, drąsos? Kas mus palaiko? Kaip to ieškoti?

Užsiėmimai vyks antradienio vakarais (18 ar 18:30) Šv. Kryžiaus namuose Stuokos-Gucevičiaus 2.
Grupės užsiėmimų pradžia – lapkričio mėn. pabaiga, gruodžio pradžia.

Jeigu norite patekti į grupę, prašome skambinti Elvyrai Kučinskaitei tel.: 212 17 15 (darbo valandomis) ir 2437367 (nuo 18 val.) arba rašyti adresu ekucinskaite@yahoo.com.

Views All Time
Views All Time
2556
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!