TIKSLAI. Ugdyti moksleivių ekologinę kultūrą, pagarbą ir meilę gamtai, gyvūnams. Mokyti mokinius elgtis su gyvūnais, juos pažinti, rūpintis ir būti atsakingam už savo augintinius. Formuoti moksleivių humanistinius, estetinius ir pilietinius interesus.

STRUKTŪRA. Neakivaizdinę jaunųjų kinologų mokyklą (NJKM) kuria Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras (LJGC), padedamas Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA), Lietuvos kinologų draugijos (LKD) ir Lietuvos gyvūnų globos draugijos (LGGD).

Mokykla dvimetė. Mokytis kviečiami 9-11 klasių moksleiviai. Apie priėmimą į Neakivaizdinę jaunųjų kinologų mokyklą bus skelbiama Lietuvos spaudoje, televizijoje ir apie tai bus informuoti švietimo skyriai.

Norintieji mokytis šioje mokykloje turės parašyti ir atsiųsti darbą viena iš paskelbtų temų. Į užsiėmimus moksleiviai bus kviečiami individualiai. Savarankiškas mokymasis ir mokymas vyks pagal mokyklos veiklos programą, kuri sudaroma dvejiems metams ir tvirtinama Centro direktoriaus.

Per dvejus mokslo metus vyks 4 sesijos, 2 seminarai, 1 išvyka į Tarptautinę šunų parodą. Praktinius užsiėmimus apie šunų veisles, dresūrą ves kinologai ekspertai.

Mokyklai vadovauja ir įvairius probleminius klausimus sprendžia taryba. Ją sudaro: mokslinis vadovas, kuratorius, koordinatorius ir mokinius atstovaujantis asmuo.

MOKSLEIVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. Į Neakivaizdinę jaunųjų kinologų mokyklą priimami moksleiviai, besidomintys kinologija ir atsiuntę darbus pasirinkta tema.

Moksleiviai turi teisę pasirinkti stojamojo darbo, seminarų bei individualių užduočių temas. Sesijose bus tikrinamos ir vertinamos moksleivių žinios, aptariamos tarp sesijų atliktos individualios užduotys.

NJKM moksleiviai privalo laiku atvykti į užsiėmimus, kokybiškai atlikti užduotis; darbo metu laikytis saugumo, technikos ir sanitarijos reikalavimų.

NJKM moksleiviams bus sudaromos sąlygos nemokamai lankytis Lietuvoje vykstančiose šunų parodose.

Dešimt geriausiai besimokančių ar konkurso tvarka atrinktų moksleivių turės teisę būti teisėjų asistentais, o išlaikę kvalifikacinius egzaminus – tapti teisėjais.

Baigusieji dvejų metų teorinį ir praktinį kursą, laiko egzaminą ir gauna šios mokyklos baigimo pažymėjimą.

FINANSAVIMAS. Mokslas NJKM mokamas: dvejiems metams – 100 Lt. Socialiai remtiniems moksleiviams taikomos lengvatos. Mokykla dalinai finansuojama iš valstybės biudžeto. Be to, gali būti remiama juridinių ir fizinių asmenų.

Moksleiviai, norintys mokytis Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Neakivaizdinėje jaunųjų kinologų mokykloje, turi parengti ir atsiųsti stojamąjį darbą viena iš duotų temų:

1. Labiausiai paplitusios šunų veislės Jūsų rajone, mieste.

2. Jūsų požiūris į grynaveislius ir mišrūnus šunis. Argumentus pagrįsti.

3. Benamiai gyvūnai ir gyvūnų globos namai.

4. Turime pripažinti, kad mūsų augintiniai teršia aplinką. Daugelyje pasaulio šalių šeimininkai turi surinkti savo augintinių išmatas. Tai nėra pati geriausia išeitis, nes sukelia daug nepatogumų šeimininkui. Kaip siūlote spręsti šią problemą. (Rašydami šią temą pasirinkite atitinkamą teritoriją, pvz., savo kiemo, mokyklos, parko teritoriją ir t.t.).

Darbų laukiame iki 2002 m. gruodžio 10 d.

Darbus prašome siųsti adresu:

Neakivaizdinė jaunųjų kinologų mokykla, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Džiaugsmo g.44, Vilnius LT-2020.

Stojamojo darbo tituliniame lape turi būti nurodytas: vardas, pavardė, klasė, mokykla, jos adresas, namų adresas ir telefonas.

Telefonai informacijai ir konsultacijoms:

(8-5) 267 00 60 – Stasė Mameniškienė, (8-682) 24004 – Edgaras Valaitis.

Views All Time
Views All Time
4158
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!