Vėl patikrintos jėgos

Sausio 15 dieną Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio skyrius bei Vilniaus krašto gyvūnų globos ir apsaugos bendrija surengė seminarą “Gyvūnų laikymo problemos miestuose”.

Jame dalyvavo savivaldybės, gyvūnų globos, policijos, aplinkos apsaugos, veterinarijos tarnybų, visuomenės sveikatos centrų, seniūnijų atstovai.

Aptarti klausimai, kurie labai svarbūs ne tik Vilniui, bet ir kitiems miestams.

Ir dar – patikrintos vilniečių jėgos, kurios nuolat dirba ar rengiasi pradėti dirbti gyvūnų globos, apsaugos srityje, suderinti veiksmų planai.

Spausdiname Vilniaus krašto gyvūnų globos ir apsaugos bendrijos pirmininkės Danguolės VALENTINAITĖS pastabas, išsakytas seminare.

Metų pamokos ir užduotys

Norint teisingai panaudoti lėšas, surinktas už gyvūnų laikymą, reikia žinoti gyventojų rūpesčius. Buvo suformuluoti 73 klausimai apie gyvūnų laikymo problemas, į kuriuos atsakė visų Vilniaus seniūnijų gyventojai. Surinkta informacija padėjo nustatyti darbų prioritetus.

* * *

Vilniečiai gerai prisimena 2001 metų vasarą, kai pasiutligės židiniai atsirado pačiame Vilniaus mieste. Nei respublikinė, nei Vilniaus apskrities maisto ir veterinarijos tarnybos neturi lėšų stabdyti pasiutligę tarp laukinių gyvūnų (kalbama apie valgomuosius skiepus).

Todėl darbo ėmėsi Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio skyrius. Nuo praėjusių metų, pasitelkus pagalbon Vilniaus girininkus, du kartus per metus valgomieji skiepai išmėtomi Vilniaus “prieigose’ – miestą supančiuose ir į miestą įsiterpiančiuose miškuose.

Šis projektas turėtų būti vykdomas penkis metus iš eilės be pertraukos.

Kol kas pačiame Vilniaus mieste pasiutligės židinių nebėra, tačiau Kairėnų pusėje turime teritoriją, nepriklausančią nei vienai girininkijai, todėl čia vis dar atsiranda pasiutlige užsikrėtusių gyvūnų.

* * *

Beglobiai gyvūnai miestuose – skaudi tema. Viena iš didžiausių bėdų – švietimas gyvūnų globos, laikymo klausimais turi daug spragų. Spraga – ir supratimas apie gyvūnų dauginimosi reguliavimą.

Vilniečiai labai sunkiai pripranta prie minties, kad šunų ar kačių kastravimas ir sterilizavimas ne tik apsaugo nuo nepageidaujamo prieauglio, bet daugeliu atveju ir prailgina gyvūno amžių.

Galima pasidžiaugti, kad planingai, nuosekliai vykdant šią programą Vilnius virto pirmaujančiu miestu pagal atliktų tos rūšies operacijų skaičių – per praėjusius metus – daugiau nei 1000. Tačiau šito maža.

* * *

Nuolat rengiama akcija “Pasiutligei stop”. Kartu su veterinarijos gydyklomis per tas akcijas jau treti metai nuo pasiutligės nemokamai vakcinuojami gyvūnai.

Tačiau Vilniaus miesto maisto ir veterinarijos tarnyba yra padariusi pastabų, jog patalpos akcijos metu, kur vakcinuojami gyvūnai, neatitinka minimalių higienos reikalavimų.

Šitokie priekaištai yra labai nemalonūs, todėl kartu su seniūnijomis privalome padaryti viską, kad būtų patogu, saugu, švaru ir gyvūnams, ir jų šeimininkams. Tai nesunku – juk viskas, kas gero padaryta gyvūnų labui Vilniuje, padaryta tik dėl to, jog sugebėjome suprasti vieni kitus, dirbti bendromis jėgomis ir kryptingai.

* * *

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio skyrius pakartotinai išleido “Atmintinę gyvūnų augintiniams”. Tai labai populiarus ir labai reikalingas informacinis leidinukas.

Teisingai suprasta – kol kas mums itin svarbus švietėjiškas darbas gyvūnų gerovės klausimais.

Štai jau antri metai Vilniuje vyksta konkursas “Nekaltinkime gyvūno – auklėkime žmogų”. Mūsų jaunimui labai rūpi ši tema. Konkursuose moksleiviai tikrai aktyviai dalyvauja – praėjusį pavasarį Mokytojų namų didžioji salė sunkiai sutalpino visus konkurso dalyvius.

Už iniciatyvą, paskatinant moksleivius, reiktų padėkoti ir mokytojams. Tikėkimės, kad šis renginys taps gražia tradicija.

* * *

Kol kas Vilniuje neturime gyvūnų globos namų, į kuriuos būtų galima atvežti sužeistus naminius ar laukinius gyvūnus.Tačiau radome išeitį. Vilnius – vienintelis Lietuvos miestas, kuris nuo 2002 metų skiria lėšų sužeistiems gyvūnams gelbėti. Žmonės, radę sužeistą gyvūną, gali drąsiai vežti į artimiausią veterinarijos gydyklą. Galima ir iškviesti veterinarijos pagalbą. Gyvūnams suteikiama pirmoji pagalba, o vėliau, jei reikalingas tolimesnis gydymas, veterinaras, pritarus Vilniaus krašto gyvūnų globos ir apsaugos bendrijai, gydo toliau.

* * *

Vilniaus krašto gyvūnų globos ir apsaugos bendrija padėjo suformuoti kitokį, drąsiai galima sakyti, daug geresnį nei anksčiau Vilniaus beglobių gyvūnų karantino tarnybos įvaizdį.

Šiandien čia sveiki gyvūnai gali gyventi ilgiau nei tris dienas, ieškomi nauji šeimininkai. Jei jie atsiranda, paima gyvūną – teikiamos įvairios paslaugos ir lengvatos.

Dar viena naujovė sostinės gyventojams – leidinys “Vilniaus miesto gyvūnų augintojams”, kurį numatoma leisti kas ketvirtį. Jau turime du – rudens ir žiemos. Tą nemokamą leidinį gaus visi vilniečiai, užregistravę savo gyvūną.

Jau pradėti, o svarbiausia – lyg ir sėkmingai juda priekin du svarbūs projektai.

Pirmasis – vilniečiams patogioje vietoje pagaliau rastas sklypas gyvūnų globos namų statybai.

Antrasis – numatoma vilniečiams patogioje vietoje sukurti rekreacinę zoną, kurioje laisvai galėtų jaustis ir gyvūnai, ir jų šeimininkai, kur jie nekliudytų asmenims, nenorintiems poilsiauti vienoje vietoje su gyvūnais.

Danguolė VALENTINAITĖ

Views All Time
Views All Time
3003
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!