Recenzuojamas mokymo-metodinis kompleksas adresuotas, kaip ir nurodoma pavadinime, “veikliems” arba “užsiėmusiems” žmonėms, kurie turi mažai laiko, bet turi norą ir jaučia būtinybę išmokti anglų kalbą. Pakankamai dažna mūsų dienų situacija. Kompleksas skirtas suaugusiems žmonėms, kurie kažkada mokėsi anglų kalbą, bet yra užmiršę, arba turi tik pagrindus (pradedantieji), arba vyresniųjų klasių moksleiviams, pajutusiems poreikį realiai mokėti šnekamąją kalbą ir naudoti bendravime..

Visų pirma, norėtųsi pastebėti ir pasveikinti sėkmingą bandymą išspręsti dvi problemas, apie kurias daug kalbama, bet ne taip daug daroma. Pirma – užsienietiškų vadovėlių ir mokymo medžiagos (šiuo atveju – gerai žinomo ir puikiai užsirekomendavusio anglų kalbos videokurso “LOOK AHEAD” (BBC) susidedančio iš kelių lygių, į kiekvieną kurių įeina video-, audiokasetės ir savarankiško mokymosi vadovėliai) adaptacija naudojimui mūsų šalyje (Rusijoje – “ANKOMOS” pastaba), atsižvelgiant į mokymo situacijos ypatumus, nacionalinį mentalitetą ir kitus faktorius. Antra – medžiagos pritaikymas distanciniam mokymui, kaip pagrindinei mokymo formai netolimoje ateityje.

Nagrinėjamas mokymo-metodinis kompleksas – tai papildoma medžiaga ankščiau minėtam videokursui, susidedantis iš Practice Book (“Praktinio vadovėlio”), Workbook (“Darbo sąsiuvinio”) ir Teacher’s Book (“Mokytojo vadovėlio”).

Šis kompleksas, kaip mokymo priemonė, – tai gyvos kalbos mokymosi vadovas, padedantis aktyviai įvaldyti ją kaip bendravimo priemonę.

Pereikime prie analizuojamo komplekso.

“Mokytojo vadovėlį” sudaro turtinga metodinė medžiaga, parašyta puikia anglų kalba, ši metodinė medžiaga pati savaime yra vertinga. Dėstytojas ją gali panaudoti lavinimuisi, savo metodikos lygio kėlimui.

Rašydama “Mokytojo vadovėlį” I.Kukuškina rėmėsi žinomų mūsų šalies ir užsienio metodininkų ir mokytojų-praktikų patirtimi, o taip pat turtinga savo pačios darbo mokykloje ir kitose mokymo įstaigose patirtimi. Autorė surinko daug vertingos pažintinės medžiagos. Mokymo-metodinis kompleksas remiasi funkciniu-komunikatyviniu ir kognityviniu užsienio kalbos mokymo metodais. “Mokytojo vadovėlyje” tiksliai nustatytas valandų kiekis, skirtas atskirų modelių įsisavinimui : videokursui, kurį sudaro 15 video programų ir audioįrašų (100 akademinių valandų); “Praktiniam vadovėliui” (80-100 val. auditorinių užsiėmimų); “Darbo sąsiuviniui” (60-80 val. savarankiško darbo). “Mokytojo vadovėlyje” trumpai išdėstyta komunikatyvinio mokymo metodo esmė, nuorodos darbui su videomoduliu, smulkiai išdėstyta darbo seka pirmos pamokos metu (kaip kiekvienos pamokos darbo planavimo pavyzdys), patarimai, kaip susodinti besimokančius klasėje įvairių užduočių metu, praktiniai patarimai darbui su gramatikos medžiaga, darbo su leksikos medžiaga būdai ir metodai, leidžiantys įgyti kalbėjimo įgūdžius, žaidimai, Kembridžo egzamino įvairių lygių reikalavimai. “Mokytojo vadovėlio” priede duotas trumpas klasikinių bendravimo kalboje vartojamų išsireiškimų žodynėlis, pagrindinės kalbos funkcijos, testų pavyzdėliai (stojamojo, studento žinių lygio nustatymui), PET (Preliminary English Test).

Autorė skiria didelį dėmesį reiškiniams, būdingiems šiuolaikiniam anglų kalbos vartojimui įvairiose bendravimo srityse, t.y. atsižvelgia tiek į pačios kalbos galimybes, įskaitant ir jos gramatinę įdiomatiką, tiek į komunikacijos sąlygų įvairovę (kalba žodžiu ir raštu; oficiali ir neoficiali bendravimo situacija; šnekamasis, publicistinis, mokslinis stilius ir kt.)..

Šiokią tokią maišatį, vistiek, sukelia tai, kad autorė rubrikas pateikia tai rusų, tai anglų kalba : įvadas (autorės pavadintas “Vietoje įvado” pateiktas rusų kalba. “Turinys” (Contents) – anglų kalba. Pirmojo lygio “Praktinio vadovėlio” turinys pateiktas anglų kalba su vertimu į rusų kalbą, antrojo lygio – anglų kalba be vertimo į rusų kalbą..

Mokymo-metodinis kompleksas išsiskiria vieningu medžiagos dėstymo stiliumi. Jis skatina visų kalbinės veiklos elementų formavimąsi; jis sudarytas tokiu būdu, kuris leidžia besimokančiam susikurti pilną gramatinį leksiko-fonetinį anglų kalbos sandaros vaizdą: visi gramatiniai, leksiniai, fonetiniai reiškiniai traktuojami kaip vieningos sistemos elementai.

“Praktinis vadovėlis” (1 lygio kursas – “Ankomos” pastaba) pradedamas nuo trumpos anglų kalbos istorijos apžvalgos (“Trumpai apie anglų kalbos istoriją”), anglų kalbos vietos šiuolaikiniame pasaulyje, abėcėlės, transkripcijos sąvokos, po to seka skaitymo taisyklės. “Praktiniame vadovėlyje” to paties tipo gramatiniai reiškiniai pateikiami pagal vieningą planą.

Pratimai, kuriems yra panaudota įdomi, aktuali, autentiška medžiaga, turi komunikatyvinę reikšmę ir vertę, yra kultūraloginio, pažintinio pobūdžio. Tokia medžiaga, be abejo, didina susidomėjimą “užsienio kalbos” dalyku, geriau motyvuoja studentus, plečia jų akiratį. Pratimai metodiškai labai įvairūs, kai kurie jų – tiesiog atradimai..

Vykusiai parinkta ir pateikta kalbinė medžiaga, nauja leksika pateikiama dozuotai, vyrauja tematinis leksikos parinkimo principas.

”Praktiniame vadovėlyje” aprašytos ir susistemintos pagrindinės anglų kalbos praktinės gramatikos žinios, pateiktas kompaktiškas būtinas ir pakankamas taisyklių rinkinys, kuris yra lyg savotiškas “praktinis vadovas” adekvačiam minčių reiškimui anglų kalba bendravimo procese.

Medžiaga išdėstyta vieningu stiliumi. Pavyzdžiui, visos kalbos dalys aprašomos, pateikiant jų semantiką, morfologinius požymius ir sintaksines charakteristikas, o taip pat komunikatyvines ir pragmatines galimybes sakinyje bei tekste. Vienok vieningas medžiagos stilius nereiškia, kad skirtingų reiškinių vienoms ir toms pačioms pusėms skiriamas vienodas dėmesys. Priešingai, atsižvelgiama į paties reiškinio charakteristikas, jo vartojamumą ir reikšmę praktiniam kalbos vartojimui.

Siekiant sukurti pilną anglų kalbos gramatinės sandaros vaizdą, visi gramatiniai dalykai traktuojami kaip vieningos sistemos elementai, kas lemia pastovų gramatinių formų lyginimą tiek pačioje anglų kalboje, tiek rusų kalbos interferencinio poveikio požiūriu. Pateiktas geras praktiškai visų pratimų vertimas..

Reikia pažymėti “Praktinio vadovėlio” pratimų gausą, kurie orientuoti į dialogų, tam tikro bendravimo sukūrimą, reikalaujančių panaudoti vienokias ar kitokias gramatines formas. Taip pat yra specialiai išskirtas skyrius medžiagos susisteminimui, katojimui ir savikontrolei.

“Darbo sąsiuvinis” skatina mokymo individualizavimą. Jame pateikti pratimai ir užduotys lygiai taip pat įvairūs ir įdomūs, kaip ir “Praktiniame vadovėlyje”, vienok atsižvelgiant į tai, kad besimokantysis atlieka juos savarankiškai, namuose.

Mokymo-metodinis kompleksas atitinka skaitančio vystymąsi, tobulėjimą mokymo reikalavimus, jame daug tokio pobūdžio užduočių : sužinok, palygink, sukurk pasakojimą pagal paveikslėlius, įsivaizduok, paaiškink, – skatinančių kalbos ir mąstymo sugebėjimų vystymąsi..

Mokymo-metodinis kompleksas orientuotas į tai, kad studentą išmokytų mokytis savarankiškai, dirbti bibliotekoje, naudotis žodynu, enciklopedijomis, geriau pažinti patį save, susivokti savo poelgių motyvuose.

Komplekso elementai tampriai tarpusavyje susyję, juos suvokiame kaip vieningą visumą, jie puikiai vienas kitą papildo..

Nagrinėjamas mokymo-metodinis kompleksas nėra tradicinis anglų kalbos gramatinės ir leksikinės sandaros aprašymas skirtas vartotojui “be adreso”, – tai praktinis gyvos kalbos įsisavinimo vadovas, duodantis galimybę įvaldyti kalbą kaip bendravimo priemonę.

Mokymo-metodinis kompleksas skatina formuotis reikiamos informacijos sudarimo įgūdžius, “moko mokytis”, aktivizuoti besimokančiųjų kūrybinį potencialą, skatina išsiugdyti sugebėjimą ir poreikį mokytis visą gyvenimą, sugebėjimą adaptuotis kintančiose gyvenimo sąlygose, pasirengimą pakeisti profesiją.

Autorei pavyko parinkti įdomias, informatyvias, ne perrašinėjamas iš vadovėlio į vadovėlį užduotis.

Mokymo-metodiniame komplekse daug įvairių rūšių užduočių, įtraukiančių besimokančius į darbą poromis arba grupėmis (tai leidžia pailginti šnekamosios kalbos praktikos laiką per pamoką, moko tarpusavio bendravimo plačiausia šio žodžio prasme, sumažina arba visai pašalina kalbos barjerą, paprastai atsirandantį bendraujant mokytojui ir mokiniui).

Toliau tobulinant šį mokymo-metodinį kompleksą ir kuriant kitų lygių kursų kompleksus, norėtųsi atkreipti dėmesį štai į ką: į vadovėlį rusakalbiui mokytojui pageidautina daugiau įdėti medžiagos rusų kalba; jeigu pateiktas vienos knygos dalies turinio vertimas studentui, tai logiška būtų tikėtis, kad ir kito lygio vadovėlio turinys bus pateiktas su vertimu. Pateikti tikslesnį vertimą į rusų kalbą: ne visada galima sutikti su vertimo variantu : Lesson 8, Unit 5 – “A place to live” išversta “Mano namai” , be abejo, tiksliau būtų išversti “Gyvenamoji vieta”; ne visai aišku, kodėl 4-oje pamokoje matome rubriką “Kaip užduoti klausimą”, o 5-oje pamokoje “Kaip užduoti klausimą šnekamojoje kalboje”, “Eating out” verčiama “Viskas apie valgį”, 56 psl. žaidime, kuris vadinasi “Obuoliai, kriaušės, bananai” autorė užmiršo kriaušes ir t.t.

Pateikti recenzavimui komplekso elementai neišvengė spausdinimo klaidų.

Iš viso to, kas anksčiau išdėstyta, galima daryti išvadą, kad analizuojamas mokymo-metodinis kompleksas atitinka šiuolaikinius reikalavimus mokymo medžiagai ir gali būti rekomenduotas spausdinimui.

***

Mokymo-metodinio kompekso “English for Busy People”, Maskva, LINK, 1998.
autorė: I.Kukuškina

RECENZIJA

Profesorė, filologijos mokslų daktarė
V.Oščepkova
Užsienio kalbų mokymo katedros vedėja,
Švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institutas

Views All Time
Views All Time
6532
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!