1970-ųjų metų pabaigoje BBC ENGLISH išleistas anglų kalbos kursas FOLLOW ME mokomųjų videokursų parengimo srityje pelnė pasaulinį pripažinimą. Pritaikytas dėstymui įvairiomis kalbomis, FOLLOW ME per pastaruosius dešimtį metų apkeliavo daugiau kaip aštuoniasdešimties pasaulio šalių televizijų ekranus ir tapo žinomiausiu istorijoje anglų kalbos kursu. Jis padėjo įgyti anglų kalbos žinias milijonams žmonių (tiek namų sąlygomis, tiek mokymosi auditorijose).

LOOK AHEAD — nauja mokymo kurso karta. Parengtas BBC (British Broadcasting Corporation) kartu su Longman leidykla, Britų Taryba bei Kembridžo universiteto egzaminų komisija, dalyvaujant Europos Tarybai, be jokios abejonės, LOOK AHEAD yra pilniausias ir prestižiškiausias iš visų kada nors sukurtų anglų kalbos videokursų.

Jis sudarytas ir suaugusiems, ir vaikams, ir turi keturias sudėtingumo pakopas (nuo pradinės iki vidutinės). Kursas apskaičiuotas 60-čiai pamokų (daugiau kaip 400 užsiėmimų valandų). Leidimo komplektą sudaro 3 knygos, adaptuotos rusakalbiams klausytojams, pridedama audio ir video medžiaga.

Neabejotini kurso pranašumai:

panaudojimo bet kurioje šalyje galimybė

galimybė klausytis gyvosios anglų kalbos realiose bendravimo situacijose

užduočių žodžiu ir raštu adaptacija savarankiškai besimokančio žmogaus gimtajai kalbai

galimybė pamatyti ir išgirsti kai kurias britų ir amerikiečių anglų kalbos ypatybes ir išgirsti jų įvairius akcentus

mokymo proceso paprastumas ir praktiškumas apgalvotas užduočių ir pratimų sistemos dėka

galimybė atsižvelgti į kai kurių besimokančiųjų tam tikras gyvenimo aplinkybes, o būtent – darbo krūvį, dažnas komandiruotes ir t.t.

galimybė savarankiškai reguliuoti medžiagos įsisavinimo procesą, priklausomai nuo savo sugebėjimų, laisvalaikio buvimo ir t.t.

?iuolaikiškiausia tobula savarankiško studijavimo metodologija, numatanti maksimalią pagalbą besimokantiems

kurso struktūra, pagrįsta tikslia ir aiškia gramatine baze, orientuota konkretaus tikslo pasiekimui

pagrindinio (Key) ir parengtinio (Preliminary) anglų kalbos žinojimo testų, atliekamų Kembridžo universiteto egzaminų komisijos, pasiruošimo ir laikymo galimybė

atitikimas naujoms Pradinio ir Slenkstinio lygių Europos Tarybos programoms

Autoriai: Terry O’Neill & Peter Snow.

Views All Time
Views All Time
3629
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!