Jonas Satkūnas, Roma Kanopienė
2002 m. vasario 18 d. pirmadienis

Nekenksmingas radioaktyvių ir kitų aplinkai pavojingų medžiagų saugojimas yra išskirtinis šiandienos ir artimiausios ateities uždavinys. Yra būtina surasti priimtinus sprendimus užtikrinant saugų šių atliekų tvarkymą. Galutinis radioaktyvių atliekų saugojimas (laidojimas) yra neišvengiamas bet kurioje jų tvarkymo koncepcijoje. Pastaruosius tris dešimtmečius, kai veikiant atominės energijos reaktoriams, ėmė kauptis vis didesni radioaktyvių atliekų kiekiai, visame pasaulyje pradėtos kurti įvairios jų tvarkymo valstybinės programos. Šiuo metu pastaroji problema yra aktuali ir Lietuvoje. Jos sprendimas yra ilgalaikis, trunkantis keletą dešimtmečių, ir didelių lėšų reikalaujantis uždavinys.

Didžiąją dalį darbų ir projektų, skirtų radioaktyviųjų atliekų laidojimui sudaro moksliniai tyrimai, o kalbant apie gelminį kapinyną – geologiniai tyrimai.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijoje, patvirtintoje 2002 m. vasario mėn. 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 174 numatoma būtinybė analizuoti galimybes įrengti Lietuvoje gelminį panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų kapinyną. Tuo pačiu Vyriausybės nutarimu patvirtintoje Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros 2002 – 2004 metų veiklos programoje numatoma parengti ilgalaikę mokslinių tyrimų programą, skirtą įvertinti galimybę ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas laidoti Lietuvoje. Pastaroji galimybė būtų šaliai dabartiniais paskaičiavimais pigiausia ilgaamžių RA tvarkymo alternatyva.

Lietuvos geologijos tarnyboje per pastaruosius keletą metų buvo parengta geologinė minėtos programos dalis, kuri numato apžvalginių tyrimų, skirtų parinkti tinkamą geologinę formaciją RA laidojimui, vykdymą. Tyrimai turės būti vykdomi remiantis šiuolaikinėmis mokslinėmis ir techninėmis priemonėmis bei pasauline panašių tyrimų patirtimi. Pastaraisiais metais Lietuvos įvairių sričių specialistai bendradarbiauja su užsienio šalių ekspertais, vykdančiais mokslinius tyrimus, skirtus RA laidojimui.

Šiuo metu dar negalima teigti, kad laidoti RA vienoje ar kitoje Lietuvos vietoje yra įmanoma. Todėl, informacija žiniasklaidoje apie vietoves prie Kauno ar Varėnos yra visiškai nepagrįsta. Tik įvykdžius geologinių tyrimų programoje numatytus darbus, bus galima pasakyti, kuri geologinė formacija yra tinkama RA laidojimui, o vieta kapinyno įrengimui turės būti parinkta dar vėliau. Vietos parinkimą lems ne vien geologiniai, bet ir visa eilė kitų – socialinių – ekonominių, biologinių, fizikinių, politinių – faktorių ir kriterijų.

Pasaulyje egzistuoja šiuolaikinės vertinimo metodikos, pažangios tyrimų ir RA kapinynų įrengimo technologijos, todėl gali būti pilnai užtikrintas nekenksmingas radioaktyviųjų atliekų laidojimas geologiniuose sluoksniuose.

Jonas Satkūnas, tel.: 332 482
Roma Kanopienė, tel.: 332 286

Views All Time
Views All Time
2730
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!