Biržų girioje, Padaičių, Kirdonių, Ąžuolynės miškuose, taip pat krūmynuose gana gausu įvairių rūšių žinduolių: stirnų, šernų, elnių, briedžių, vilkų, lapių, pilkųjų kiškių, kiaunių, žebenkščių, usūrinių šunų, šeškų. Upelių ir ežerų pakrantėse gyvena bebrai, kanadinės audinės.

Iš retesnių paminėtini žebenkštis, ūdra, baltasis kiškis, lūšis, lazdyninė miegapelė. Iš Latvijos miškų kartais užklysta rudasis lokys.

Astravo parke rastos 9 šikšnosparnių rūšys. Šešios iš jų įrašytos į Raudonąją knygą: šikšniukas nykštukas, europinis plačiaausis, kūdrinis pelėausis, rudasis nakviša, Branto pelėausis ir šiaurinis šikšnys.

Rajone randama daugiau kaip šimtas rūšių paukščių. Dauguma iš jų peri. Penkios rūšys įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą: juodieji gandrai (Kirdonių ir Ąžuolynės miškuose), didieji baubliai (Širvėnos ežere), pievinės lingės, griežlės, gervės. Paukščiams vertingiausios vietos: Širvėnos ežeras, Kirkilų ir Drąseikių apylinkės, Kirdonių ir Ąžuolynės miškai.

1998 metais Biržų girios apylinkėse buvo pastebėti kilnieji ereliai (du suaugę paukščiai ir vienas jauniklis). Todėl yra tikimybė, kad Biržų girioje peri kilnusis erelis.

Biržų rajone gyvena 8 rūšių varliagyviai ir 3 rūšių ropliai. Širvėnos ežero pakrantėse rasti į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyti: skiauterėtasis tritonas, raudonpilvė kūmutė ir nendrinė rupūžė.

Rajone rastos 374 drugių rūšys, daugiau kaip 30 iš jų – retos. Tai machaonas (įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą), žiloji kukulija, mažasis melsvys, baltamargė šaškytė, kilnioji vaiva, didysis juodmargis, gelsvasis sprindžiukas, vijoklinis sfinksas.

Iš augalų paminėtini į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyti paprastieji kardeliai, plaukuotosios jonažolės, melsvieji gencijonai, baltijinės gegūnės.

Biržų regioninio parko Užubalių telmologinis draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti Užubalių pelkių kompleksą su etaloninėmis Mūšos – Nemunėlio lygumos pelkių augalų bendrijomis.

Padaičių botaniniame draustinyje saugomas brandus ąžuolynas su drebulių ir beržų priemaišomis.

Ąžuolynės botaniniame – zoologiniame draustinyje saugoma Ąžuolynės miško augalija ir gyvūnija bei Skrebiškio Alkakalnis.

Kirdonių botaniniame draustinyje saugomas baltmiškio, šlapgirio tipo mišrus, įvairaus amžiaus bei sudėties medynas, taip pat gausi Lietuvos Raudonosios knygos rūšies – paprastojo kardelio – populiacija.

Daudžgirių botaninis draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti etaloninį Vidugirio lygumos baltmiškio, šlapgirio tipo įvauraus amžiaus uosyną.

Medamiškio botaniniame draustinyje saugomas etaloninis Mūšos – Nemunėlio lygumos minkštųjų lapuočių medynas ir gausi paprastojo kardelio populiacija.

Views All Time
Views All Time
2327
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!