Bankrutuojančios įmonės sanavimas

Iškėlus bankroto bylą paprastai ruošiamas sanavimo projektas. Bankroto įstatymas reikalauja, kad, įmonei tapus nemokia, įmonės valdyba (jei ji nesudaryta, – administracijos vadovas) ne vėliau kaip per 40 dienų privalo sušaukti įmonės valdymo organą, kuris turi teisę priimti nutarimą įmonę reorganizuoti ar likviduoti. Taigi šis dokumentas- pertvarkymo projektas – yra privalomas, jį tvirtina teismas arba kreditorių susirinkimas (pritarimui gauti reikia, kad už sanavimo projektą balsuotų kreditoriai, turintys ne mažiau 2/3 visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos).

Jame numatomas kompleksas priemonių įmonės mokumui atkurti (veiklos pakeitimas, įvairios techninės ir ekonominės priemonės, turto pardavimas, kreditorių nuolaidos įmonei, gamybos ir darbo organizavimo pakeitimai). Jeigu kreditorių susirinkimas pritaria projektui, administratorius jį teikia teismui tvirtinti.

Įgyvendinant sanavimo projektą, palaipsniui atkuriamas įmonės mokumas ir pradedami tenkinti kreditorių reikalavimai. Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, taip pat fizinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją. Antrąja eile yra tenkinami valstybinių mokesčių, socialinio ir sveikatos draudimo įmokų reikalavimai ir reikalavimai apmokėti užsienio paskolas, kuriems suteikta valstybės garantija. Trečiąja eile tenkinami visi kiti kreditorių reikalavimai.

Straipsniai 1 reklama

Jeigu sanavimo projekto nepavyksta įgyvendinti, teismas kreditorių susirinkimo teikimu gali nutraukti įmonės sanavimą. Tada kreditoriai turi apsispręsti, ar toliau vykdys bankroto procedūras, ar siūlys įmonę likviduoti.

Jeigu sanavimo projektą pavyksta įgyvendinti, administratorius parengia ir pateikia teismui sanavimo ataskaitą. Joje nurodoma, koks įmonės turtas, kas jo savininkai (jiems priklausančios dalys). Kadangi sanuotojai, finansavę projektą įgija teisę į dalį įmonės turto (tai numatoma sanavimo projekte), todėl buvusių savininkų dalis gali gerokai sumažėti. Jeigu po sanavimo lieka nepatenkinti kai kurių kreditorių reikalavimai, teismui turi būti pateiktas sąrašas su jų raštišku patvirtinimu, kad sanavimo projektas įgyvendintas.

Teismas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, ir įsitikinęs, kad sanavimo projektas įgyvendintas, nutraukia bankroto bylą.
Taigi, svarbiausias ir, atrodytų, elementarus, bet ne taip lengvai įgyvendinamas reikalavimas sanavimo projektui- įmonė privalo kuo greičiau pradėti dirbti rentabiliai. Pradinė informacija projektui sudaryti – įmonės būklės įvertinimo, kuris atliekamas dar prieš skelbiant bankrotą ar jį paskelbus, medžiaga: ji paprastai orientuoja, kokiu keliu galima eiti.

Pertvarkymo projektui įforminti tinka tradicinė verslo plano forma su kai kuriais specifiniais papildymais: žiniomis apie skolas, numatomą parduoti turtą, valdymo specifiką ir t.t. Svarbiausia- projekte tinkamai įvertinti rizikos veiksnius, kad jie būtų realūs, nes mulkinti kreditorius nėra jokios prasmės – bus tik veltui prarastas laikas.

Pertvarkymo projekto įgyvendinimas nedaug kuo skiriasi nuo bet kokios inovacinės programos realizavimo. Ji turi tik vieną specifinį bruožą – kreditoriai turi teisę kontroliuoti, kaip vykdomi darbai.

Dažniausiai pasitaiko šie projektų variantai:

1) ankstesnio verslo apimčių fiksavimas esamame lygyje,
2) naujo verslo įsisavinimas, kai senasis nebeturi perspektyvų,
3) bankrutuojančios įmonės prijungimas prie normaliai veikiančios.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *