Meilė – šventas jausmas. Bet ji, net pati stipriausia, neturėtų užtemdyti būtinybės atidžiai įsigilinti į būsimo partnerio energetines ypatybes. Ir, daugelio tyrinėtojų nuomone, daug geriau tai padaryti dar iki vedybų, užuot pastebėjus lemtingąjį nesuderinamumą, jau sukūrus šeimą. Juk nuo savo energijos ypatybių mes niekados neišsilaisvinsime, kad ir kaip stengtumės.

Todėl be galo svarbu itin dėmesingai sekti savo pojūčius kontaktuojant su galimu partneriu. Vienas iš ypač svarbių požymių – nuovargis, kurį pajuntate, ilgiau pabendravę su savo išrinktuoju. Jeigu nuovargis lydi, nepaisant teigiamų emocijų antplūdžio, jums greičiausiai netinka pasirinktojo žmogaus energetinis tipas. Išrinktasis gali atimti iš jūsų kur kas daugiau energijos, negu galite jam suteikti, ir atvirkščiai, jo energijos srautas, nukreiptas į jus, kartais esti didesnis, negu reikia. Pastaruoju atveju visos jūsų jėgos bus skiriamos tam, kad „užgesintumėte” nepanaudotą perteklių. Kitaip abu neišvengiamai pajusite prislėgtumo jausmą.

Pats paprasčiausias žmonių skirstymas pagal energijos tipus – tai vampyrai ir donorai. Visiems žinoma, kad vampyrai nesąmoningai siurbia energiją iš aplinkinių. Donorai šiuo atžvilgiu yra tikra jų priešingybė: atiduoda savo energiją, ir netgi ne prievarta. Dviejų vampyrų sąjunga iš anksto pasmerkta žlugti. Kiekvienas jos narys vis sekins kito jėgas, mainais nieko neatiduodamas. Energetinis šeimos potencialas vis mažės ir ateis metas, kai energijos neužteks tam, kad sąjunga būtų išlaikyta. Santuoka būtinai iširs, netgi esant abipusiam norui ją išsaugoti.

Antroji poros skyrybų sąlyga – dviejų aktyvių donorų susitikimas? Kas iš mūsų nėra susidūręs su šeimomis, kurių triukšmingi skandalai su lėkščių daužymu taip įkyri kaimynams? Neabejokite: tai du aktyvūs donorai vaduojasi nuo energijos pertekliaus! Aktyvusis vampyras niekada nekels panašių skandalų, kadangi jis laukia iš partnerio energijos, o ne smūgio į paakį. Dauguma buitinių nusikaltimų – ne kas kita, kaip superdonorų energijos išsiveržimas. Skirtumas tik tas, kad vienas aktyvusis donoras kuria eiles, o kitas eina į gatvę kibti prie praeivių. Alkoholis šiuo atveju jo polinkį sustiprina. Kaip tik todėl beveik nepasitaiko, kad vampyras gertų ir keltų skandalus.

Pagaliau ideali pora, akimirksniu sukurianti uždarą, stabilią šeimą, – vampyras ir donoras. Abu – stabilūs, t.y. nesąmoningai veikiantys pagal energetikos dėsnius: vienas bendraudamas atiduoda energijos „dozę”, kitas su malonumu ją pasisavina.

Renkantis būsimąjį vedybų partnerį, reikia itin atidžiai atsižvelgti į jo giminės istoriją – tam, kad būtų nustatytas išrinktojo įgimtas energetinis tipas. Egzistuoja trys giminės energetikos tipai: matriarchalinis, patriarchalinis ir laisvasis. Pastarasis, galima sakyti, idealus. Moteris, priklausanti laisvajam energetikos tipui, lengvai ras bendrą kalbą tiek su vyru, kuris už ją stipresnis (patriarchalinis tipas), tiek ir su vyru, kuris yra silpnas (matriarchalinis tipas), jau nekalbant apie lygiateisį, t.y. laisvojo tipo vyrą. Bet žmona neturėtų jokiu būdu po sutuoktuvių gyventi nei po savo gimdytojų sparnu, nei su vyro šeima: jai reikia savo namų, savo energinės sistemos.

Matriarchalinio tipo moteris visada šeimai vadovauja pati. Su vyru – patriarchu sugyventi negali lygiai taip pat, kaip ir su anyta. Geriausias variantas jai – silpnesnis vyras, atsivestas į savus namus ir susitaikęs su žmonos vadovavimu, t.y. vyras, kurio giminės energetikos tipas sutampa su žmonos giminės energetikos tipu. Patriarchalinio tipo moteris seks paskui vyrą į jo namus tik su viena sąlyga: jeigu jis sugebės tapti šeimos galva ir priimti svarbius sprendimus. Esant tokioms sąlygoms, su anyta ji sugyvens puikiai, bet tėvų namai nuo šiol jai taps svetimi.

Laisvojo tipo vyras taip pat puikiai sugyvens su visų trijų energijos tipų moterimis. Matriarchalinio tipo išrinktajai paklus, o su patriarchalinio tipo moterimi – ims vadovauti šeimai. Matriarchalinio tipo vyras apskritai nelinkęs imtis bet kokios atsakomybės. Jeigu jam nepavyko gyvenime susitikti matriarchalinio arba laisvojo tipo moters, galinčios priimti savarankiškus sprendimus bendrame gyvenime, jis tiesiog pasmerktas egzistuoti viengungis. Tokia pora privalo gyventi arba žmonos namuose, arba bendrai su ja įsigytuose namuose. Pagaliau vyras patriarchas sukurs šeimą tik tada, kai žmona besąlygiškai pripažins jo vadovavimą: jam geriausiai tiktų patriarchalinės giminės energetinio tipo gyvenimo draugė, t.y. kilusi iš šeimos, kurioje „tėvelis svarbiausias”. Prastesnė, bet dar galima sąjunga – su laisvojo energetikos tipo moterimi.

Dabar šiek tiek apie svarbiausią dalyką – giminės prakeikimą. Kaip nustatyti, ar jis neslegia jūsų būsimo vyro ar žmonos? Ankstyva netikėta mirtis nuo nelaimingo atsitikimo retai būna pirminis prakeikimo padarinys, t.y. palikuonių atsimokėjimas už sunkias savo protėvių nuodėmes. Paprastai nuo tokių nelaimių prakeikimas tik pradeda savo poveikį šeimai. O paskui, kai šis poveikis jau tampa lemtingas giminei, per kelias kartas pastebimos sunkios ligos (dažniausiai kokia nors viena), pasibaigusios mirtimi. Karmine liga laikoma mūsų amžiaus rykštė – vėžys.

Apskritai giminės prakeikimas – tai nėra kieno nors iš šalies primesta pikta valia, o kaip tik vieno kurio iš protėvių sunkios nuodėmės, už kurias atsiskaityti tenka palikuonims net iki septintos kartos. Paprastai prakeikimas lydi giminę už žmogaus nužudymą. Be ligų, giminės prakeikimas gali reikštis, pavyzdžiui, dažnais gaisrais, vaikų, turinčių fizinį ar protinį defektą, giminu, moterų nevaisingumu. Gimęs negyvas berniukas reiškia aktyvaus plėtojimosi pabaigą, negyva mergaitė – giminės kūrybinio prado pabaigą. Nevaisingumas – įrodymas to, kad šios giminės plėtojimuisi turi ateiti galas: mat karminės skolos pernelyg didelės, kad būtų perduotos vaikams, – jų egzistavimas tokiomis energetinėmis sąlygomis tampa ne tik nepageidautinas, bet ir tiesiog neįmanomas. Paprastai tai vyksta vieno iš sutuoktinių linija. Ir jeigu antrasis nepalieka išrinktojo, savo tolesniu gyvenimu jis gali išpirkti partnerio prakeikimą. O tada, kai energetinė kaltė jau būna išpirkta, šeimoje po ilgų santuokos metų kartais atsiranda jau nesitikėtų vėlyvųjų vaikų, kurie tėvams būna tikras džiaugsmas.

Views All Time
Views All Time
3981
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!