Kaminskai, pripratę girtuokliauti, vogti, žudyti ir bedieviškai gyventi, nenorėjo taisytis. Jie nesijaudino nei dėl savo darbų, nei dėl Paulausko nelaimingos mirties. Pelenų dieną jie savo namuose surengė pramogėlę. Negana to, kad šoko, dainavo ir mėsą valgė – Kaminskienė savo dukrelei Aldutei nuplėšė nuo krūtinės kryželį, kurį jai buvo užkabinęs Lenkimų altarista, kad vaiduoklis jos nebevargintų. Kryželį Kaminskienė, numetusi ant žemės, viešai spardė.

Buvo 1954 m. kovo mėn. pradžia. Naujas vaiduoklis, bet nebe siela, o pats velnias apstojo Kaminskų namus ir juos pačius. Velnias siautėjo iki 1955 metų sausio 6 dienos.

Kaminskas Aldoną nuvežė į Rygą pas burtininkus. Tie pasakė: – Čia mūsų burtai nieko nepadės. Čia reikia maldos. – Toje vietoje, kurioje Kaminskas nakvojo, vaiduoklis ėmė vargintiir patį tų namų šeimininką ir kitus, kurie ten nakvojo. Jis juos visus vargino per visą naktį: beldė į sienas, pešė plaukus, gnaibė. Žmonės stebėjosi ir labai bijojo. Nakvynininkų buvo 10.

Tada Aldoną Kaminskas nuvežė į Sėdą pas kitus savo vaikus, kurie ten gyveno. Po dviejų dienų vaiduoklis ir čia atsikraustė ir ėmė varginti visus to namo gyventojus. Kaminskas dukterį turėjo pasiimti namo.

Views All Time
Views All Time
3428
Views Today
Views Today
1
0 0