Kęstutis Balčiūnas (gimęs 1958 m.) – skulptorius, Žeimelio vidurinėje mokykloje baigė 8 klases.

Gervydas Dienys – chemijos mokslų daktaras, 1952 m. baigė Žeimelio vidurinę mokyklą.

Vincentas Dienys – fizikas ir gamtos mokslų daktaras, 1954 m. baigė Žeimelio vidurinę mokyklą.

Alfonsas Gučas- psichologas, mokėsi Žemelio pradžios mokykloje 1929 m.

Julius Juzeliūnas (1916-2001 m.m.)- kompozitorius.

Vytautas Kalinauskas (1929-2001m.m.) – dailininkas, Žeimelyje baigė 5 kl.

Marcė Katiliūtė (1912-1937m.m.)- dailininkė, mokėsi Žeimelio pradžios mokykloje 1922-1923m.m.

Stasys Kripas – pirmasis Lietuvos miškininkystės daktaras (gimęs 1903 m.), baigė Žeimelio pradžios mokyklą.

Adolis-Jonas Krištopaitis (1925-2000 m.m.)- dailininkas, Žeimelio progimnazijoje mokėsi 1942-1943m.m.

Česlovas Matėšiūnas (1941 m.)- dailininkas, Žeimelyje baigė 5 klases.

Antanas Nesavas (1896-1973 m.m.)- skulptorius. Dirbo Žeimelio progimnazijoje- muzikos ir piešimo mokytoju.

Juozas Šliavas (1930-1979 m.m.) – žymus Lietuvos kraštotyrininkas. Dirbo Žeimelio vidurinėje mokykloje anglų kalbos mokytoju nuo 1949-1979 m.m.

Konstantinas Žukauskas – (1933- 1995 m.) fizikas, matematikos mokslų daktaras, Žeimelio vidurinę mokykla baigė 1951 m.

Views All Time
Views All Time
6482
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!