Kartą gyveno trys broliai. Jie neturėjo tėvų. Jų tėvai žuvo kariaudami su velnių karaliumi Memfosu. Todėl broliai norėjo atkeršyti už tėvų mirtį, bet neturėjo kariuomenės ir visai nežinojo, kaip kariauti. Tada broliai nusprendė išjoti į tolimas žemes ieškoti žmonių, kurie galėtų įstoti į jų armiją, kartu jie norėjo įgyti patirties, kad žmonės tikrai patikėtų, kad jie esą karvedžiai. Vyresnysis brolis Orinas pasakė, kad visiems trims reikia joti skirtingais keliais. Taip jie ir padarė. Jauniausias brolis jojo per žemes, plaukė per marias. Ir pasiekė jis mišką, sustojo ten pailsėti. Staiga iš kažkur išniro senas senas senelis, kuris paprašė valgyti ir gerti. Jaunesnysis brolis pamaitino ir pagirdė senelį. Senelis padėkojo ir pasakė, kad išmokys jį burtų, nepaprastų dalykų. Praėjo viena savaitė, kita, mažasis išmoko visko, ko jį mokė senelis, ir jau norėjo joti toliau, bet senis įspėjo, kad nejotų todėl, kad priekyje daug velnių pulkų. Mažasis vis tiek išjojo ir žuvo. Tokia pati nelaimė atsitiko ir su vyresniuoju broliu. O Orinas susilaukė dienos, kada buvo jau visiškai pasiruošęs susiremti su Memfosu. Jie stojo į kovą, ir Orinas nugalėjo. Įsikūrė jis didelėje pilyje ir laimingai gyveno.

Anton Kaluckij

Views All Time
Views All Time
2655
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!