Prieš daugelį metų gyveno medžiotojas. Kartą jis su savo draugu išėjo į kalnus medžioti. Ilgai jie keliavo ir pagaliau pamatė milžiną. Medžiotojas ėmė juoktis. Milžinas nustebo ir paklausė:

– Kodėl tu juokiesi?

Medžiotojas atsakė:

– Aš noriu užmušti tave ir suvalgyti pietums!

Milžinas labai išsigando ir ėmė prašyti:

– Neužmušk manęs, aš tau duosiu viską, ko tu tik nori. Ar nori, kad aš duočiau tau daug aukso?

– Na,gerai. Aš paimsiu auksą, bet tu turi pasakyti, kur aš galiu rasti kitus milžinus.

Milžinas papasakojo jam, kad upių santakoje stovi kitų milžinų namas. Kada medžiotojas atėjo prie to namo, tai įlipo į medį ir išgirdo, apie ką kalba milžinai.

Vienas iš jų sakė:

– Aš girdėjau, kad vieną mūsų brolį išgąsdino žmogus. Aš žinau, kad žmonės ne tokie stiprūs, bet labai gudrūs.

Staiga šaka, ant kurios sėdėjo medžiotojas, lūžo, ir jis nukrito. Visi milžinai išsigando ir pabėgo. Medžiotojas apsidžiaugė ir nuskubėjo namo.

Aleksej Pankov

Views All Time
Views All Time
6301
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!