Tag archives for Archeologija - Page 3

Kiek žmonių gyveno viduramžių Palangoje?

Vladas Žulkus „Palangos priešistorė ir viduramžiai archeologo akimis“. III dalisGali pasirodyti, kad vikingų laikais Palangoje gyvenimas virte virė - juk jau rastos bent keturios vienu laiku gyvavusios gyvenvietės. Pamėginkime nustatyti, kiek gyventojų būta Palangoje apie 950 metus. Tiksliausiai tai įmanoma…
Plačiau >>

Kodėl kuršiai vadinasi kuršiais ir kur jie gyveno

Vladas Žulkus „Palangos priešistorė ir viduramžiai archeologo akimis“. I dalisKuršių (Kurs, Cori, Curi, Curones, Curetes) vardą kalbininkas K. Būga manė reiškus “lydimą, krūmą, kelmą”, o jų žemę vadino “žemų, nuskurdusių medelių, krūmų arba lydimų kraštu”. Gali būti, jog kuršis siejasi…
Plačiau >>

Kaip buvo prekiaujama Palangoje?

Vladas Žulkus „Palangos priešistorė ir viduramžiai archeologo akimis“. III dalisPrielaidos prekybiniam centrui Palangoje atsirasti yra labai senos. Jos pirmiausiai gali būti siejamos su prekybos gintaru tradicija. Dažniausiai prekybiniai centrai išaugdavo svarbesnių kelių susikirtime, žemių ar genčių pakraščiuose, vietose, kurios buvo…
Plačiau >>

Gintaro keliai ir žmonių kraustymasis pajūryje

Vladas Žulkus „Palangos priešistorė ir viduramžiai archeologo akimis“. I dalisTaigi, Palangos kapinyno dvidešimtyje kapų buvo rastos 27 monetos. Lyginant su kai kuriais kitais pajūrio kapinynais, monetų buvo daug. Apskritai, Romos monetų daugiausiai randama kapinynuose prie pat jūros, į rytus nuo…
Plačiau >>

Nuo žalvario amžiaus gyvenvietės iki romėniškojo periodo kapų

Vladas Žulkus „Palangos priešistorė ir viduramžiai archeologo akimis“. I dalisŽalvario amžiui (XVI - VI a. pr. Kr.) prasidėjus jūra vėl puolė krantą ir prie pat vandens gyvenę žmonės turėjo trauktis toliau į sausumą. Palangoje žmonės tuo metu gyveno saugiai -…
Plačiau >>

Mėguvos galingieji ir jų valdos

Vladas Žulkus „Palangos priešistorė ir viduramžiai archeologo akimis“. III dalisAnkstyvaisiais viduramžiais Pabaltijyje teritorinės - administracinės struktūros ir visuomeninės politinės sanklodos prasme galime išskirti du regionus. Vakarų regionui skirtume prūsų, kuršių, žiemgalių ir finougriškos kilmės Padauguvio lybių žemes, o rytų regionui…
Plačiau >>

Pirmieji gyventojai

Vladas Žulkus „Palangos priešistorė ir viduramžiai archeologo akimis“. I dalisLietuvos teritorijoje seniausi žmonių pėdsakai yra datuojami X tūkstantmečiu pr. Kr. - vėlyvuoju paleolitu. Rasti jie ir pajūryje netoli Klaipėdos. Pirmieji žmonės atėjo atsitraukus ledynui. Tiesa, tarpledynmetyje buvo ir šiltesnių periodų,…
Plačiau >>

Gamta ir žmogus

Vladas Žulkus „Palangos priešistorė ir viduramžiai archeologo akimis“. I dalisKokiame laike, kiek tūkstančių ar šimtų metų atgal, reikėtų ieškoti miesto pradžios? Neretai miesto istorija pradedama kartu su seniausiais žmonių paliktais pėdsakais. Suprantama, pirmi žmonės atklydę į Palangos apylinkes neatmenamais laikais,…
Plačiau >>