DĖL PAŽEISTŲ VARTOTOJŲ TEISIŲ JŪS GALITE KREIPTIS

1. Dėl maisto, neatitinkančio saugos ir kokybės reikalavimų

Į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą,
Siesikų g. 19, Vilnius, nemokamu tel. 8 800 40403;

Į Kauno miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą,
Laisvės al. 36, Kaunas, tel. 42 35 45; 49 03 80;

2. Dėl ne maisto produktų ir paslaugų, kurie neatitinka privalomųjų ir deklaruojamųjų reikalavimų

Į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją,
Gedimino pr. 38/2, Vilnius, nemokamu tel. 8 800 55551;

Į Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno skyrių,
Gedimino g. 45, Kaunas, tel. 22 74 01; 32 01 38;

3. Dėl vartotojų teisių pažeidimų, susijusių su teisinės metrologijos sritimi

Į Lietuvos metrologijos inspekciją,
Kalvarijų g. 125, Vilnius, tel. (8-5) 276 72 54;

Į Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities sektorių,
Kęstučio g. 54, Kaunas, tel. 22 24 71;

4. Dėl standartinių vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo

Į Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą prie Teisingumo ministerijos,
Vilniaus g. 25, Vilnius, tel. (8-5) 262 67 60;

Į Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos atstovą Kauno apskričiai,
Kęstučio g.21, Kaunas, tel. (8-37) 22 25 31;

5. Dėl elektros energijos tiekimo – vartojimo sutarčių, pakeitimo ir nutraukimo, elektros energijos vartojimo ir atsiskaitymo už ją, patirtų nuostolių dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo, ribojimo ir apskaitos prietaisų dingimo

Į AB „Vakarų skirstomieji tinklai” Kauno miesto skyrių,
T. Masiulio g. 16, Kaunas, tel. (8-37) 30 99 30;

Į Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritorinį skyrių,
Savanorių pr. 347, Kaunas, tel. 31 12 28; 45 24 12;

6. Dėl šilumos, elektros energijos, dujų ir vandens tiekimo paslaugų

Į Valstybinės energetikos inspekciją prie Ūkio ministerijos,
Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, tel. (8-5) 278 20 12;

Į Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritorinį skyrių,
Savanorių pr. 347, Kaunas, tel. 31 12 28; 45 24 12;

7. Dėl turizmo paslaugų

Į Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos,
Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, tel. (8-5) 210 87 96;

8. Dėl vežėjų paslaugų

Į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos,
Švitrigailos g. 42/31 Vilnius, tel. (8-5) 278 56 02;

Į Valstybinės kelių transporto inspekcijos Kauno skyrių,
Čiurlionio g. 23, Kaunas, tel. (8-37) 22 95 51;

9. Dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų

Į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją,
Vilniaus g. 33, Vilnius, tel. (8-5) 266 14 02;

Į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybą,
Trakų g. 14, Vilnius, tel. (8-5) 263 92 64;

Į Valstybinę medicininio audito inspekciją prie LR SAM,
Šiltnamių g. 29, Vilnius, tel. (8-5) 216 99 34;

10. Dėl telekomunikacijų paslaugų teikimo ir mokesčio už telekomunikacijų paslaugas

Į Ryšių reguliavimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Algirdo g. 27, Vilnius, tel. (8-5) 213 98 74; 210 56 33;

Į Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos Kauno kontrolės skyrių,
Zarasų g. 38, Kaunas, tel. 33 41 14;

11. Dėl draudimo paslaugų

Į Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisiją,
Birutės g. 56, Vilnius, tel. (8-5) 272 20 36;

12. Dėl statybos paslaugų

Į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos,
Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8-5) 272 26 80;

Į Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių,
Sapiegos 10, Kaunas, tel. 32 23 61; 20 28 15;

Visais vartotojų teisių gynimo klausimais Kauno mieste

Į Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos atstovę Kauno apskričiai Vidą Packočinienę, Kęstučio g. 21, Kaunas, tel./faks. (8-37) 22 25 31;

Į Kauno miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos departamento Licencijų ir paslaugų skyriaus vyriausiąją specialistę Aldoną Kunigėlienę, kabineto Nr. 336, Laisvės al. 94A, Kaunas, tel. 42 50 40.

Views All Time
Views All Time
12142
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!