Vartotojai dažnai nežino, kokias jie turi teises, kai jų namuose, gatvėje, darbe ar kitose patalpose, kurios nėra skirtos prekybai, prekybos agentai siūlo pirkti įvairias prekes, todėl įsigiję nekokybišką prekę, neišvengiamai patiria nuostolių.

Civilinis kodeksas reglamentuoja, kad pardavėjas, parduodamas daiktą ne prekybai skirtuose patalpose, privalo įteikti pirkėjui dokumentą, kuriame turi būti nurodyta dokumento įteikimo vartotojui data, daikto pavadinimas, daikto kaina, įskaitant visus mokesčius, pardavėjo pavadinimas ir adresas, asmens vardas ir pavardė, kuriam vartotojas gali adresuoti sutarties atsisakymą ir kt. Vartotojai turėtų reikalauti iš pardavėjų tokio dokumento, nes šis dokumentas suteikia visą reikalingą informaciją apie pardavėją ir galimybę efektyviai ginti savo pažeistas teises (pvz., kai nusipirksite nekokybišką daiktą).

Jeigu ne prekybai skirtose patalpose įsigijote netinkamos kokybės daiktą, turite teisę atsisakyti sutarties (ją sudarėte nupirkdami daiktą ar kitaip išreikšdami valią pirkti) per 7 dienas nuo minėto dokumento gavimo dienos pranešdami apie tai pardavėjui. Daiktą grąžinti pardavėjui galite, jeigu jo nesugadinote ir daikto išvaizda iš esmės nepasikeitė.

Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai norint apžiūrėti daiktą nelaikomi esminiais daikto išvaizdos pakeitimais.

Pardavėjas, gavęs pranešimą apie sutarties atsisakymą, privalo per 15 dienų atsiimti iš pirkėjo grąžinamą daiktą ir grąžinti pirkėjui sumokėtą kainą. Pardavėjas neturi teisės išskaičiuoti sumos, kuria sumažėjo daikto vertė dėl daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimų.

Jeigu nutiko taip, kad pardavėjas, parduodamas daiktą ne prekybai skirtose patalpose, nedavė jums jokio dokumento, kuriame būtų nurodyta informacija apie daiktą ir pardavėją, vis tiek galite grąžinti įsigytą prastos kokybės daiktą: atsisakyti sutarties galite per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai įsigijote daiktą (sudarėte sutartį) ir informuoti apie tai pardavėją.

Jeigu pardavėjas nevykdo Jūsų reikalavimų, turite teisę kreiptis į nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą prie Teisingumo ministerijos dėl pirkėjų (vartotojų) pažeistų teisių gynimo ir į teismą dėl sutarties nutraukimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo bei nuostolių atlyginimo.

Views All Time
Views All Time
2266
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!