Apie reichą svajojantys skustagalviai neigia esą naciai

Fašistinius simbolius pamėgę skustagalviai klaipėdiečiai sako, kad Adolfas Hitleris jiems nėra idealas, bet savo tautą laiko aukštesne už kitas ir leidžia laikraštį „4 reichas”. Apie juos nieko nežino jaunimo reikalais šalies Prezidentui patarinėjantis Gintaras Šurkus. Fašistuojančio jaunimo veiklos nenori komentuoti ir Valstybės saugumo departamentas. O visuomenė pastebi, kad pastaruoju metu visoje šalyje, taip pat ir Klaipėdoje, aktyviai ima reikštis įvairios profašistinės jėgos.

Reichas ir brolybė

Ryžtingi skustagalvių veidai. Svastikomis ir kitokiais ženklais išpieštos striukės. Baltais batraiščiais suvarstyti sunkūs aukštaauliai batai. Tokią jaunuolių grupę pamatęs, ne vienas vyresnio amžiaus žmogus stengiasi ją apeiti ratu. Skustagalvius Klaipėdoje galima pamatyti vakarais besibūriuojančius Teatro aikštėje.

„Skinhead”, išvertus iš anglų kalbos, reikštų skustagalviai”, – pasakojo 27-erių metų klaipėdietis Kostas, draugų vadinamas Pufu.

Klaipėdos “skinai” kasmet išleidžia po keturis penkis savo laikraštukus “4 reichas”. Jame – keletas sakinių apie “skinų” gyvenimą, šis tas apie keliones, koncertus. Galima aptikti ir riebokų keiksmažodžių.

Laikraščio pavadinimas siejasi su Trečiuoju reichu ir jo įkūrėju Adolfu Hitleriu. Bet tai, anot Pufo, neturėtų gąsdinti visuomenės ar valstybės saugumo darbuotojų, nes fiureris nesąs “skinhedų” idealas. Jaunuoliai siekia savo tautą iškelti virš kitų tautų ir rasių, nes, esą, kiekvienas “skinas” didžiuojasi savo tautybe. O “ketvirtasis reichas” realybėje neegzistuojąs, tai tesą viso pasaulio “skinhedai”, tarp kurių vyraujanti brolybė ir supratimas, o patys skustagalviai nekelią jokio pavojaus savo valstybei.

Pufas tvirtina, jog, trankantis po Europos ar pasaulio miestus, netgi neturint pažįstamų, jam ar kitam kuriam “skinui” dėl nakvynės ar maitinimosi jokių problemų nekiltų. “Tereikia vilkint tradicine mūsų apranga pasivaikščioti po senamiestį, ir kuris nors to miesto “skinas” būtinai prieis prie tavęs, būsi šiltai sutiktas, pamaitintas, tau bus parūpinta nakvynė”, – teigė skustagalvis klaipėdietis.

“Visa tai ir atsispindi mūsų laikraštyje, – tikino Pufas. – Jame nerasite propagandos. Tai informacinis leidinukas, skirtas Lietuvos “skinams”. Apie jų gyvenimą, keliones ir jų atributiką”.

Erzina mažumos

Kostas neslepia, kad praėjusį dešimtmetį skustagalviai elgėsi labai iššaukiančiai. Tada pradėta kalbėti, kad fašistuojantys jaunuoliai yra chuliganai ir mušeikos.

“Tada mes buvome jaunesni, aktyvesni,- sakė Pufas.- Paauglystės metais išties elgėmės padaužiškai, nes tai buvo pirmoji “skinų” banga. Pasižymėjome agresyvumu, todėl “skinai” yra ne itin pageidaujami. Ypač jų nemėgsta Europos valstybėse. Nors šiaip tolerancija brukama vos ne jėga. Pavyzdžiui, vis labiau toleruojamos seksualinės mažumos – homoseksualai ir jų tarpusavio santuokos. Kažin, kas būtų, jei į “zagsą” ateitų iškrypėlis su ožka, su kuria norėtų susituokti? Seniai jau mes ir vėliavos su svastika nebekeliame. Dabar per Hitlerio gimtadienį balandžio 20-ąją ją paaugliai pakabina – ir tai ne iš meilės fiureriui, o veikiau iš vaikiško paikumo. Laikraščiai parašo, televizija, radijas plačiai nušviečia. O minėtieji paaugliai džiūgauja, pasižiūrėję televizorių, paskaitę laikraštį. Kyla noras pakartoti. Ir kaipgi kiekvieną balandį gali neprireikti didesnio atitinkamų struktūrų budrumo?”

Dėmesio skustagalviai sakė sulaukę ir po Rusijos konsulato sienų ištepliojimo. „Labai jau norėta šiuos darbelius priskirti mums. Žiniasklaidoje vos ne penkmečio lenktynės prasidėjo – visai kaip gerais sovietiniais laikais. O paaugliui šito užtenka, žiūrėk, ir susigalvoja kur nors išpaišyti svastiką, šitaip tapdamas trumpalaikiu herojumi. Paskui toks padauža, atėjęs pas mus, sakys, kad jis esąs “blogietis”, kad norįs tapti “skinu”. O mums teks iš naujo aiškinti, kad nereikia būti blogam, nes žmogus iš prigimties yra geras. Ir jeigu jau esi savo šalies patriotas, tuo labiau turi būti geras ir pavyzdingas”,- dėstė apie “skinus” Pufas.

Vyras teigė pats nesąs nacistas ir su jais ryšių nepalaikąs. „Tiesa, buvau pažadėjęs jiems duoti į snukį už negražias kalbas apie “skinus”, tačiau jie egzistavo neilgai – kol saugumo darbuotojai juos “užgesino”, – teigė Kostas.

Baltoji jėga

Anot skustagalvio klaipėdiečio, VSD darbuotojai retsykiais surengia spaudos konferencijas, kuriose ne be pasididžiavimo aiškina, esą jie susekę kažkokią grupuotę, neva kenkiančią valstybės interesams ar platinančią neaiškius spaudinius.

„Vieną mano minėto laikraštėlio numerį įteikėme VSD darbuotojui, – aiškino Pufas. – O jie iškart pareiškė, esą tai jie patys išaiškinę ir paviešinę. Viską pasakiau – kur spausdinamas, tiražuojamas. Išleidžiame vos 20 egzempliorių tiražu ir platiname nemokamai. Nežinia kam VSD ir žiniasklaidai prireikė iš mūsų kurpti kažkokią gaują, tvirtinant, kad Klaipėdoje vyrauja internetiniai naciai ir grupuotė “White power” (“Baltoji jėga”). Tokia grupuotė – tai žiniasklaidos išpūstas muilo burbulas. O “White power” – pasaulio “skinų” šūkis, anokia ten grupuotė. Stebina tik, kad VSD ir žiniasklaida to nežino”, – saugumo pareigūnus peikė skustagalvis.

Tačiau jis tikino, jog saugumiečiai supranta skustagalvių siekius, domisi jais, kartkartėmis pasikalba su “skinais”.

„Vis dėlto žinodami, kad mes jokių rimtesnių politinių tikslų neturime, gyvename gatvės gyvenimą, žiniasklaidai pateikia kitokią informaciją. Ką padarysi – toks jų darbas, nors ir domisi pankais, “metalistais” ar baikeriais, kuriems politika, deja, rūpi mažiausiai”,- reiškė savo nuomonę Pufas.

Nevengia muštis

Skustagalvių atstovas sakė, jog muštynės jam ir jo draugams yra įprasta. Tiesa, jie mieliau muštų kitų rasių atstovus. „Tačiau pasistumdome ir su mūsiškės – baltosios – rasės chuliganais, juk tai nepriklauso nuo tautybės”, – tvirtino klaipėdietis.

Anot jo, muštynių buvo visais laikais – tarp rajonų gatvių, kiemų. Dažnos muštynės futbolo rungtynių metu. Argumentas – agresyvus “priešo” komandos aistruolių elgesys.

„Kai kartą Čekijoje rungtynių metu buvo sudeginta Lietuvos vėliava, mes nepabijojome įžūlėlius gerokai pamokyti, nors jų ir buvo dvigubai daugiau. O Čekijos aistruoliams atvažiavus į Lietuvą saviškių palaikyti, mes jų vėliavos nedeginome. Tai būtų žema. Tik prisiminę nuoskaudą, truputį išpėrėme kailį”, – prisiminė Pufas. Jis taip pat paaiškino, jog skustagalviai turi savą garbės kodeksą, kuris liepia niekuomet nesikreipti į policiją – mat tai žema.

Nusistatę prieš ES

Savo tautą aukštinantys skustagalviai ateityje Lietuvai gali pridaryti ir bėdos. Jie yra kategoriškai nusistatę prieš Europos Sąjungą ir šią savo poziciją atvirai demonstruoja.

“Kalbama, jog Lietuvai įstojus į ES, atsivers platus kelias į Europą. O mes turėsime parodyti savo svetingumą svetimtaučiams, įvairaus plauko perėjūnams. Vokiečiai tikriausiai nevažiuos į Lietuvą ieškotis darbo. Anglai – taip pat. Važiuos tik padugnės iš trečiojo pasaulio šalių, ekonominiai migrantai. Padugnėmis vadinu juos todėl, kad jie išdavė savo tėvynę bėgdami iš jos vos tik padėčiai pablogėjus. Bėgdami paliko savo šeimas, artimuosius. Todėl “skinai” yra euroskeptikai ir už stojimą į Europos Sąjungą nebalsavo. Juk jeigu jau mūsų Vyriausybė niekaip negali susidoroti su netvarka, pati vis labiau grimzdama į liūną, svetimtaučiai tikrai nepadės. O jei padės, tai su savo dideliu išskaičiavimu”, – sakė ne itin taikiai ES piliečių atžvilgiu nusiteikęs Kostas.

„Nėra aktualu”

Tačiau radikaliai nusiteikę ir fašistine simbolika pasipuošę skustagalviai sulaukia ne visų specialistų dėmesio. Prezidento patarėjas jaunimo ir socialinio aktyvumo klausimams G.Šurkus sakė tik iš „Klaipėdos” korespondento išgirdęs apie fašistuojančius skustagalvius. „Tai nėra taip aktualu, kad Šurkus tuo domėtųsi. Jei bus signalų, tada neabejotinai jais pasidomėsiu”, – teigė Prezidento patarėjas.

„Klaipėdos” paprašytas Valstybės saugumo departamento Klaipėdos apygardos skyriaus viršininkas Algirdas Grublys nepanoro komentuoti skustagalvių teiginių bei jų veiklos. „Mes juos prižiūrime. Tegul jie gyvena ir būna, bet kad neperžengtų įstatymų nustatytų ribų”, – lakoniškai pareiškė A.Grublys.

Skustagalvių „gimtinė” – Anglija. Iš darbininkų klasės kilę jaunuoliai praėjusiame amžiuje plaukus skutosi todėl, kad neturėtų utėlių. “Skinai” atsisakė spalvingesnės aprangos, avėjo sunkius kaustytus batus, trumpai kirposi plaukus, vaikštinėjo po Londono senamiestį ir ne itin domėjosi politika. Tačiau jie piktinosi imigrantais, kurie į Angliją plūdo kaip pigi darbo jėga, mat didesnių algų reikalaujantys skustagalvių tėvai dėl imigrantų likdavo be darbo.

Fašistuojantis jaunimas šiais laikais aktyvus ir Vokietijoje. Ypač daug neonacių susibūrę Rytų Vokietijos miestuose Rostoke ir Drezdene. Galvas plikai skutantys ir fašistų simboliką garbinantys jaunuoliai užpuldinėja turkus, rumunus ir kitus išvaizda nuo vokiečių išsiskiriančius šalies gyventojus, daužo kitataučių mėgstamų užeigų langus. Vokietijos policija nuolat domisi ir seka fašistus, tačiau ne visur šios Vakarų Europos šalies kitataučiai jaučiasi saugiai.

Vidas LUČIŪNAS
Dainius ZAKIS

Views All Time
Views All Time
2631
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!