Šįmet, liepos 6-ąją švenčiant Valstybės dieną Vilniaus katedros aikštėje tradiciškai vyko Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų pagerbimo iškilmės. Jau trečią kartą per šias iškilmes buvo įteikti ir garsaus mecenato, JAV lietuvio dr. Juozo Kazicko apdovanojimai sostinės širdyje kylančius Valdovų rūmus garsinusiems žurnalistams, publikacijų autoriams ir aktyviausiems rėmėjams, paramos organizatoriams. Malonu, jog tarp apdovanotųjų yra ir Čikagos lietuvis, aktyvus visuomenininkas Bronius Juodelis. Jis, be kitų visuomeninių pareigų, eina ir pernai susikūrusio Valdovų rūmų paramos komiteto (VRPK) JAV, kurio pirmininkė – Regina Narušienė, iždininko pareigas. Beje, labai sėkmingai – per nepilnus metus iš JAV lietuvių šio darbštaus žmogaus pastangomis pavyko surinkti net 66 tūkstančius dolerių.

Kaip teigiama Valdovų rūmų paramos fondo Lietuvoje tinklapyje (www.lvr.lt), dr. J.Kazicko apdovanojimas (diplomas ir piniginė 2000 litų premija) B.Juodeliui buvo paskirtas už aktyvų ir entuziastingą darbą garsinant Valdovų rūmų atkūrimą Amerikos lietuvių bendruomenėse ir organizuojant paramą.

Ir nors žiniasklaidos darbuotojams dr. J.Kazickas yra įsteigęs atskirus apdovanojimus, tačiau B.Juodelis drąsiai galėtų pretenduoti ir pastarosios srities darbuotojų įvertinimą – jis ne tik rūpinasi iždu, bet ir pats aktyviai rašo straipsnius spaudai, kviesdamas remti Valdovų rūmų atstatymą. Daugiausiai jo rašinių šia tema buvo išspausdinta dienraštyje „Draugas“ (be kita ko B.Juodelis eina ir „Draugo fondo“ iždinininko pareigas – red.), tačiau keletą jo informacinių pranešimų galėjo matyti ir AL skaitytojai. „Stengiausi rašyti bent kas savaitę,“ – prisipažino pokalbio metu B.Juodelis, pabrėždamas, kad jei nerašysi į spaudą, tai niekas ir neaukos. Kaip teko girdėti, Lietuvoje didžiulę B.Juodelio straipsnių šūsnį pamatę dr. Juozo Kazicko apdovanojimų vertinimo komisijos nariai nepaprastai nustebo, sakydami, kad nė Lietuvoje niekas, ko gero, nėra tokio kiekio publikacijų išspausdinęs.

Ir nors apdovanojimas praėjus porai savaičių po minėtų iškilmių Vilniuje čikagiškio dar nebuvo pasiekęs, tačiau jis nė neabejojo dėl to, kaip panaudos gautus pinigus – žinoma, pervesiąs juos į savo tvarkomą Valdovų rūmų paramos komiteto JAV iždą. „Tebūnie tai mano indėlis į rūmus, o vėliau ir daugiau paaukosiu,“ – sakė B.Juodelis.

Ir nors, kaip minėjome, VRPK JAV ižde per nepilnus metus surinkta suma yra ganėtinai solidi, pats iždininkas linkęs būti savikritišku ir savo darbo rezultatais nėra labai patenkintas. „Dar yra žmonių, kurie klausia, kam Lietuvai reikia Valdovų rūmų? Esą, valdovai ir taip turi kur gyventi. Tačiau, manau, tai tik pasiteisinimas tų, kurie nelabai linkę aukoti,“ – kalbėjo B.Juodelis. Tuo tarpu jis pats nė akimirkos neabejojęs Valdovų rūmų atstatymo tikslingumu. „Lietuvai labai reikia tokio valstybingumo simbolio. Juk be Trakų pilies ir daugybės bažnyčių nelabai ką ir turime parodyti turistams. Man pačiam kelis kartus teko keliauti po Centrinę Europą, tad pastebėjau, kad ten turistai visų pirma ir vedami į valdovų pilis, rūmus. Tad ir Lietuvai to būtinai reikia,“ – savo patirtimi dalinosi dr. J.Kazicko apdovanojimo laureatas.

Beje, B.Juodelio manymu, išeivijos lietuviams svarus argumentas prisidėti prie paramos atstatomiems Valdovų rūmams turėtų būti tai, kad visi Lietuvos gyventojai prie statybos prisideda savaime – mokėdami mokesčius valstybei (kaip žinia, Valdovų rūmus atstato LR Vyriausybė). „Tačiau pastatyti sienas ir uždengti stogą – tai dar ne viskas. Rūmus reikės tinkamai įrengti, o tai kainuos labai brangiai. Manau, kur kas daugiau nei 100 milijonų valstybės skiriamų litų… Čia ir reikėtų prisidėti užsienio lietuviams,“ – įsitikinęs B.Juodelis.

Belieka tik priminti, kad paaukoję 1000 litų (apie 370 JAV dolerių –pagal kursą) gauna Valdovų rūmų Statytojo diplomą, 10000 litų – Garbės statytojo, o 100 000 litų – Didžiojo statytojo diplomus. Nežiūrint to, yra laukiamos įvairaus dydžio aukos.

Tad kviečiame nelikti abejingais – prisidėk prie Lietuvos valstybingumo simbolio atstatymo ir tu, Amerikos lietuvi.

Aukas Valdovų rūmų atstatymui ir išpuošimui siųsti:
VALDOVŲ RŪMAI,
5600 So. Claremont Ave.
Chicago, IL 60636-1039
Čekius prašoma rašyti “Lith. Amer. Comm. VALDOVŲ RŪMAI” . Visos aukos nurašomos nuo JAV federalinių mokesčių.

***
Dr. J.Kazicko 2004 metų apdovanojimų laureatais taip pat tapo: Lietuvos skautų sąjungos brolijos “Valdovų rūmų” tunto skautai, Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos dailės mokytoja Giedra Dagilienė, o taip pat šie žurnalistai, žiniasklaidos publikacijų, televizijos ir radijo laidų autoriai (už informatyvias publikacijas ir domėjimąsi Valdovų rūmų tema): „Kultūros barų“ redakcija, leidinio „Statyba ir architektūra“ redakcija, Ričardas Simonaitis, dr. Napaleonas Kitkauskas bei dr. Vytautas Urbanavičius.

Vaiva RAGAUSKAITĖ

Views All Time
Views All Time
2743
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!