Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ir Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija pasirašė kolektyvinę sutartį. Tai bene pirmasis tokio pobūdžio susitarimas tarp žurnalistų ir leidėjų atstovų. Anksčiau panašias sutartis turėjo arba tebeturi kai kurios pavienės redakcijos.

Kolektyvinis susitarimas pasirašytas siekiant užtikrinti žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjų darnų bendradarbiavimą, stiprinti tarpusavio solidarumą, užtikrinti ir gerinti žurnalistų socialines garantijas, kelti profesinę kvalifikaciją, stiprinti žurnalisto statusą.

Pasak LŽS pirmininko D. Radzevičiaus, tikimasi, kad ši sutartis yra tik pradžia. “Tai – pirmoji kregždė, nors ir kiek vėluojanti. Svarbiausia, kad pradžia padaryta ir susitarimas pasirašytas. Juk turėti profesionalius žurnalistus suinteresuotos turėtų būti abi pusės, tiek mes, kaip profesinė sąjunga, tiek darbdaviai”, – teigia D. Radzevičius.

Kolektyvinės sutarties būtinybę akcentuoja ir Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos pirmininkė Ramutė Šimukauskaitė: “Šios sutarties pasirašymą galime laikyti dialogo pradžia. Svarbaus, labai reikalingo bei naudingo dialogo tarp darbdavių ir žurnalistų pradžia.”

Sutartyje numatoma, kad darbdavys su žurnalistu privalo susitarti raštu dėl autorinių kūrinių panaudojimo. Jei tai nepadaryta, leidėjas neatleidžiamas nuo atsakomybės teisingai atlyginti už kūrinį. Taip pat numatyta, kad redakcijose turi būti autorinius atlyginimus reglamentuojančios taisyklės, kuriose būtų numatytas reglamentuotas minimalus ir maksimalus autorinis honoraras už autorinį kūrinį. Žurnalistams autorinis atlyginimas turi būti mokamas tik pagal šias taisykles.

Už darbą poilsio ir švenčių dienomis apmokama įstatymų nustatyta tvarka (jei darbas nenumatytas pagal grafiką, kompensuojama kita poilsio diena arba, pageidaujant darbuotojui, apmokama dvigubu valandiniu (dieniniu) atlygiu ir nesuteikiant papildomos poilsio dienos). Darbas švenčių dienomis pagal grafiką apmokamas dvigubu valandiniu (dieniniu) tarifu.

Sutartyje numatytos ir žurnalistų mokymosi bei kvalifikacijos kėlimo sąlygos. Žurnalistams, keliantiems kvalifikaciją neatsitraukus nuo darbo, mokamas vidutinis darbo užmokestis. Bestudijuojantiems užimamas pareigas atitinkančią specialybę bei mokantiems už mokslą, darbdavys apmoka pusę studijų kainos, jei darbuotojas ir darbdavys nesusitaria kitaip.

Taip pat numatyta, kad pagal abiejų šalių poreikius planuojami bei organizuojami kvalifikacijos kėlimo seminarai, mokymai, konferencijos. Kiekvienais metais žurnalistai, darbdaviai ir juos atstovaujančios institucijos turi sudaryti preliminarius kvalifikacijos kėlimo planus, o žurnalistams turi būti sudaromos sąlygos dalyvauti šiuose seminaruose, mokymuose bei konferencijose.

Sutartyje numatytas ir sutarties priežiūros komisijos sudarymas, į kurią tiek darbdavių, tiek žurnalistų atstovai skiria po tris asmenis.

Taip pat šalims palikta galimybė bet kada papildyti ar keisti sutartį, jei tai atitinka abiejų šalių interesus.

Ši kolektyvinė sutartis privaloma visiems darbdaviams, kurie yra Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos nariai ir pritarė sutarties pasirašymui bei žurnalistams, dirbantiems šių laikraščių redakcijose.

Kolektyvinės sutarties pasirašymui pritarė šie leidėjai: UAB ,,Gargždų banga” (Klaipėdos r.), UAB ,,Pajūrio naujienos”(Kretingos r.), UAB ,,Gimtasis Rokiškis”(Rokiškio r.), UAB ,,Santarvės laikraštis” (Mažeikių r.), UAB ,,Santakos laikraštis” (Vilkaviškio r.), UAB ,,Biržiečių žodis” (Biržų r.), UAB ,,Kupiškėnų mintys” (Kupiškio r.), UAB ,,Vienybės redakcija” (N. Akmenės r.), UAB ,,Rinkos aikštė” (Kėdainių r.), UAB ,,Gyvenimas” (Prienų r. ir Birštono m.), J. Vercinkevičiaus leidykla ,,Voruta”, UAB ,,Plungės žinios” (Plungės r.), UAB ,,Ukmergės žinios” (Ukmergės r.), UAB ,,Šilutės naujienos” (Šilutės r.), UAB ,,Anykšta” (Anykščių r.), ,,Penktadienio žemaitis” (Telšių r.), UAB ,, Jurbarko šviesa” (Jurbarko r.).

Views All Time
Views All Time
6404
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!