Vakarykštis Liberalų sąjūdžio atstovų kreipimasis į valstybės saugumą dėl kai kurių internetinių tinklapių veiklos sukėlė įvairių reakcijų. Dalis liberalias vertybes puoselėjančių žmonių Liberalų sąjūdžio elgesį vadino neliberaliu.

Kūrėjai vadina tai vadina atvira ir koordinuota provokacija

Portalui Civis.lt pavyko susisiekti su kelių tinklapių savininkais. Keista, bet jų tokie valdžios veiksmai nei kiek nenustebino. Pasak internetinių puslapių autorių – tai ne pirmoji tokia akcija prieš kitokią žiniasklaidą.

Vieno tinklapio (lithuania.left.ru) savininkas teigė, kad panašių išpuolių buvo ne vienas. Tačiau dar niekuomet prieš jo kuriamą svetainę nebuvo imtasi taip gerai koordinuotų veiksmų. Jis sakė, kad akivaizdu, jog ši kompanija prieš tokio tipo puslapius yra iš anksto paruošta.

Pasak pašnekovo, tokie valdžios ir kai kurių žiniasklaidos priemonių veiksmai rodo potiloginę baimę. Jis teigė, kad ankščiau, kuomet žiniasklaida buvo vien dešinieji, o kairieji projektai taip sparčiai neaugo ir jų taip nedaugėjo, jie niekam nekėlė problemų. Išaugus tokių projektų kiekiui ir populiarumui, jie elementariai ėmė kažkam trukdyti. Pasak lithuania.left.lt atstovo, veiksmus prieš “kitokią” žiniasklaidą sukelia baimė dėl savo, kaip vienintelio tiesos skleidėjo, statuso.

Savo veiklą vertina kaip alternatyvios idėjos skleidimą

Civis.lt kalbinti pašnekovai vieningai teigė nematantys savo veikloje jokių neigiamų ar kenkiančių tendencijų. Pasak jų, tai, ką jie kuria, yra alternatyva ir kitokios pusės parodymas.

Anarchija.lt kūrėjas Darius sakė, kad kurdamas savo tinklapį siekia trijų pagrindinių tikslų. Pasak jo, projekto misija yra viešinti informaciją iš alternatyvių šaltinių, kuriuos didžioji žiniasklaida dažnai nori nutylėti. Taip pat anarchija.lt siekia ugdyti skaitytojo mąstymą ir skatinti ji būti antiautoritariniu ir antitotalitariniu. Darius minėjo ir anarchistinės savitarpio pagalbos ir savivaldos idėjas.

Lithuania.left.ru atstovai savo idėją kurti tokį puslapį argumentavo taip: „Nusibodo klausytis isteriškos “laisvosios rinkos” apologijos, amerikanofilijos ir patologinio antikomunizmo. Nusibodo įžūlus istorijos klastojimas. Beveik visa dabartinė žiniasklaida yra dešinioji propagandinė mašina. Sukūrėm Leftą kaip alternatyvų informacijos šaltinį, kuris tiek suteiktų informaciją apie tai, ką nutyli ši propagandinė mašina, tiek ir pažindintų žmones su marksistiniu požiūriu į kapitalizmą, nes marksizmas duoda daugelį atsakymų, kurių negali duoti dabar viešpataujanti buržuazinė ideologija.”

Veiklos žada nenutraukti

Abu kalbinti pašnekovai regis nesirengia nutraukti savo veiklos. Vadindami tai provokacija ir žmonių bukinimu, jie sakosi ne tik skleidžiantys savo idėjas, tačiau ir ugdantys skaitytoją atsirinkti.

Pasak kalbintų žmonių, vienos tiesos būti negali. Jie vieningai teigia, kad informacija gali būti priimtina arba ne. Tačiau skaitytojas turi turėti alternatyvą, kad galėtų tinkamai vertinti ir mąstyti. „Žmonės neturi būti akla avių banda, jie turi mokėti mąstyti savarankiškai, be jokių dabar primetamų buržuazinių ir nacionalistinių štampų. […] Mes toliau tęsime savo darbą, kurį atliekame iš idėjos – šviesime žmones, teiksime alternatyvą dabartinei propaganda”, – sakė lithuania.left.ru kūrėjas.

Interneto ekspertai tai vadina parodomaisiais veiksmais

Civis.lt kalbinti interneto ekspertai vieningai stebisi tokiu valdžios elgesiu. Pasak jų, informacijos atitikimas tikrovei gali būti diskutuotinas klausimas, tačiau žodžio sklaida internete neturėtų būti ribojama. Pasak jų, tokie veiksmai greičiau rodo didėjančią interneto žiniasklaidos įtaką, o ne siekia parlamentarų viešai deklaruojamų tikslų.

„Internetinės žiniasklaidos įtaka didėja dienomis. Kas ankščiau buvo galima tik kompanijoms, kurias valdžia vienokiais ar kitokiais būdais galėjo įtakoti, dabar prieinama kiekvienam. Kiekvienas gali rašyti, skleisti savo idėjas, o valdžia tokio kiekio skleidėjo net fiziškai negali sukontroliuoti. Galbūt dėl to rengiamos tokios parodomosios akcijos, kuriomis siekiama visiems pademonstruoti, kad rašymas gali jiems pakenkti“, – sakė vienos interneto paslaugas teikiančios kompanijos projektų vadovas ir aktyvus tinkliaraštininkų bendruomenės dalyvis K.S.

Pasak pašnekovo, Lietuvoje politinę mintį skleidžiančių tinkliaraščių ar tinklapių nėra labai daug. Tačiau, po truputį, ypač krizės laikotarpiu, tokio tipo puslapiai tampa populiaresni, o politinių temų internetiniuose šaltiniuose tik daugėja.

„Komunizmas Lietuvoje yra jautri tema ir daugeliui yra nepriimtinas, todėl kovą su internetine žiniasklaida valdžia galėjo pradėti būtent nuo jo. Tačiau nepaisant ideologijos, kūrėjai neturėtų būti varžomi valdžios. Skaitytojas pats turi atsirinkti, kas jam priimtina, o kas ne. Be to, kiekvienas jų turi lygiai tokią pat galimybę skleisti savo požiūrius. Valdžia, ypač liberalai į tai kištis neturėtų“, – sakė pašnekovas.

Liberalų sąjūdžio veiksmai prieštarauja liberalioms vertybėms

Liberalizmas kaip politinė idėja atsirado 19 amžiuje Anglijoje. Tai politinė kryptis, kuri skelbia, kad negalima varžyti individo laisvių. Jau pats liberalizmo pavadinimas kilo iš lotyniško žodžio liberalis, reiškiančio „laisvas“.

Liberalizmas turi daugybę atšakų, ir yra interpretuojamas skirtingai, tačiau visose liberalizmo teorijose yra stengiamasi išlaikyti pagrindinį šios politinės teorijos pamatą – valstybės kontrolės mažinimą ir laisvosios rinkos toleravimą.

Vis dėlto, kokia bebūtų liberalizmo atšaka ar teorija, kuria remiantis būtų veikiama „liberalų“ vardu, visos jos smerks tokius būdus kaip valstybinį persekiojimą, cenzūrą ir kitus liberalų smarkiai kritikuojamus neigiamus valstybinės valdžios aspektus.

Views All Time
Views All Time
1340
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!