Siekdama išsaugoti ir atskleisti Vilniaus miesto gynybinės sienos kultūrinę vertę, sostinės Savivaldybės taryba patvirtino šio kultūros paveldo objekto paveldotvarkos programą iki 2009 metų. Įgyvendinant šią programą bus restauruojami ir eksponuojami išlikę autentiški miesto sienos fragmentai, iš dalies arba visiškai atkuriami kai kurie sunykę fragmentai. Bus siekiama išryškinti ir pažymėti viduramžių miesto gynybinės sienos trasą, sudaryti sąlygas ją apžiūrėti, informuoti visuomenę.

Vilniaus gynybinė siena pastatyta 1503–1522 m. Viduramžių miestą juosusi apie 3,2 km ilgio ir 6 m aukščio siena yra vėlyvosios gotikos statinys, turintis renesanso bruožų. Šiaurės pusėje miesto siena jungėsi su pilių gynybine sistema. Sienoje buvo 9 vartai ir 3 artilerijos bokštai, iš kurių tėra išlikę Medininkų arba Aušros vartai. Vienas iš bokštų XVII a. buvo rekonstruotas į Bastėją.

Šiandien gynybinių įtvirtinimų liekanos yra Vilniaus senamiesčio, įtraukto į UNESCO Pasaulio gamtos ir kultūros paveldo sąrašą, urbanistinio audinio formantė, viduramžių miesto riba, žyminti XVI a. Vilniaus kontūrą.

Šiuo metu 35 proc. miesto gynybinės trasos jau yra nebeatsekama, 15 proc. išlikę dabar esančių statinių tūriuose arba yra jų sklypų kontūrų riba, 15 proc. formuoja gatvių raudonąją liniją, 35 proc. išlikimo laipsnį patikrintų tyrimai. Siekiant kuo geriau išsaugoti ir eksponuoti tai, kas išlikę iki mūsų dienų, bus atliekami išsamūs Vilniaus miesto gynybinės sistemos raidos tyrimai, gynybinės sienos trasos tikslinimo natūroje darbai, istoriniai, archeologiniai ir architektūriniai tyrimai.

Autentiškiems viduramžių statinio fragmentams išsaugoti paveldotvarkos programoje numatomi konkretūs avarinės būklės šalinimo, konservavimo ir restauravimo darbai. Siekiant stabdyti senovinių mūrų irimą, artimiausioje gynybinės sienos liekanų aplinkoje bus kertami medžiai, tvarkomi želdiniai. Numatoma parengti pėsčiųjų ir transporto srautų gynybinės sienos aplinkoje specialiuosius planus.

Gynybinės sienos trasą numatoma išryškinti naudojant įvairias tūrio priemones. Atsižvelgiant į konkrečių vietų ypatumus ir vizualinius ryšius, miesto sienos trasa bus žymima žemės paviršiuje, parteriniame aukštyje – iki 0,75 m nuo esamo žemės paviršiaus bei vidutiniame aukštyje – iki 1,40 m altitudės. Viešose erdvėse numatoma galimybė miesto sieną žymėti iki ginties tako lygio – sąlyginės 3 m altitudės. Išskirtinėse zonose ketinama atstatyti visą sienos aukštį, kai kur atkuriant šaulių tako galerijas.

Informacija apie lankytinas gynybinės sienos dalis bus integruota į miesto rodyklių sistemą, bus organizuojami turistiniai maršrutai, rengiamos edukacinės programos. Prie pagrindinių miesto sienos objektų numatoma įrengti informacinius stendus, eksponuoti ikonografinius vaizdus.

Views All Time
Views All Time
4854
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!