Vokietijoje 4 milijonai žmonių naudojasi internetu. 2/3 šeimų Vokietijoje turi šią galimybę.
Internetas yra ir tikslas, ir priemonė nusikaltimams.
Kiekviena kompanija bijo hakerių. Vokietijoje tik 36% firmų, kurios prekiauja internete, sutiko, kad būtų atlikta jų naudojamos technikos ir technologijos ekspertizė.
Hakeriai dažniausiai puola tik “iš sportinio intereso”. Jiems patinka palikti savo “vizitinę kortelę”. Tai yra panašu į rašinėjimus ant sienų.
2002 metų vasario mėnesį JAV buvo “nulaužta” apie 800 domenų.

Hakerių atakų tipai:

“Trojos arklys”;
DOS atakos – jų tikslas “nulaužti” kokią nors operacinę sistemą. Viena iš DOS atakų rūšių – bombardavimas elektroniniu paštu. Yra perkraunamas tinklas, vartotojas užverčiamas elektroninio pašto laiškais (informacinėmis šiukšlėmis).
Virusų atakos.

Internetiniai nusikaltimai – tokie nusikaltimai, kuriems reikalingas internetas, kompiuteriniai tinklai kaip terpė, priemonė.

Nusikaltimai, susiję su pardavimais internete. Pasisavinamos bankų sąskaitos. Neduoda prekių, bet paima pinigus ir pan.

“Stalking” nusikaltimai – grasinimai asmenims elektroniniu paštu (ne skambučiais).

“Nigeria fraud” nusikaltimai – kviečia asmenis pervesti dideles pinigų sumas į užsienį, siūlo už tai dideles palūkanas, pasisavina pinigus.

“Content” nusikaltimai – internete platinami draudžiamo turinio tekstai.

Vokietijoje baudžiamosios statistikos už 2001 metus kol kas (2002-02-25) nėra. Ji bus vasario gale. Vokietijoje 2000 metais kompiuterinių nusikaltimų užregistruota apie 25% daugiau, negu 1999 metais. Apie penktadalis užregistruotų kompiuterinių nusikaltimų 2000 metais yra sukčiavimai kreditinėmis kortelėmis. 2000 metais Vokietijoje užregistruota 56 tūkstančiai kompiuterinių nusikaltimų. Dabar šie nusikaltimai nevadinami kompiuteriniais, o nusikaltimais, kurie įvykdomi, panaudojant kompiuterines technologijas ir ryšių priemones.

Kita nusikaltimų grupė – piratavimas ir autorinių teisių pažeidimai.

Nusikaltimų internete kontrolė (kova su šiais nusikaltimais). Vokietijoje yra sukurta specialistų grupė, kuri analizuoja, koordinuoja ir organizuoja nusikaltimų internete kontrolę. Atskirose Vokietijos žemėse yra sukurtos komisijos prieš neteisėtą duomenų panaudojimą.

Interpole yra:

European Working Party on IT Crime. Nuo 1990 metų veikia ši grupė. Ji analizuoja nusikaltimų informacinių technologijų sferoje tendencijas, šių nusikaltimų kontrolės reikmes ir kt. Interpolas 2001 metais išleido kompaktinį diską “Computer Crime Manual”;
National Reference Points on Computer Crime;
Europoje. Yra Europos Tarybos iniciatyvos. 2001 metais Budapešte pasirašyta Virtualių nusikaltimų konvencija (Convention on Cybercrime). Ši konvencija įsigalios, kai 5 šalys ją ratifikuos.

Didžiojo aštuoneto valstybių sukurta darbo grupė bando apibrėžti kompiuterinių nusikaltimų sąvoką, paruošė priemonių planą virtualių nusikaltimų kontrolei.

Europos Sąjungos iniciatyva – Europos forumas prieš virtualius nusikaltimus. Europos Komisija įsteigė šį forumą. Tikslas – Europos Sąjungoje išplėsti bendradarbiavimą tarp šalių virtualių nusikaltimų kontrolės srityje. 2001 metų pabaigoje Briuselyje įvyko konferencija. Joje buvo svarstomi duomenų bazių apie informacijos perdavimą kompiuteriniais tinklais minimalūs terminai. Tai duomenys, kuriuos turi saugoti internetinių paslaugų teikėjas (provaideris). Minimalūs saugojimo terminai reikalingi tam, kad būtų galima tuos duomenis panaudoti kaip įkalčius. Siūloma, kad minimalus duomenų apie informacijos perdavimą saugojimo terminas būtų 6 mėnesiai. Tačiau reikėtų 1 metų ar daugiau.

Kvalifikacijos kėlimas ir personalo ruošimas. Nusikaltėliai dažnai aplenkia policiją šiuolaikinių technologijų panaudojimo srityje. Vokietijoje yra nacionalinė personalo ruošimo programa prie kriminalinės policijos. Vokietijoje buvo vienos savaitės kursai tiems, kas tiria tokius nusikaltimus.

Interpole yra paruošti mokymo apie kompiuterinius nusikaltimus kursai (Computer Crime Training Cources). Dabar šie kursai yra orientuoti į specifines temas, pavyzdžiui, operacinės sistemos Linux naudojimą ir kt.

Tarptautinio seminaro “Virtualūs nusikaltimai”
(International Cources “Cyber Crime”),
įvykusio 2002 m. vasario 25-27 d.
Miunsterio policijos vadybos akademijoje (Vokietijoje)

Pranešėjas Dr. Cubica
Tema: Virtualių nusikaltimų fenomenologija.

Views All Time
Views All Time
2393
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!