Kultūros ministerija, vykdydama Visuomenės informavimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais programą, kurios vienas iš tikslų yra šviesti visuomenę naudojant teisinius, ekonominius ir sociologinius tyrimus intelektinės nuosavybės klausimais, 2005 pabaigoje užsakė du intelektinės nuosavybės teisių objektų Lietuvos rinkoje tyrimus.

Kultūros ministerijos užsakyto tyrimo “Nelegalios produkcijos rinka Lietuvoje” metu buvo siekiama nustatyti legalios ir nelegalios produkcijos apimtis Lietuvoje, legalios ir nelegalios produkcijos įsigijimo šaltinius ir atsakyti į kitus svarbius klausimus, kurie leistų geriau koordinuoti autorių teisių ir gretutinių teisių gynimą Lietuvoje. Apklausos duomenys rodo, kad situacija Lietuvoje gerėja, tačiau vaizdo kasetes žmonės labiau nei CD ar garso kasetes yra linkę pirkti nelegaliose prekybos vietose: muzikinius kompaktinius diskus nelegaliai pirko 30.1 proc. apklaustųjų, garso kasetes – 41,7 proc. apklaustųjų, o vaizdo kasetes net 49,6 proc. apklaustųjų.

“Siekiant įvertinti pramonės, susijusios su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, poveikį Lietuvos ekonomikai, buvo atliktas kitas tyrimas – “Pramonės, susijusios su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, ekonominė svarba Lietuvoje”. Pagrindinis klausimas, į kurį turėjo atsakyti tyrimas – kokią Lietuvos BVP dalį sudaro su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis susijusių ūkinių veiklų sektorius”, – sako Kultūros ministerijos Autorių teisių skyriaus vadovė Nijolė Matulevičienė.

Tyrimas parodė, kad su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis susijusios ūkinės veiklos sektorius Lietuvoje yra labai reikšmingas. Suminis rodiklis siekia 4,35 proc.

“Ši reikšmė akivaizdi palyginus su tokių Lietuvos ekonomikai svarbių veiklos sričių, kaip transporto, statybų ir finansinių konsultacijų veikla, rodikliais. Lyginant šiuos duomenis su kitų ES šalių analogiškais rodikliais, Lietuva yra pasiekusi ES vidurkį. Tai rodo, kad Lietuvos ūkio sektorius, susijęs su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis turi galimybes augti. ES lyderiai pagal pramonės, susijusios su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, poveikį ekonomikai šiandien yra Jungtinė Karalystė ir Švedija.”, – sako N.Matulevičienė.

Pasak N.Matulevičienės, šią praktiką atlikti tyrimus paskatino informacinės visuomenės technologijų plėtra bei jos keliami iššūkiai autorių teisių apsaugai.

Projektą įgyvendino TNS Gallup, VŠĮ “Europos teisiniai, socialiniai ir ekonominiai projektai” padedant Kultūros ministerijai ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Tyrimų medžiaga bus skelbiama Kultūros ministerijos svetainėje www.lrkm.lt.

Views All Time
Views All Time
2632
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!