Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro (LVŽŽTC) projektui “Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro specialistų bei vadovų mokymai” skirta ES parama pagal Bendrojo programavimo dokumento priemonę “Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas”.

Šiai sričiai skirta parama 2006 m. pasinaudos beveik 200 Lietuvos įmonių ir organizacijų. Daugiau kaip 120 tūkst. privataus ir valstybinio sektoriaus dirbančiųjų kvalifikacijai kelti bus skirta 180 mln. Lt parama, iš jų 172 mln. Lt sudarys Europos socialinio fondo lėšos (ESF). ESF padeda užkirsti kelią nedarbui, plėtoja žmonių išteklius, skatina integraciją į darbo rinką, didesnį užimtumą, sudaro sąlygas lygioms moterų ir vyrų galimybėms.

Pasak projekto vadovo, LVŽŽTC generalinio direktoriaus pavaduotojo Algirdo Domarko, žuvų išteklių atkūrimo ir apsaugos priemonių įgyvendinimas bei moksliniai tyrimai yra vienas iš šalies civilizuotumo požymių, jos technologinio ir gamtosaugos lygio indikatorių. Tam daug vietos skiriama FAO Atsakingosios žuvininkystės kodekse, kituose tarptautiniuose dokumentuose ir sutartyse, kurias yra pasirašiusi Lietuva.

Dešimt mėnesių (nuo kovo iki gruodžio) truksiančiam LVŽŽTC projektui skiriama 100 tūkst. litų ESF parama. Šiuo mokymo projektu specialistų kvalifikaciją siekiama pritaikyti prie kintančių sektoriaus poreikių, ugdyti dirbančiųjų administracinius gebėjimus. Tikimasi, jog projekto metu įgytos veiklos organizavimo, anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo žinios paskatins LVŽŽTC darbuotojus aktyviau bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio žuvininkystės, mokslo, švietimo ir kitomis organizacijomis.

Išsamesnės informacijos teirautis LVŽŽTC ES reikalų, tarptautinių ryšių, mokslo ir investicijų skyriaus vedėjos Eglės RADAITYTĖS, tel. (8~5) 27 27 418

Views All Time
Views All Time
2995
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!