Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) patvirtino naujas telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklės, kuriomis supaprastinamas leidimų naudoti telefono ryšio numerius išdavimas, numatoma leidimus išduoti elektroniniu būdu, taip pat siekiama užtikrinti geresnę nepilnamečių apsaugą nuo paslaugų, galinčių daryti jiems neigiamą poveikį.

RRT yra gavusi nemažai nusiskundimų, kuriuose vartotojai nurodo atvejus, kai jie, skambindami trumpaisiais numeriais, dėl vieno netyčia klaidingai surinkto skaičiaus yra sujungiami su operatoriumi, teikiančiu tik suaugusiems skirtas paslaugas. Ypač ši problema yra aktuali nepilnamečius vaikus auginančioms šeimoms. Perskaitę ar išgirdę informaciją apie tik suaugusiems teikiamas paslaugas telefonu, nepilnamečiai skambina paskelbtais numeriais ir tokiu būdu yra patiriama didelė tiek moralinė, tiek finansinė žala. RRT, siekdama padidinti nepilnamečių apsaugą nuo paslaugų, galinčių daryti neigiamą poveikį, priėmė sprendimą, kad jau nuo 2006 m. balandžio 1 d. padidinto tarifo paslaugos suaugusiems bus teikiamos išimtinai 909 XXXXX serijos numeriais. Vartotojai, norėdami apsaugoti nepilnamečius nuo galimybės paskambinti 909 XXXXX numeriais, galės blokuoti skambučius šitais numeriais, apie tokį pageidavimą iš anksto pranešdami paslaugos teikėjui.

RRT telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių nuostatos supaprastins numerių skyrimo tvarką bei suteiks paslaugų teikėjams galimybę telefono ryšio numerius gauti po vieną. Taip pat pakoreguoti ir numerio gavimo terminai – juos bus galima gauti greičiau nei iki šiol.

Įsigaliojus minėtoms taisyklėms, teisė naudoti telefonu ryšio numerius bus suteikiama elektroniniu būdu. RRT interneto svetainėje bus skelbiamas įrašas apie tai, kokiam asmeniui yra suteikta teisė naudoti jam paskirtus tam tikrus numerius.

Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklės įsigalios nuo 2005 m. gruodžio 18 dienos. Informacija apie visus Lietuvoje skiriamus numerius yra skelbiama RRT interneto svetainėje http://www.rrt.lt/index.php?-102610087.

Views All Time
Views All Time
4050
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!