2005 m. lapkričio 23 d., Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), Lietuvos bankų asociacija (LBA) ir asociacija „Infobalt“ pasirašė bendrą „Pažangos informacijos ir tinklų saugumo srityje memorandumą“, kuriuo bus siekiama kurti bei ugdyti visuotinę, stiprią informacijos ir tinklų saugumo kultūrą Lietuvoje.

Lietuvoje intensyvėjant informacinės visuomenės plėtrai, visuotiniam informacinių ir ryšių technologijų naudojimui, reikalingas nuolatinis visuomenės švietimas, informacijos perdavimo tinklų saugumo stiprinimas bei galimų incidentų prevencija. RRT, LBA ir asociacija „Infobalt“, siekdami bendro tikslo – stiprinti visuomenės pasitikėjimą informacijos ir tinklų saugumu, bei ugdyti informacijos saugumo kultūrą, pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo memorandumą, kuriame nustatyti ilgalaikiai prioritetai. Visuomenės švietimas, mokymas, informavimas, saugumo priemonių naudojimas, galimų saugumo incidentų tyrimai, bendradarbiavimas stiprinant teisinę bazę – pagrindinės priemonės, kurias įgyvendins memorandumą pasirašiusios šalys.

„Memorandumo pasirašymas ir būsimi projektai, kurie bus vykdomi šio dokumento pagrindu, padės kurti saugią Lietuvos informacinę visuomenę“, – sakė RRT direktorius Tomas Barakauskas. „Ugdant tinklų ir informacijos saugumo kultūrą, labai svarbus tiek rinkos dalyvių, tiek pačių informacinių technologijų naudotojų aktyvumas ir noras tapti saugios visuomenės nariais”, – pabrėžė T.Barakauskas.

„Šalyje sparčiai plečiantis elektroninei bankininkystei ypatingai svarbu užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę, o informacijos ir tinklų saugumas yra šios kokybės pagrindas“, – sakė Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Rimantas Busila.

„Lietuva, pagal e-paslaugų vartojimą bei e-bankininkystės populiarumą piliečių ir verslo bendruomenės tarpe jau tapo viena iš pirmaujančių Rytų Europoje šalių, o įdiegtos technologijos, kurios užtikrina duomenų saugumą, lygiuojasi į pasaulinio bankų sektoriaus lyderius“, – sakė asociacijos „Infobalt“ prezidentas Vytautas Vitkauskas. „Memorandumą pasirašančios organizacijos, rodo gerą verslo ir valstybės partnerystės pavyzdį bendrai kuriant saugią informacinę visuomenę”, – pridūrė V. Vitkauskas.

Artimiausiu metu bus sudarytas Memorandumo įgyvendinimo komitetas, kuriame dalyvaus pasirašiusiųjų šalių atstovai – šis komitetas planuos ir įgyvendins konkrečias priemones informacijos ir tinklų saugumo srityje.

Memorandume taip pat pažymėta, kad prie šio dokumento gali prisijungti bet kurios kitos institucijos ar organizacijos, kurios sieks nustatytų prioritetų įgyvendinimo.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba yra elektroninių ryšių veiklą reguliuojanti institucija.

Lietuvos bankų asociacija vienija visus Lietuvoje veikiančius bankus.

Asociacija „Infobalt“ yra Lietuvos informacinių technologijų, telekomunikacijų ir raštinės įrangos asociacija.

Views All Time
Views All Time
3495
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!