Perduodant video informaciją Frame Relay tinklu, pirmiausia reikia turėti video koderį. Frame relay video koderis labai panašus į ISDN naudojamus video konferencijoms, tačiau jis gali video informacijos srautą suskaidyti į Frame Relay kadrus. Frame Relay video koderis paprastai turi V.35 jungtį, kurią galima tiesiogiai prijungti prie frame relay komutatoriaus, maršrutizatoriaus arba FRAD (Frame Relay Access Device – Frame Relay prieigos įrenginys). Be Frame Relay sąsajos koderis turi palaikyti ir kitas, kaip antai V.36 bei ISDN naudojamą G.703 rekomendacijoje aprašytą sąsają. Turi būti naudojamas MPEG suspaudimas, kad informaciją būtų galima perdavinėti spartomis artimomis E1 spartai. Frame Relay video koderis turi paprastą bei universalią vartotojo sąsają, kuri palaiko ne tik video konferencijos parametrų nustatymą, bet ir frame relay adresavimą. GUI (Graphical User Interface – Grafinė Vartotojo Sąsaja) turi surinkti informacija apie kadrų panaudojimą (įeinantys/išeinantys paketai, DE statusas), bei kitų tinklų, pavz., ISDN, sujungimų ir diagnostikos informacija. Naudinga, kai Frame Relay video kodavimo įranga yra suderinama su daugeliu standartų, palaiko plačią susijungimų įvairovę. Taigi, video kodavimo atžvilgiu, koderis turi būti suderinamas su H.320. Dėl Frame Relay vystymosi jis turi tenkinti atitinkamas rekomendacijas. Pavyzdžiu gali būti Frame Relay teikiama pristatymo vienu metu į skirtingus taškus paslauga, t.y. daugiaadresinis duomenų siuntimas.

Daugiaadresinis – tai vieno FRAD (frame relay access device; galinis Frame Relay įrenginys – maršrutizatorius) gebėjimas tą pačią informaciją perduoti į dagelį informacijos imtuvų esančiu skirtingose vietose. Turint frame relay video koderį galima į duomenų srautą įtraukti daugelio vartotojų adresinę informaciją, kurią reikia pasiųsti į FRAD daugiaadresiniui duomenų perdavimui. Pardavime yra šimtai su H.320 suderinamų sistemų, kurias vartotojai gali naudoti Frame Relay tinkluose. Taip pat galima pritaikyti išorinį H.320 paketų vertiklį į Frame Relay kadrus. Tai nėra idealu, sprendimas tik pritaiko aparatūra dirbti su Frame Relay kanalu. Idealu, kai vartotojas susikuria pasidalinamą (shared) sąsają, palaikančią Frame Relay adresavimą, kai naudojama H.320 videokonferancijos įrangą. Daugelio taškų Frame Relay videokonferenciją galima sudaryti naudojant skirtinę liniją arba ISDN. Frame Relay vartotojas turi turėti maršrutizatorių, kuris gali dirbti su Frame Relay sąsaja. Be to būtina, kad jis turėtų kintamą prievadų skaičių. Tai reikalinga Frame Relay tinkluose suderinant gana skirtingų dydžių kadrų vartotojus. Idealu, kai maršrutizatorius gali susisiekti su tiltų tarp skirtingų tinklų tipų. Tuo atveju ISDN ir Frame Relay vartotojai gali užmegzti tarpusavio video konferanciją.

Viktorija Pleckaitienė

Views All Time
Views All Time
2446
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!