IP protokole yra numatyta keletą susitarimų dėl ypatingos IP-adresų interpretacijos:

Jei IP-adresas yra sudarytas tik iš dvejetainių nulių,

0 0 0 0 …………………………….. 0 0 0 0

tai jis reiškia to mazgo adresą, kuris yra sugeneravęs šitą paketą;

Jeigu tinklo numerio laukas sudarytas tik iš nulių,

0 0 0 0 …….0 mazgo numeris

tai pagal nutylėjimą šitas mazgas yra iš to pačio tinklo, kaip ir mazgas, kuris išsiuntė šitą paketą;

Jeigu visi IP-adreso bitai yra lygūs 1,

1 1 1 1 …………………………………..1 1

tai paketas, turintis tokį gavėjo adresą, turi būti išsiunčiamas visiems mazgams, kurie yra tame pačiame tinkle, kaip ir šito paketo šaltinis. Toks išsiuntimas yra vadinamas apribotu plačiai išsiunčiamu pranešimu (limited broadcast);

Jeigu gavėjo adresas yra sudarytas vien tik iš 1,

Tinklo numeris 1111 …………11

tai paketas, turintis tokį adresą, yra išsiunčiamas visiems tinklo mazgams su nustatytu numeriu. Toks išsiuntimas yra vadinamas plačiai išsiunčiamu pranešimu (broadcast);

Adresas 127.0.0.1 yra rezervuotas atgalinio ryšio organizavimui, kai yra testuojama programinė įranga. Realiai paketas nėra išsiunčiamas į tinklą. Tokio adreso pavadinimas yra loopback.

Jau minėta grupinio IP-adreso forma – multicast – reiškia, kad duotasis paketas turi būti parsiustas iškart keliems mazgams, kurie sudaro grupę, kurios numeris nurodytas adreso lauke. Mazgai identifikuoja patys save, tai yra patys nustato, kuriai grupei jie priklauso. Vienas ir tas pats mazgas gali įeiti į keletą grupių. Toks pranešimas, skirtingai nuo plačiai išsiunčiamo pranešimo, vadinasi daugiasiunčiamu (multicast). Grupinis adresas nėra dalinamas į tinklo ir mazgo numerių laukus, bet yra apdorojamas maršrutizatorių specialiu būdu.

IP protokole nėra plačiai išsiunčiamų duomenų išsiuntimo į tinklą sąvokos ta prasme, kaip ji yra naudojama lokalių tinklų kanalinio lygio protokoluose, kai visi duomenys turi būti parsiusti absoliučiai visiems mazgams. Ir apribotas plačiai išsiunčiamas IP-adresas, ir plačiai išsiunčiamas IP-adresas turi paskleidimo tinkle ribas. Jų skleidimas yra ribojamas arba tinklu, kuriam priklauso mazgas-paketo šaltinis, arba tinklu, kurio numeris yra nurodytas gavėjo adrese. Todėl tinklų padalijimas į segmentus maršrutizatorių pagalba lokalizuoja plačiai išsiunčiamų pranešimų ribas viename iš sudedamųjų tinklų. Tai atsitinka todėl, kad tiesiog nėra būdų, kaip galima tuo pačiu metu adresuoti paketą jungtinio tinklo visų tinklų visiems mazgams.

Andrej Kurusiov

Views All Time
Views All Time
4836
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!