Archipelagas – daug salų arba jų grupių, esančių netoli viena kitos, paprastai turinčių tą pačią kilmę, panašią geologinę sandarą ir bendrą vardą („Tarptautinių žodžių žodynas“)

Pažintinė kelionė po virtualųjį Voratinklio archipelagą

Kas nežino, laikas sužinoti – žemynai tolsta vienas nuo kito, bent jau Europa ir Amerika. Pasak geologijos hab. m. dr. Egidijaus Trimonio, priešingi Atlanto krantai tolsta maždaug 3 cm greičiu per metus. Tokiu pačiu greičiu siaurėja Ramusis vandenynas su visais užkaboriais, todėl žemė išlieka nepakitusio dydžio. Įdomūs dalykai.

Jei jau žemynai nemiega ir pagal savą laiko mastelį tapena vienas pas kitą į svečius, tuo labiau bruzda ir interneto salos bei salelės. Jose – pilna įdomybių. Taigi kviečiu į interneto jūrų kelionę! Žiūronais apžvelgsime vandenynų platybes, aptarsime visų lyčių čiabuvius, kai kur išsilaipinsime, patyrinėsime vietinius papročius, o didžiausiose salose surašysime papuasus ir kitas garbingas tautas.

„Santa komunikacija“ leidžiasi į kelionę

Koks gi mūsų fregatos „Santa komunikacija“ maršrutas? Nebekankinsiu – išskleiskime ne tik bures, bet ir žemėlapius. Aplankysime mobiliųjų, labai sparčiai besidauginančių genčių salas „Omni.lt“ ir „Banga.lt“. Akis į akį susidursime su šiltnamio sąlygomis sparčiai gausėjančiais tropikų „Takas.lt“ gyventojais. Apsuksime ratus aplink kitus dėmesį traukiančius objektus – „Delfi.lt“ delfinariumą ir du šimtus „Konferencijos.lt“ archipelago salų. Užmesime akį ir į apmirusius lietuviškus „Yahoo.com“ koralinius rifus.

Kilmė ta pati – vulkaninė

Paminėtieji šeši salynai – didžiausios Lietuvos internautų bendruomenės. Visos jos vulkaninės kilmės, turinčios didesnį ar mažesnį lavos (investicijų ir naujų vartotojų) šaltinį. Vulkaniniai procesai baigėsi tik „Konferencijos.lt“ salyne, kai Atviros Lietuvos fondas 1999 m. užsuko magmos kranelį ir perdavė konferencijas kitiems šeimininkams. Tačiau ir neturėdamas gamtos turtų salynas išsiplėtė kelis kartus (ir salų, t. y. konferencijų skaičiumi, ir jų gyventojų kiekiu). Kiti bendruomenių archipelagai augo dar greičiau, ypač „Banga“ ir „Delfi“ – jų seisminiam aktyvumui vos užtenka Richterio skalės. Lavai veržtis padeda ir stimuliatoriai-katalizatoriai, pvz., nemokamų SMS žinučių siuntimas („Bangoje“), naujausios žinios iš pasaulio ir Lietuvos, nemokamos pašto dėžutės („Delfi“, „Take“ ir „Bangoje“) ir pan.

Seniausios bendruomenės – „Omnitel“ naujienų grupės ir „Konferencijos.lt“ (abiem beveik po 7 metus – visai senutės). „Bangos“ diskusijoms ir „Delfi“ vartų komentarams – pora metų, pati branda. O „Tako“ WWW forumams – vos pusmetis, jiems gyvenimas tik prasidėjo.

Pirmas dalykas, kuris ir jums kristų į akis, – skirtingi šių interneto salų (bendruomenių) bendravimo būdai. Tai tarsi skirtingos čiabuvių kalbos. Trys gentys („Bangos“, „Delfi“ ir „Tako“) bendrauja WWW puslapiuose, viena („Omnitel“) – „news“ aplinkoje, „Yahoo.com“ emigrantai – „Yahoo!“ vartuose ir el. paštu, o „Konferencijos.lt“ – visais trimis būdais (daugiausia el. paštu, bet ir WWW bei „news“ terpėse).

WWW bendrijose – paprasta

WWW bendrijas apibūdinti lengviausia, į jas įsitraukti paprasčiausia. Štai priplaukim arčiau „Delfi“ vartų (www.delfi.lt). Čia mus svetingai pasitinka su šviežiena – daugiau nei šimtu šios dienos straipsnių, kurių daugelis aplipę bent keletu komentarų (vidutiniškai po 15, žr. lentelę). Kartais jų skaičius pasiekia keletą šimtų, o retais atvejais peržengia ir tūkstančio ribą. Pasirinkime sudominusį straipsnį, o jį perskaitę keliaukime į komentarų šūsnis. Jei skaitant užkaista kraujas, eikime į kiekvieno puslapio pabaigoje esantį naujam komentarui skirtą langą ir – pirmyn plunksna (t. y. klavišais) į baltas ekrano lankas. Esame anonimai – jokios registracijos – tiesiog rašyk, ką nori. Ir žmonės rašo. O kaip jūs manėte?

Rojus grafomanams

Taigi WWW bendrijose bendrauti paprasta, o ypač paprasta tai daryti „Delfi“ vartuose ir „Tako“ forumuose (www.takas.lt/forum). „Take“ dalyviai gali ir užsiregistruoti, nors tai nebūtina. „Bangoje“ (www.banga.lt, meniu skyrelis „Bangos diskusijos“) skaitytojams nereikia registruotis, bet jei nutarėte ne tik skaityti, bet ir pasisakyti, teks užpildyti atitinkamą anketą. Tiesa, joje galite rašyti, ko tik vaizduotė geidžia, – niekas nepatikrins ir neareštuos. „Banga“ jau užregistravo per 50 000 anketų, bet daugumą sudaro vienadieniai plunksnos bandymai. Mano apytikriu vertinimu, tik 10-20 proc. užsiregistravusiųjų rašymo pratimus atlieka reguliariai. Pastarųjų gretose gimsta nepaprastai produktyvių grafomanų, parašiusių po kelis tūkstančius laiškų. Išeitų keli raštų tomai. Ką šie rašytojai veiktų, kas jie būtų be interneto? Jei rašytų popieriuje, kas juos skaitytų?

Jūrų piratai – ne visagaliai

Nepaisant kaukių (anonimiškumo), išsišokėliai interneto bendrijose neretai gauna meistrišką atkirtį. Trumpai to nenusakysi, geriau patiems pamatyti. Reikia nukelti šalmus prieš tuos čiabuvius, kurie vien žodžiais sugeba valdyti situaciją. Sunku patikėti, kad tai įmanoma, bet, pasirodo, įmanoma. Tokių žmonių yra visose salose ir bendruomenėse, bet seniausiuose ir labiausiai „susigyvenusiuose“ atoluose jų prireikia retai. Nors interneto bendruomenės pirmykštės, o įstatymai – džiunglių, bet visiškos laisvės čia lyg ir nėra.

Be jau paminėtos, yra ir dar viena tramdomoji aplinkybė. Bendruomenėse, regis, nevaržoma laisvė – vandenyno platumose plauk, kur nori, nėra kelių ir jų ženklų, eismo taisyklių. Tačiau mažiau patyrusiems ir kvailiausiems internautams (beveik visi jie – moksleiviai) reikia draugiškai patarti – visiško anonimiškumo nėra niekur, net internete. Jei smarkiai „prisidirbsite“ (pvz., kasitės po valstybės pamatais) arba „užknisite“ įtakingą „sisadminą“ (sistemos administratorių – bendruomenių pilkąjį kardinolą), jus tikrai atseks. Kaip? Pagal aplinkybes – galbūt iš IP adreso ir prisijungimo laiko, gal pagal „nicką“ (pravardę) ar būdingus posakius, gal dar kaip nors. Lietuvoje panašių gaudynių yra buvę. Ir pats stebėjau, kaip tyrinėjamos prisijungimų išklotinės: pvz., padauža piratas iš kanapių šoktelėjo kelis kartus ir jo prisijungimų trajektorijos susitelkė viename taške. Iš kelių įtariamųjų liko tik vieno „portretas“. To dažniausiai ir reikia analizuojant „dial-up“ prisijungimus. Vieną kitą kartą pasislėpti įmanoma, bet nuolat – ne.

Paprastas susirašinėjimas

Seniausias bendravimo būdas internete – el. paštas. Kaip el. paštu bendrauti Tomui su Maryte, įsivaizduoja visi: Tomas Marytei parašo laišką ir, jei laiškas mandagus, galbūt netrukus gauna jos atsakymą. O kaip bendrauti iš karto, pvz., 200 žmonių? Galime imti visų jų adresus ir įrašyti į jiems siunčiamo laiško „To:“ laukelį. Jei kas nors iš tų 200 irgi sumanys pasiųsti savo pranešimą, gali pasielgti panašiai – įrašyti 200 adresų į „To:“ laukelį ir visiems išsiųsti savo laišką. Tikiu, kad yra taip bendraujančiųjų. Problemų nekyla bendraujant keletui žmonių, tačiau kai dalyvių skaičius ima siekti kelias dešimtis, šimtus ir tūkstančius, rašyti jų sąrašus kiekvieną kartą – keblu. Galima naudoti „Reply to all“ („Atsakyti visiems“) mygtuką, bet tai gelbsti tik iš dalies. Jei bendrauja nepažįstamieji, kyla akivaizdžių problemų: bet kas gali ištrinti dalį sąrašo, prirašyti į jį niekuo dėtų adresų, taip pat lengva tokį sąrašiuką naudoti „spamui“ (prievarta gaunamiems reklaminiams laiškams) ir t. t.

Automatizuotas susirašinėjimas

Taigi tampytis su adresų sąrašais-paklodėmis – ne juokas. Todėl pasaulis tokį susirašinėjimą jau seniai automatizavo sukurdamas tokius adresų sąrašus (mailing lists) prižiūrinčias konferencijų programas. Ką šios programos daro? Jos sąrašo (t. y. bendrijos) nariams pasiūlo rašyti ne visiems minėtiems 200 dalyviams, o tik vienu – bendrijos adresu. Pvz., jei minėti 200 žmonių susirašinėja apie „Audi“ automobilius, jų bendras adresas gali būti audi@konferencijos.lt. Gavusi šiuo adresu parašytą laišką, konferencijų programa pati persiųs jį visiems šios bendrijos nariams – jums nereikia niekuo daugiau rūpintis. „Konferencijos.lt“ projektas būtent taip ir veikia – jis apima per 215 bendrijų, kurių kiekviena turi savo atskirą el. pašto adresą. Pvz., aero@konferencijos.lt adresu pasiųstą laišką gaus visi, susirašinėjantys apie skraidymą ir sklandymą. Adresu akvariumas@konferencijos.lt pasiųstą laišką gaus akvariumų gyvūniją aptariantys internautai ir t. t.

Ar jau įstojai į bendruomenę?

Iš karto kyla klausimas – kas gauna tuos laiškus? Tai visi, kurie įrašė savo adresą į atitinkamą sąrašą. Kaip tai padaryti? Keliaujate į www.konferencijos.lt, pasirenkate vieną ar kelis tokius sąrašus-bendrijas, į jūsų asmeniniam adresui skirtą langelį įrašote savo adresą, spaudžiate mygtuką „Užsisakau“ – ir jūs jau sąraše. Panašiai galima save iš sąrašo išbraukti. Štai tokiu būdu į „Konferencijos.lt“ bendrijas įsitraukė per 12 000 skirtingų žmonių (dažniausiai iš Lietuvos, nors yra nemažai ir išvažiavusiųjų mokytis ar dirbti svetur). Jie ne tik gauna į šias bendrijas (t. y. į audi@konferencijos.lt, aero@konferencijos.lt ir kt.) pasiųstus laiškus, bet ir gali patys juos rašyti. Susirašinėjimas kaupiamas archyve (www.konferencijos.lt/news) – jei įdomu, galite pasižiūrėti ne tik šios ar vakar dienos laiškus, bet ir parašytus prieš metus ar dvejus.

Koks nors pokštininkas gali imti ir užprenumeruoti jums konferenciją jums apie tai nežinant. Kas bus paskui? Ogi imsite gauti konferencijoje skelbiamus laiškus, nors tos konferencijos pats ir nebuvote užsisakęs. Kad pokštininkai negalėtų prieš jūsų valią jūsų įrašyti į vieną ar kitą bendriją, kartais daroma taip: bendriją (jos adresą) aptarnaujantis serveris-robotas atsiunčia kandidatui į bendrijos narius laišką, kuriame klausiama: ar iš tikrųjų tamsta ketini tapti mūsų sambūrio dalyviu, ar čia tik kažkoks pokštininkas tą mėgina padaryti už tave? (na, iš tikrųjų laiškas formuluojamas oficialiau). Jei atsakote teigiamai, tampate pilnateisiu bendruomenės nariu. Jei nieko neatsakote – viskas lieka kaip ir anksčiau. Didžiausias šios apsaugos trūkumas – daugelis (turbūt 90 proc.) žmonių nesugeba perskaityti (arba suprasti) jiems iš serverio atėjusiame laiške esančios trumpos paprastos instrukcijos.

Visam tam skyrėme tiek daug dėmesio, nes visai analogiškai veikia ir naujienų pristatymo el. paštu tarnybos. Pvz., jei norėsite užsisakyti CNN, „Discovery“, „OMNI Laiko“, www.zinios.lt ir pan. naujienas į savo el. pašto dėžutę, susidursite su aukščiau aprašytais registravimosi ir išsiregistravimo mechanizmais.

Po paskaitos

Išklausę šią paskaitą, priplaukime arčiau „Konferencijos.lt“ archipelago. Prisėlinkime prie salos egzotišku pavadinimu „badday“ („bloga diena“). Įsivaizduokime, kad čia randame ratu susėdusius šaunius čiabuvius. Kiekvienas turi savo nuosavą el. pašto adresą, o jų bendruomenė – taip pat (badday@konferencijos.lt). Jei pasiųsite laišką kuriam nors iš čiabuvių, laišką gaus vienas žmogus. O jei pasiųsite bendruomenės el. pašto adresu (t. y. badday@konferencijos.lt), jūsų laiškas bus padaugintas ir išdalintas visiems bendruomenės nariams. Štai koks paprastas mechanizmas. Tiesa, dažniausiai jis turi patobulinimų, pvz.:

– narių sąrašas parodomas tik bendrijos seniūnui (t. y. konferencijos moderatoriui),
– „areštuojami“ ir neskelbiami laiškai, kuriuose įrašyti tam tikri necenzūriniai žodžiai,
– pasisakyti dažniausiai leidžiama tik vietiniams gyventojams (t. y. tik esantiems konferencijos dalyvių sąraše) – nusižengusiuosius seniūnas gali deportuoti ir neįsileisti atgal (deportavimas iš šalies ir vizos neišdavimas – didžiausia bausmė, taikoma ten, kur seniūnai-moderatoriai įvedę „vizų“ režimą).

Naujienų grupės

Aprašytas bendravimas el. paštu turi artimą giminaitį, kuriam reikalinga speciali aplinka, – tai naujienų grupės (newsgroups). Norint patekti į šią erdvę, tenka patobulinti savo el. pašto programą. Pvz., jei naudojatės „Outlook Express“, reikia keliauti meniu maršrutu: Tools -> Accounts -> News -> Add -> News. Toliau reikės įrašyti savo vardą (ar, pvz., indėnišką pravardę), el. pašto adresą ir langelyje „News (NNTP) server“ nurodyti naujienų grupes aptarnaujančio serverio adresą. Jei norėsite žvilgterėti ir dalyvauti „Omnitel“ sukurtose 63 naujienų grupėse, nurodykite serverį news.omnitel.net, jei pasirinksite „Konferencijos.lt“ serverį – news.konferencijos.lt, jei panorėsite peržvelgti ne lietuviškas, o pasaulines naujienų grupes – tris dešimtis tūkstančių jų rasite serveryje news.takas.lt. Taip pertvarkę savo el. pašto programą galite ne tik skaityti, bet ir patys dalyvauti naujienų grupėse vykstančiose diskusijose. Norėdami paskelbti laišką, meniu juostoje paspauskite mygtuką „Write message“. O jei tik norite parašyti atsakymą kuriam nors pasirinktam pranešimui, spauskite mygtuką „Reply Group“.

Kaip geriau bendrauti – el. paštu ar WWW?

Kaip matome, bendravimas el. paštu ir naujienų grupėse šiek tiek sudėtingesnis nei visai paprastas bendravimas WWW forumuose. Kodėl gi tuomet tebegyvuoja el. pašto ir naujienų grupių bendruomenės? Kodėl jos nevirsta WWW forumais? Gyvuoja jos todėl, kad tai nuolatinės bendrijos – jų nariais paprastai tampama ilgam, o ne retkarčiais, kaip WWW forumuose. Pastarųjų dalyviai perskaito tik dalį visų pranešimų, be to, vieną dieną jie apsilanko forume, kitą dieną – ne. Vieną kartą čia sutiksite vienus žmones, kitą dieną – kitus. El. pašto bendrijose dalyviai taip paprastai nedingsta – kartą užsiregistravę, jie dažniausiai pasilieka ilgam. Be to, jie nepraleidžia nė vieno laiško – visus juos el. pašto bendrijų (konferencijų) nariai tvarkingai gauna į savo pašto dėžutes. Antra vertus, el. pašto bendrijų ir naujienų grupių susirašinėjimą jau galima stebėti ir WWW puslapiuose (jų lankytojams paprastai leidžiama ir pasisakyti, tačiau ne visose bendrijose tie pasisakymai pasiekia dalyvių el. pašto dėžutes – dažnai jie paskelbiami tik WWW puslapiuose. Taip pašto dėžutės saugomos nuo reklamos ir kitų pašalinių pranešimų). Yra ir priešinga tendencija – „Bangos“ ir „Tako“ WWW forumai apie naujas temas arba atsakymus į jūsų paskelbtą pranešimą siūlo pranešti el. paštu. Taigi el. pašto ir WWW bendravimo būdai ne tik užima atskiras nišas, bet ir papildo vienas kitą. Jums belieka rinktis – ar norite būti daugmaž pastoviose, panašių interesų el. pašto konferencijose, ar labiau dinamiškoje bendrautojų aplinkoje, kurioje kasdien ar net kas valandą aptariami vis kiti dalykai. O gal jums bus smagu ir vienur, ir kitur?

Naujienų grupės – būti ar nebūti?

Naujienų grupės, bent mano nuomone, jau tampa atgyvena, jei jos skelbiamos tik „news“ aplinkoje. Pvz., „Konferencijos.lt“ sistemai jos – tik pagalbinė priemonė (nes bendraujama dažniausiai el. paštu). Tačiau „Omnitel“ naujienų grupės kol kas gyvena tik „news“ terpėje (jau minėjome, kad norint į ją patekti, reikia perkonfigūruoti el. pašto programą – tai atbaido daugelį pradedančiųjų ir šiaip tinginčiųjų). Todėl „Omnitel“ pasielgtų pažangiai, jei savo naujienų grupių žinutes imtų skelbti ir WWW puslapiuose – taip vienu žingsniu būtų transformuotasi į WWW forumus, kurie naudojimosi paprastumu prilygtų konkurentams iš „Bangos“, „Delfi“ ir „Tako“. Iš to „Omnitel“ tik išloštų ir nieko neprarastų. Aišku, visada liks tokių vartotojų, kuriems „news“ aplinka pati mieliausia, ypač tie, kurie dažnai naudojasi el. paštu ir būtent juo nori peržiūrinėti naujienų grupes.

„Yahoo.com“ ir „Grupes.lt“

Be jau aprašytų bendravimo salynų paminėtinos ir pavienių įmonių ar jų grupių savarankiškai įkurtos bendravimo salos. Patiems automatiškai sukurti pokalbių grupes leidžia „Yahoo.com“ sistema (groups.yahoo.com). Ji apima kelis šimtus tokių grupių, išsimėčiusių keliose „Yahoo.com“ portalo vietose. Deja, jos nepalieka didelio įspūdžio – vos kelios dešimtys rodo gyvybės ženklus ir turi po keliasdešimtis ar šimtą dalyvių. Kitose pokalbiai senokai išsisėmę, bendrijos mirusios. „Yahoo.com“ sudaro neblogas sąlygas, bet, atrodo, čia nusveria tai, kad lankytojas pasimeta tarp kelių šimtų išsibarsčiusių liliputinių ir merdėjančių grupių. Jų temos neretai neaiškios, besidubliuojančios arba išvis beprasmės – įkurtos vien norint išbandyti sistemą. Be kitų trūkumų ir privalumų, „Yahoo.com“ pastaruoju metu garsėja apmokestintomis pašto dėžutėmis ir kitomis paslaugomis. Todėl akivaizdu, kad ateina laikas, kai reikės mokėti ir už „Yahoo.com“ forumus – juos aptarnauti daug sudėtingiau nei paprastas el. pašto dėžutes.

Panašus lietuviškas projektas www.grupes.lt/forumas vartotojams automatiškai įkuria pageidaujamus WWW forumus, leidžia sukurti registruotų dalyvių sąrašus ir persiunčia į jų el. pašto dėžutes WWW forumuose parašytus tekstus (tačiau neleidžia priešingo dalyko – paskelbti el. pašto laiškų WWW puslapiuose. Pilnavertės privačios grupės įkuriamos už mokestį tinklapyje www.grupes.lt). Projektą www.grupes.lt/forumas apžvelgti lengviau nei painųjį groups.yahoo.com. Be to, lietuviškajame konferencijas įkurti ir jose dalyvauti paprasčiau nei amerikietiškame bendrijų samplūdyje. Per metus čia įkurta apie 200 forumų, tačiau vaizdas panašus į „Yahoo.com“ – dauguma grupių mirė vos gimusios, nes buvo įkurtos „šiaip sau“. Tačiau nurašyti šiuos projektus dar anksti – pažiūrėkime, kaip jiems seksis artimiausiais metais.

Lyginame nesulyginamus

Nors didelė šio straipsnio dalis primena paskaitą, tačiau turime ir dar vieną tikslą – skaičiais įvertinti ir palyginti didžiausius Lietuvos internautų bendravimo archipelagus. Palyginti juos sunku, nes jie nelabai sulyginami – skiriasi bendravimo būdai, žinučių pateikimas, dalyvių registracija ir pan. Panašiausi „Bangos“ ir „Tako“ forumai, bet juos lyginti ankstoka – „Tako“ forumai dar visai nauji ir toli gražu neprilygsta juos keletą kartų lenkiantiems „Bangos“ forumams. Todėl apsiribosime mūsų turimų ir lentelėje pateiktų skaičių komentarais.

Bendrijų vaivorykštė

Daugiausiai bendravimo sričių (bendrijų) turi „Konferencijos.lt“ – apie 215. Nė viename bendravimo archipelage salų skaičius nėra pastovus – bendrijų nuolat daugėja. Tad lentelės duomenys atitinka tik situaciją gegužės mėnesį. „Delfi“ vartuose skelbiamus straipsnius prilyginome atskiroms bendrijoms – jų komentaruose pasireiškiantis bendravimas iš esmės niekuo nesiskiria nuo diskusijų, pvz., „Bangos“ ar „Omnitel“ grupėse. Visose sistemose bendrijų pavadinimai fiksuoti (pvz., „sportas“, „muzika“ ir t. t.), o „Delfi“ straipsnių temos nuolat keičiasi, yra gerokai siauresnės ir konkretesnės. Tai privalumas, nes tokių temų „Delfi“ niekada nepritrūks. O trūkumas tas, kad visas temas beveik visada pasiūlo „Delfi“, o ne patys vartotojai. Tokia jau komentuotojų bendrijos specifika.

Šnekoriai

Kas yra bendravimas internete? Tai rašymas ir skaitymas. Turėtume atkreipti dėmesį į „Bangos“ šnekorius – jie per dieną pasako net po 2800 kalbų (nors ir labai trumpų). Nedaug atsilieka ir „Delfi“ – straipsnius komentuojančiose ir visa tai skaitančiose bendrijose kasdien gimsta po 1900-2000 komentarų (kartu su straipsniais – apie 2100 tekstų).

Antikvariniai niuansai

Visos bendrijos turi savo archyvus. Tačiau vienuose jų („Delfi“, „Bangoje“, „Take“, „Yahoo.com“) žinutės saugomos nuo pat šių bendrijų įkūrimo, o kituose – daug trumpiau. „Konferencijos.lt“ susiprato nebevalyti archyvų tik nuo 2000 m. spalio (kitos 1995-2000 m. parašytos „istorinės“ žinutės dingo amžiams). „Omnitel“ naujienų grupėse laiškai saugomi lygiai du mėnesius, tad senesnių tekstų čia nerasime. Galbūt verta keisti šią taktiką? Atminties resursai nebrangūs, o išsaugoję žinutes po kelių ar keliolikos metų turėsime įdomios antikvarinės medžiagos. Tai rojus tyrinėtojams, bet domins ir paprastus lankytojus. Didžiausią archyvą turi „Delfi“, sukaupęs beveik milijoną – 800 000 straipsnių ir jų komentarų. Jį sparčiai vejasi „Banga“, tačiau „Delfi“ archyvo vertė ypatinga – tai sistemingas pasaulio ir Lietuvos įvykių metraštis, palydėtas gausybės „gyvų“ komentarų. Tokiu grįžtamuoju ryšiu negali pasigirti jokia Lietuvos žiniasklaida – nei elektroninė, nei popierinė.

Dėmesys jūsų žinutei

Bendrijos dėmesingumas pasireiškia bent dviem dalykais – tuo, kiek nauja žinutė (nauja tema) sulaukia atsakymų ar komentarų, ir tuo, kiek skaitytojų šiuos tekstus perskaito. Įsivaizduokite, kad paskelbėte kokį nors pranešimą. Kiek gausite atsakymų? Čia niekas neprilygsta „Tako“ forumams, kuriuose naują žinutę (temą) vidutiniškai palydi net 37 komentarai. Mažiausiai komentarų tenka su el. paštu susijusioms bendrijoms – „Omnitel“ ir „Konferencijos.lt“ laiškai vidutiniškai sulaukia vos dviejų komentarų (tad iš viso vienai temai tenka trys laiškai). Akivaizdu, kad laišką parašyti ir išsiųsti sudėtingiau nei brūkštelėti kelis žodžius tinklapyje.

Skaičiuojame skaitytojus

Reklamos užsakovams vienas svarbiausių dalykų – skaitytojų ir skaitymų kiekis. Vienai žinutei tenkančių skaitytojų srautu nepralenkiami „Delfi“ vartai ir „Omnitel“ naujienų grupės – čia kiekvienas tekstas sulaukia vidutiniškai 260-290 skaitytojų dėmesio. Nei vieno, nei kito skaičiaus negalėjau patikrinti, nors ir neabejoju (neturiu jokio pagrindo abejoti) apsilankymų duomenis pateikusiais šių įmonių atstovais. Tačiau kai negali patikrinti, yra pavojus, kad visiškai tikslūs skaičiai bus skirtingai interpretuojami. Tarp 700 000 „Delfi“ apsilankymų nežinoma dalis yra tokių, kurie, pvz., domėjosi katalogais, logotipais mobiliesiems telefonams ir pan., o ne straipsniais ar jų komentarais. Be to, dauguma turbūt skaitė tik straipsnius, o komentarus paliko ramybėje. Tarp 420 000 apsilankymų „Omnitel“ naujienų serveryje nežinomą dalį sudaro tie, kurie domėjosi ne „Omnitel“ sukurtomis naujienų grupėmis. Vis dėlto net ir sumažinus (pvz., du kartus) šiuos apsilankymų skaičius, lankytojų srautas liktų įspūdingas. Kita vertus, „Banga“ ir „Takas“ automatiškai registruoja skaitytojus ir nurodo jų skaičių prie atitinkamų temų – tokį „skaitliuką“ galima patikrinti ir pašaliniams, todėl skirtingoms interpretacijoms vietos visai nebelieka.

Beje, vertindami apsilankymų skaičių, skaičiavome, kiek aplankoma puslapių, o ne žinučių. Jei, pvz., viename „Bangos“ puslapyje pateikta 10 žinučių, vieną apsilankymą šiame puslapyje prilyginome vienam, o ne dešimčiai. Reklamos užsakovų požiūriu tai būtų logiška.

Pasitikėk, bet tikrink

Išskyrus „Delfi“ ir „Omnitel“ lankomumo statistiką, visus kitus skaičius nustatėme ir patikrinome tiesiogiai, t. y. naudodamiesi tik WWW ir „news“ aplinkose paskelbtais ir nesunkiai patikrinamais duomenimis. Šiuos skaičiavimus bet kada gali pakartoti kiekvienas „Santa komunikacijos“ keleivis – „Naujosios komunikacijos“ skaitytojas.

Virtualios bendruomenės: ką manote jūs?
(kalba netaisyta)

kristalaz:
“Nepabandes nesuzhinosi… ash nuo seno pripratau nuo omnio, nes chia didzhiausios ir samoningiausios diskusijos.”

Zhegonskas:
“Man be omnio teko susidurt su bangos diskusijomis, tai ten lygis kraupiai zhemas. nu ner ko noret ten labai jau jaunas kontingentas, dazhniausiai rashantis tam, kad tapt ultra ar kokiais ten dalyviais. paziurek, suprasi apie ka as.”

Egis:
“Na bangoj pvz kai kurios temos aktyvesnes nei omnio. Shiaip jei laiko yra, geriausia perbegti ir omnio, ir bangos.”

Edvis:
“Na, visos tos www diskusijos labai nepatogios.”

Anonimas:
“Naa, bangoj labai zals jaunimelis – pilstukininkai is tuscio i kiaura, omnio ir konfu daug rimtesni.”

Nenaudelis:
“Niekad nesusiduriau…”

Rally:
“Omnio plepek kazkada buvau prisijunges tai vangu ten mazai xebros…”

LCG:
“Teko su konferencijos.lt susidurt, tai is pradziu normaliai siusdavo laiskus po kelis per diena, po to pasidare tyla, po kelis menesiu kartais nieko neateidavo.”

shrnz:
“Bangos forumai yra populiariausi ir dauguma interneto specu mano kad geriausi lietuvoje.”

Gyvatukė:
“nu siaip sinku ka pasakyt. man tai geriausi forumai yra bangos, o konferencijos tai yahoo. turiu uzsisakius ir konf.lt bisk, nu ale q che palyginsi su uzsienietiskais.. dar idomus ixbt.ru forumai. kiti lietuviski man kazkokie tai skysti..”

Teisingas:
“Zinai,cia ipratimo dalykas .Buvau nemazai kur .Idomu pasiziureti kas kur kaip .Pvz. koki pusmeti buvau uzsikabines Delfyje .Ten labai neblogas (astrus ) forumas ,bet yra savi trukumai .Temos svarstomos tik tos ,kurias ‘ismeta ‘ Delfis .Nors is kitos puses taip apsisaugoma nuo beverciu -help ,mano batu raistelis atsiriso! (sis puikus pavyzdelis Show Down kiek zinau priklauso ).Tiesa, ir ten yra Vox Populi ,kur gali savo tema svarstymui pateikti, bet tada irgi pasijauti kaip akvariume, nes 1-2 svarstoma tik tavo tema (na, buna 2-3, ne daugiau).Savo temas Delfis labai greit archyvuoja. Pavelavai atsakyti oponentui – ate! Jei ir atsakysi, niekas tavo atsakymo archyve po dienos ar dvieju neieskos. Privalumai. Labai greitas (bent man).Didele neniekiniu temu ivairove. Astrios diskusijos. Nera klubu ir su tuo susijusiu apribojimu.Apsilanko ne tik tautieciai.Viena karta teko diskutuoti su este (apie robinzonu rinkimus atrodo).Labai graziai, maloniai pasnekejom pamenu.Cia uzsienieciu lyg ir nesilanko. Beje, dar labai patiko Remigo moderuojamas(kazi kaip jis ten vienas ir susitvarko?) www.lizdas.lt.

www.delfi.lt
“Delfi” sala interneto keliautojus svetingai pasitinka su šviežiena.

www.takas.lt/forum
„Tako“ forumų dalyviai gali ir užsiregistruoti, nors tai nebūtina.

www.banga.lt
„Banga“ jau užregistravo per 50 000 anketų, bet daugumą sudaro vienadieniai plunksnos bandymai.

www.konferencijos.lt
Į „Konferencijos.lt“ bendrijas įsitraukė per 12 000 skirtingų žmonių.

groups.yahoo.com
„Yahoo.com“ sistema (groups.yahoo.com) leidžia patiems automatiškai susikurti pokalbių grupes.

www.grupes.lt
Per metus po www.grupes.lt dangumi buvo įkurta apie 200 forumų, tačiau dauguma grupių mirė vos gimusios, nes buvo įkurtos „šiaip sau“.

Views All Time
Views All Time
3481
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!