1999 m. birželio mėn. duomenimis, tinkle yra 3,6 mln. tinklapių, iš kurių 2,2 mln. yra viešai prieinami. 25 000 didžiausių tinklapių sudaro 50 % viso prieinamo tinklo turinio, ir apima beveik 300 mln. individualių puslapių. 1997 m. duomenimis, iš viso buvo 800 tūkst. viešai prieinamų tinklapių. Tik suaugusiems skirti tinklapiai sudaro 42 tūkst. visų viešai prieinamų tinklapių. Vidutinį tinklapį sudaro 129 puslapiai (1998 m. atitinkamai sudarė 114 puslapių). (5)

1997 metų liepos mėnesį internete buvo 19,5 milijonų mazgų (hosts, t.y. prie interneto prisijungiančių kompiuterių), o 1999 m. jų skaičius pasiekė 56 218 000. Praktiškai kasmet mazgų skaičius padvigubėja, tačiau pastaruoju metu jų augimo tempas lėtėja. Mazgų pasiskirstymas šalyse ir regionuose nelabai tepasikeitė. Trečiojo pasaulio šalys vis dar sudaro tik apie 3 %, tuo tarpu kai JAV apima apie 60 % visų interneto mazgų. Beveik 81,5 % mazgų yra “didžiojo septyneto” šalyse, kurios sudaro tiktai maždaug 10 % viso pasaulio populiacijos. Tuo tarpu labiausiai apgyvendintos yra trečiojo pasaulio šalys (Kinija, Indija, Brazilija ir Nigerija), kurios visos kartu sudaro tik 0,6 visų mazgų, nors jose gyvena 1/3 pasaulio populiacijos. Interneto žemėlapyje vis dar yra gana tuščių vietų Afrikos ir Azijos regionuose. 1997 m. Nigerijoje buvo tik 4 intereneto mazgai. Besivystančiose šalyse pilnas interneto ryšys su visomis paslaugomis yra tik sostinėse. Dauguma trečiojo pasaulio šalių prie interneto prisijungę per satelitus, kurie perduoda interneto duomenis į JAV. (6)

Beje, pastaruoju metu pastebimas interneto “mazgų” augimo tempų lėtėjimas. Šis skaičius beveik dešimtmečio bėgyje kasmet padvigubėdavo. 1999 m. gegužės mėn. Duomenimis, metinis “mazgų” augimo tempas nuo 100 % nukrito iki 60 % lygio. Remiantis statistika, “mazgų” skaičius tarp 1969 ir 1999 metų kasmet padidėdavo 79 %; po TCP/IP atsiradimo, tarp 1985 ir 1999 metų “mazgų” skaičius kasmet išaugdavo 109 %. Tačiau dabar tempai sumažėjo – nuo 1996 m. jie apėmė 68 % kasmetinį augimą, o nuo 1998 m. – tik 46 %. Tiesa, šiuo metu JAV yra net 27 milijonai “mazgų” (t.y. 10 vartotojų tenka 1 “mazgas”). Tačiau tai ne tik Šiaurės Amerikai (kuri, beje, apima 64 % visų interneto ‘mazgų”) būdingas reiškinys. Europos duomenys taip pat byloja apie augimo tempų sumažėjimą (jei nuo 1997 m. buvo matomas 64 % kasmetinis augimas, tai 1998 m. pabaigoje-1999 m. pradžioje jis nukrito iki 40 %). (7)

Be abejo, tai tik vienas galimų interneto augimą atspindinčių rodiklių, kadangi interneto priėjimą turinčių PK skaičius dar nereiškia vartotojų skaičiaus, be to, neatspindi interneto “eismo” (t.y. jame praleistų valandų kiekio).

5 OCLC tyrimas “Tinklo charakterizavimo projektas www.nua.ie/surveys/index.cgi?
f=VS&art_id=905355273&rel=true

6 http://www/rz/uni-osnabrueck.de/dokumentation/
lokale_kopieninternet_U…/teil2.html

7 Metcalfe B. Early Signs appear of Slowing Internet Growth.
http://www.infoworld.com/cgi-bin/displayStory.pl?
/features/990510mids.htm

Views All Time
Views All Time
2266
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!