Pasinaudojus Europos socialinio fondo parama, Viešojoje įstaigoje Daugų technologijos ir verslo mokykloje (VšĮ Daugų TVM) nuo 2005 m. rugsėjo 1 dienos vykdomas suaugusiųjų pagrindinis mokymas. Alytaus, Trakų ir Varėnos rajonų sankirtoje esančių kaimo vietovių suaugusieji, laiku neįgiję pagrindinio išsilavinimo (nebaigę 9-10 klasių) ir atsidūrę socialinėje atskirtyje, turi galimybę sugrįžti į mokyklą.

Už ES lėšas 18 VšĮ Daugų TVM mokytojų jau pakėlė kvalifikaciją darbui su suaugusiais, mokykla įsigijo nešiojamą kompiuterį, vaizdinių mokymo priemonių, vadovėlių. Mokyklos mokytojai mokinių savarankiškam mokymuisi parengė metodinę medžiagą: trylika mokomųjų dalykų komplektų 9 klasės ir keturiolika – 10 klasės mokiniams.

2005/2006 m. m. pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą 9 ir 10 klasėse jau mokėsi 47 žmonės iš Alytaus, Varėnos, Trakų ir kitų rajonų. Per trejus projekto įgyvendinimo metus mokysis ir įgis pažymėjimus apie 100 suaugusių žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių negalėjo laiku baigti pagrindinės mokyklos. Mokymas 9 ir 10 klasėje bus vykdomas neakivaizdiniu būdu.

Trejus metus truksiančiam projektui Europos socialinis fondas skyrė daugiau kaip 370 tūkst. litų.

Pasak mokyklos direktoriaus Valento Pakalniškio, be pagrindinio išsilavinimo šiandien sunku įsivaizduoti tolimesnį žmogaus tobulėjimą. Tik įgijęs pagrindinį išsilavinimą asmuo gali toliau siekti vidurinio ir/ar profesinio išsilavinimo, perspektyvoje mokytis kolegijose, ruoštis studijoms universitetuose. Tokiu būdu sudaromos sąlygos įgyti patrauklią profesiją ir susirasti geriau apmokamą darbą. Tai turės teigiamos įtakos Alytaus, Trakų ir Varėnos rajonų kriminogeninei situacijai, mažės asmenų, priklausomų nuo alkoholio, pakils bendras kultūrinio gyvenimo lygis.

Projektas ,,Socializacija mokantis” įgyvendinamas pagal Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto ,,Žmogiškųjų išteklių valdymas” 4 priemonę ,,Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas”.

Projekto internetinis tinklalapis – www.socmok.visiems.lt.

Views All Time
Views All Time
2083
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!