Švęsti ar nešvęsti – štai kur klausimas !

Tarptautinė moters diena, tai ne šiaip sau šventė, kurią kaip ir netyčiom švenčia keletas ištikimų feminisčių ar atsidavusių “Tarybinei moteriai” vyriškių. Kaip bebūtų keista, bet tai iš tikrųjų yra tarptautinė šventė ir minima ne tik buvusiose soc. lagerio šalyse. Ši diena yra moterų vienybės ir solidarumo simbolis, o kartu ir pasaulinės taikos simbolis. Ištakų reikėtų ieškoti net Antikinėje Graikijoje, kada moterys paskelbė kariaujantiems vyrams streiką, o šie vargšeliai ištroškę moterų meilės ir šilumos turėjo savo karus nutraukti. Aktyvios moteriškės buvo ir Prancūzijos revoliucijos metu, tačiau apie lygybę joms teko tik svajoti. Viešpatavo vyrai. Šio šimtmečio pradžioje daugelyje šalių moterys pagaliau išsikovojo sau kai kurias teises. Viena jų buvo ir teisė balsuoti. Toks laimėjimas turbūt ir paskatino pirmąją Moters dienos šventę.

1909 m., JAV buvo pirmą kartą paminėta Tarptautinė moters diena, tačiau tai buvo daugiau vietinis renginys, kuriame dalyvavo aršiausios kovotojos už moters teises.

1911m. Tarptautinė moters diena jau buvo švenčiama Austrijoje, Danijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir tik 1913-1914 m. ją pradėjo švęsti Rusijoje. Taigi mitas, kad tai rusų sugalvota šventė taip ir lieka mitu…

Laikui bėgant moters dienos vaidmuo kito. Jei iš pradžių tai buvo moterų bandymas suvienyti jėgas, tai vėliau ši diena tapo švente, kada moteris gali džiaugsmingai atsigręžti atgal ir pamatyti kas pasiekta, kas išsikovota per šį šimtmetį.

1977 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja išleido rezoliucija, kurioje kiekviena tauta raginama sutinkamai su jos istorinėm ir tautinėm tradicijom, paskelbti vieną metų dieną “Moters teisių ir Tarptautinės taikos diena”. Daugumoje šalių Tarptautinė moters diena švenčiama vis tik Kovo 8 d.

O ar verta švęsti šią dieną ? Aišku verta. Švenčių niekada nebus per daug… O nenorite švęsti – laukite Gegužės 1 d. Galėsite Gegužės 1 d. įteikti savo mylimai merginai gėlių ir pasakyti: “Sveikinu tave su motinos diena”. Gerai kad mes nešvenčiame “Tėvo dienos” – turbūt nė vienas studentėlis ar šiaip nevedęs jaunuolis sutriktų pasveikintas su “Tėvo diena” 🙂 Įteikite mylimai moteriai gėlių, pabučiuokite ir parodykite didžiulę pagarbą, kurios ji turbūt tikrai nusipelnė.

Views All Time
Views All Time
6134
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!