Šuminų septynių sodybų kaimas (Tauragnų sen.). Kaimas išsidėstęs Baluošo ežero šiauriniame krante. Užima 6,6 ha plotą. 1971 m. įrašytas į architektūros paminklų sąrašą. Kaimas kupetinis. Susidaręs grupinis sodybų išplanavimas. Visi gyvenamieji namai sugrupuoti prie vingiuojančios gatvelės, arčiau namų sustatyti svirnai, dažnai sugrupuoti po du. Visi kaimo tvartai sugrupuoti po kelis, stovi trijose vietose. Atskirai išdėstyta kluonų eilė, o ežero pakrantėje išrikiuotos pirtys. Kaimas istoriniuose šaltiniuose Pabaluošos vardu pirmą kartą paminėtas 1784 m. Pirmiausia čia apsigyveno girios saugotojas eigulys Antanas Šuminas su šeima. Šuminų šeimų pavarde k. vadinamas nuo XX a. pirmosios pusės. Tada jame gyveno 58 žmonės.

Pirmosios žinios apie kaimą sutinkamos 1554 m. Vilniaus tijūnystės Linkmenų vls. inventoriuje. Kaimas priklausė LDK Ažvinčių dvarui. Per tuos amžius vadintas visokiais vardais – Pabaluošo, Smaldiškės, Užubaluošio. Kaimas augo lėtai. 1866 m. jame gyveno apie 20 žmonių. XX a. pradžioje kaimo planas keitėsi: pirkios buvo iškeliamos tolyn, centre liko aikštė. Dabar kaime iš XIX a. trobesių likusi viena pirkia, 4 klėtys ir 3 kluonai. Kiti pastatai statyti XX a. pirmoje pusėje. Pastatai statyti laikantis šimtmečiais puoselėtų architektūros tradicijų.

Miškai ir vanduo anksti pritraukė į šias vietas žmones, vėliau tapusius žemdirbiais. Be žemės dirbimo, gyventojai vertėsi žvejyba, dirbo miške, plukdė sielius. Šuminų apylinkėse buvo smalos, deguto varykla, anglių degykla.

1979 m. Paminklų konstravimo institutas parengė kaimo regeneracijos projektą. Deja, nuolatinių gyventojų čia nedaug. Kaime gyvena vien Šuminai ir Šuminienės. Čia vasaras praleidžia aktorių Lilijos Mulevičiūtės ir Vytauto Tomkaus šeima, didžioji dauguma lietuviško meninio filmo ,,Tadas Blinda“ kadrų čia buvo filmuota. Vieną pastatą turi nusipirkęs Liaudies buities muziejus. Vieną sugriuvusį klojimą atstatė UAB ,,Artuva“. Pastatas dabar priklauso N. V. Tautavičiams. Čia įrengta poilsiavietė.

Danguolė Stundžėnienė

Views All Time
Views All Time
5705
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!