Mielos moterys, sveikinu Tarptautinės moters dienos proga! Džiugu, kad kartu su šia švente sugrįžta pavasaris. Tegul pirmieji saulės spinduliai dovanoja Jums daug gražių akimirkų, saulėtą nuotaiką ir džiaugsmą.

Juk esate tos, kurių išmintis, dvasingumas ir sugebėjimas mylėti tarsi pirmieji pavasariniai žiedai pakylėja mus aukščiau kasdienybės. Dėkoju už Jūsų neišmatuojamą dosnumą ir gerumą, už švelnumą, skleidžiamą šilumą ir gyvenimo grožį. Būkite laimingos, būkite mylimos ir mylėkite!

Šios dienos ištakos siekia Antikos laikus – remiantis rašytiniais šaltiniais, tam tikrą dieną Graikijoje moterys reikalaudavo ypatingo savo vyrų dėmesio ir netgi karai tą dieną turėdavo būti nutraukti, kad kariai galėtų būti su savo moterimis.

Ši diena yra moterų vienybės, solidarumo, o kartu ir pasaulinės taikos simbolis.

Jos esmė labai dažnai pamirštama, ir kartais tiesiog tampa „pagarbos moteriai“ diena, visai nepabrėžiančios jos pagrindinės minties – lyčių lygybės, moterų teisių išsikovojimu.

Šios šventinės dienos istorija prasideda XIX a., kai moterys neturėjo nei balso teisės, nei teisės užimti valdininkų postus, bei už tą patį darbą gaudavo mažiau, nei vyrai. Pagal to meto įsitikinimą (kai kurių politikų propaguojamą ir šiandien), moterims tinkamiau buvo ne dirbti gamyklose, o plušėti namie, prie namų ruošos darbų, tuo tarpu kai jų vyrai turėjo būti šeimos maitintojai. Moterų išsilavinimas taip pat buvo apribotas.

1857 metais, kovo 8 dieną, Niujorke, tekstilės fabrike, moterys pradėjo masinį protestą už darbo užmokesčio didinimą bei savo teises. Policija išskirstė protestuotojus. Po dviejų metų buvo įkurta moterų profesinė sąjunga, kurios tradicija tapo kiekvienų metų kovą ruošti masinius mitingus bei streikus už moterų teises.

1910 m. kovo 8 d. Kopenhagoje vykusioje tarptautinėje moterų konferencija aktyvi moterų teisių gynėja Klara Cetkin pasiūlė kasmet vieną dieną skirti dėmesio moters kovai už laisvę ir lygias teises. 1911 metų kovo 8 d. pirmą kartą Tarptautinė moters diena buvo minima Vokietijoje, Australijoje, Danijoje, Švedijoje.

Lietuvoje iniciatyvos minėti moters dieną kilo prieš pat I-ąjį pasaulinį karą, tačiau jam prasidėjus, nebuvo įgyvendintos. Ši diena Lietuvos socialisčių iniciatyva aktyviai pradėta minėti tarpukariu.

Šios šventės išvakarėse bendradarbiai ir bendramoksliai sveikindavo kolektyvų moteris, o per Kovo 8-ąją, ne darbo dieną, daugiausia dėmesio sulaukdavo žmonos, draugės, motinos. Visur matydavai vyrų su gėlėmis, dažniausiai tulpėmis. Kovo 8-oji ilgainiui prarado politinį atspalvį ir tapo proga išreikšti dėmesį bei pagarbą aplink esančioms moterims.

Dabar Lietuvoje ši šventė eina į nebūtį ir, nors minima visoje Europoje, dažnai traktuojama kaip sovietinė atgyvena, nors kiekvienas vyras kuo puikiausiai supranta, kad dėmesio moterims niekada nebus per daug.

Gyvenimas nuolat pakoreguoja moterų teises, tačiau vyrų paskirtis – ieškoti būdų, kad jos galėtų aktyviai dalyvauti valstybės gyvenime, padėti įveikti iškilusius sunkumus.

Mielosios moterys, nuoširdžiai sveikinu Jus Kovo 8-osios proga.

Dėkoju už Jūsų darbštumą ir supratingumą. Dėkoju Jums už taktą, susivaldymą, išmintį, kantrumą ir švelnumą, už skleidžiamą šilumą ir gyvenimo grožį.

Jūs galit žavesiu, pagalba
Grąžinti taiką ir sugriautas sielas
Ir pasidalijusius miestus.
Tebus Jūsų šypsena atpildu tam,
Kurs savyje nugali neapykantą.
Jūsų gailestingumas tebūnie
Kiekvieno skausmo atpildu,
Jūsų grožis tebūnie
Nežūstančiu grožybių įkvėpimu.
Ir jūs būkite – iki savo jėgų
Paskutinės ribos –
Tautų išgelbėtojos.

Linkiu, kad sėkmė lydėtų Jūsų šeimas, darbus ir kasdienius įsipareigojimus.

Būkite mylimos, žavios ir pasitikinčios savimi.

Būkite visada laimingos, pastebėtos ir suprastos, žydėkite kaip rožės, kvepėkit kaip lelijos, spindėkite kaip žvaigždės, švieskite kaip saulė…

Linkiu Jums gražaus pavasario, saulėtos nuotaikos, sveikatos ir laimės.

Views All Time
Views All Time
3742
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!