| |

Egzistencinė terapija

Egzistencinės terapijos tikslas – padėti žmogui – sveikam ir sergančiam – suprasti savo gyvenimą, jo kūrimo būdus, jame slypinčius paradoksus ir dilemas bei atrasti prasmingos ateities kūrimo kelius. Egzistencinę terapiją apibūdina du svarbiausi dalykai. Pirma, žmogaus kaip būties-pasaulyje arba kaip nenutrūkstamo gyvenimo proceso samprata. Ypač pabrėžiamas žmogaus susietumas su savo gyvenimo kontekstu (pasauliu). Pati psichoterapija nukreipta ne tiek į asmenybės keitimą, kiek į savo gyvenimo gilesnį bei platesnį supratimą. Antra, žmogaus gyvenimas siekiamas suprasti analizuojant jo sąveiką su universaliaisias egzistenciniais veiksniais, kurių svarbiausi yra šie: būties jausmas; laisvė, jos ribos bei atsakomybė už ją; gyvenimo baigtinumas arba mirtis; nerimas; kaltė; laikas; prasmė ir beprasmybė. Egzistencinė terapija remiasi egzistencine ir fenomenologine filosofija.

Egzistencinės terapijos mokymo programa parengta prof. R.Kočiūno ir vykdoma Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institute, įkurtame 1995 m. Ji susideda iš pradinio, bazinio kurso, trunkančio 1,5 metų (486 val.) ir profesionaliojo lygio kurso, kurio trukmė 2 metai (582 val.). Programa skirta psichologams, psichoterapeutams, gydytojams bei socialiniams darbuotojams, besidomintiems psichologiniu konsultavimu ir psichoterapija. Priimant mokytis pirmenybė teikiama praktikuojantiems psichoterapiją arba psichologinį konsultavimą.

Egzistencinės terapijos mokymo programa savo turiniu ir apimtimi (įskaitant savarankiškam klausytojų darbui skirtą laiką) atitinka Europos psichoterapeuto sertifikatui keliamus reikalavimus. Ji aprobuota Lietuvos Psichoterapijos draugijoje bei Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedroje.

Straipsniai 1 reklama

Pradinis kursas skirtas susipažinti su egzistencinės terapijos teoriniais ir praktiniais pagrindais, taip pat su gretutinėmis psichoterapijos mokyklomis ir darbo metodais. Kurso metu skaitomos teorinės paskaitos, vyksta grupiniai ir individualūs praktiniai psichoterapinio darbo užsiėmimai ir psichoterapinio darbo atvejų analizė, daug laiko užima klausytojų savarankiškas darbas studijuojant literatūrą, rengiantis seminarams, ruošiant atskirų sričių referatus.

Šiame mokymosi etape privalu praeiti ne mažiau kaip 20 val. trukmės individualią asmeninę terapiją pas Instituto rekomenduojamus psichoterapeutus.

Pradinis mokymo kursas susideda iš keturių seminarų, kurių trukmė 12 dienų, tarp kurių būna kelių mėnesių pertrauka, ir baigiamojo seminaro, kuriame pristatomi ir ginami baigiamieji darbai.

Pradinio kurso programa:

 1. Psichoterapijos pagrindai (32 val.)
 2. Pagrindinės asmenybės psichologijos ir psichoterapijos paradigmos (20 val.)
 3. Egzistencinės psichologijos ir terapijos teorijos (L.Binswanger, M.Boss, V.Frankl, R.May, J.Bugental, R.Laing, E.van Deurzen, E.Spinelli) (46 val.)
 4. Egzistencinė filosofija (S.Kierkegaard, M.Heidegger) (16 val.)
 5. Psichiatrijos pagrindai (32 val.)
 6. Šiuolaikinė egzistencinė terapija (filosofiniai pagrindai, teorijų apžvalga ir jų santykis su kitomis psichoterapijos mokyklomis, taikymas grupinėje terapijoje, terapijos procesas) (36 val.)
 7. Įvadas į fenomenologiją (8 val.)
 8. Egzistencinė sapnų analizė (12 val.)
 9. Psichologinių krizių įveikimas (12 val.)
 10. Fenomenologinė psichologija ir patyrimo aprašymo metodai (12 val.)
 11. Religijos psichologija (8 val.)
 12. Biblioterapija (8 val.)
 13. Įvadas į supervizijų teoriją (4 val.)
 14. Profesinės etikos klausimai ( 6 val.)
 15. Psichoterapinis patyrimas grupėje (96 val.)
 16. Asmeninė individualioji terapija (20 val.)
 17. Individualios psichoterapijos atvejų analizė (20 val.)
 18. Praktinio psichoterapijos darbo supervizija (36 val.)
 19. Baigiamųjų teorinių darbų aptarimas (30 val.)
 20. Baigiamųjų praktikos darbų aptarimas (30 val.)
 21. Asmeninės terapijos aptarimas (2 val.)

Kurso baigiamojo seminaro metu klausytojai privalo pristatyti ir apginti teorinį darbą tema “Egzistencinė filosofija/psichologija ir mano gyvenimo pasaulis”, savo psichoterapijos praktikos atvejo analizę bei individualios asmeninės terapijos analizę.

Užbaigus egzistencinės terapijos pradinį kursą, išduodamas pažymėjimas, liudijantis apie susipažinimą su egzistencinės psichologijos ir psichoterapijos pagrindais, psichoterapinės kvalifikacijos pakėlimą, o taip pat suteikiantis galimybę tęsti egzistencinės terapijos profesionalias studijas, kurių apimtis (kartu su pradiniu kursu) atitinka psichoterapeuto profesijos įgijimui keliamus reikalavimus.

Profesionaliojo lygio programa skirta siekiantiems psichoterapeuto diplomo. Joje šalia teorinių dalykų, pagilinančių egzistencinės psichologijos, terapijos ir filosofijos sampratą, didesnė dalis laiko skiriama praktiniam darbui esant profesinei priežiūrai bei psichoterapijos atvejų analizei. Per mokymosi laiką privalu praeiti 70 val. trukmės individualią asmeninę terapiją pas Instituto rekomenduojamus aukštos kvalifikacijos psichoterapeutus (įskaitant pradiniame lygyje praeitą asmeninę terapiją).

Programos turinys:

 1. Egzistencinė terapija (94 val.).
 2. Egzistencinė filosofija (M,Heidegger, M.Buber, E.Levinas) (24 val.).
 3. Profesinės priežiūros teorija ir praktika (8 val.).
 4. Asmenybės sutrikimai (24 val.)
 5. Psichoterapija ir religija (26 val.).
 6. Vaikų psichoterapija (16 val.).
 7. Egzistenciniai klausimai dvasinėse tradicijose (12 val.).
 8. Praktinis darbas (psichoterapijos atvejų analizė (64 val.) ir praktinio darbo individuali ir grupinė supervizija (160 val.)).
 9. 70 val. apimties individuali asmeninė terapija.

Mokymasis vyksta per šešis 11-13 dienų trukmės seminarus.

Norint gauti mokymo programos baigimo diplomą, privalu parengti ir apginti egzistencinės terapijos teorinį darbą, savo psichoterapijos praktikos atvejo analizę bei pateikti rašto darbą apie asmeninės individualios terapijos ir savo psichoterapinės praktikos sąveiką. Egzistencinės terapijos profesionaliojo lygio studijos baigiasi psichoterapeuto (egzistencinė terapija) diplomo gavimu.

Egzistencinės terapijos mokymas prasidėjo 1996 m. Pradinį kursą sėkmingai baigė virš 200 gydytojų ir psichologų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Izraelio. Studijas baigė ir šešios profesionaliojo lygio mokymo grupės (1999, 2001, 2002, 2004, 2006 ir 2008 m.). 2002 – 2004 m. HEPI kartu su Rusijos Profesionaliąja psichoterapijos lyga realizavo “Egzistencinės terapijos” mokymo programos pradinio lygio studijas Maskvoje. 2007 m. šio lygio studijas baigė grupė kolegų Surgute (Rusija), o 2006 m. pradinio lygio studijas pradėjo mokymo grupė Ivanove (Rusija).

2003 m. mes pradėjome “Supervizorių rengimo programą” (apimtis – 300 val.) pilnai užbaigusiems “Egzistencinės terapijos” mokymo kursą. 2004 m. šią programą baigė 1-ji, o 2006 m. – 2-ji mokymo grupė, kurios dalyviai tapo oficialiais HEPI supervizoriais.

Egzistencinės terapijos mokymo programos realizavime dalyvauja 27 dėstytojai ir psichoterapeutai, tarp kurių 9 psichologijos, filosofijos ir medicinos daktarai. Dauguma dėstytojų turi daugiametę praktinio psichoterapijos darbo patirtį. Tarp dėstytojų – gyd. A.Alekseičikas, prof. R.Kočiūnas, dr. K.-O.Polukordienė, dr. V.Lepeškienė ir kt.

Studijas pilnai apmoka mokymo programos klausytojai.

Egzistencinės terapijos mokymas vyksta Birštone, gražiame ir tyliame Lietuvos kurorte tarp Nemuno kilpų.

Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas (direktorius – prof. Rimantas Kočiūnas, prezidentas – Leonas Judelevičius).

A/d 2318
01126 Vilnius

tel. (8~319) 56772, mob.tel. (8~687) 17336 (R.Kočiūnas)
mob.tel. (8~698) 35183 (L.Judelevičius)

Similar Posts

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *