Tarptautinių žodžių žodyne viena iš misijos sąvokos reikšmių pateikiama kaip “atsakingas uždavinys, pavedimas, paskirtis, pašaukimas”.Kaip žinia, įvairiausios kultūros savo misijomis siekia užpildyti žmonių laisvalaikį ir teikti jiemspramogas. Į fizinės kultūros, kaip vieno iš pasaulinės kultūros klodo, misiją galbūt reikėtų žvelgtipasaulinės kultūros paveldo paskirties kontekste – holistiškai. Olimpinių žaidynių ir kitų panašaus masto varžybų atidarymo ir uždarymo, prizininkų apdovanojimo ceremonialai, medaliai, kurie tradiciškai savo bareljefuose atspindi šalies, varžybų rengėjos,nacionalinį įnašą į pasaulio kultūrinį palikimą, liudija, kad sportas iš esmės vykdo bendrosios kultūrosmisiją. Įvairiausio lygio sporto misija – tai žmogaus prigimtinių fizinių galimybių išraiška neribota judėjimoformų įvairove. Didysis sportas turi išskirtinę misiją – atverti žmogaus galimybių ribas. Olimpinės žaidynės, pasaulio ir kontinentų čempionatai taip pat atlieka savitą ir labai svarbią taikos, tautų suartėjimo ir supratimo misiją, kurią patvirtina ir ypatingas pasaulio TV ir kitų žiniasklaidos priemonių dėmesys. (Prisiminkime – buvo laikai, kai sportas vykdė tikrai šventą misiją: olimpinių žaidynių metu buvo nutraukiami net karai). Didysis sportas, atskleisdamas sportuojančio pašaukimą ir talentą, kartais nugalėtojus savo šalyjeišaukština iki nacionalinių didvyrių statuso. Tai veiklos sfera, galinti suteikti jaunai asmenybei pasaulinį pripažinimą. Šalies sporto didvyriai kartais atlieka dar vieną misiją – džiugina tautą, sukelia pozityvią euforiją, kas ne tik padeda darbingumui, bet turi įtakos ir sveikatai. Žinomi atvejai, kai ką tik išgarsėjęsšalies olimpinis čempionas pakelia savo šalies autoritetą daug labiau nei politikai. Šiuo požiūriu sportininkus galime laikyti ypatingais savo šalių ambasadoriais.Judėjimas, tapdamas gyvenimo būdo dalimi, atlieka visuomenės dvasinio ir fizinio sveikatingumo misiją. Jis, atspindėdamas bendrosios pasaulinės kultūros įvairovę, ne tik skatina sportavimą, betpraturtina visą sveikumo judėjimo žinių ir galimybių spektrą. Vis atsinaujinanti Olimpinių žaidynių programa dažnai įtraukia nacionalinių tradicijų sporto šakas, kurios išaukština pasaulyje atskiros šalies tautinius sportavimo ypatumus. Įsivaizduokime: jei ikiOlimpinių žaidynių lygio būtų pakylėtas mūsų kvadrato žaidimas arba lietuviškas ritinys… Skambėtų Lietuva!

Pranešimas skaitytas Lietuvos Sporto kongrese 1996 09 16

Ištrauka iš:
KŪNO KULTŪROS HUMANIZAVIMO IR DEMOKRATIZAVIMO LINKMĖ
Virginijus Gintautas Jaras
Vilnius, 1999.
ISBN 9986-491-48-7

Views All Time
Views All Time
3533
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!