Prezidentūros koridoriuose pirmadienio pavakarę pasirodė lankstinukai “Kieno sprendimas galutinis”, kuriuose protestuojama prieš apkaltą prezidentui Rolandui Paksui.

“Kai kurių Seimo pareigūnų vieši pareiškimai – tai reali grėsmė apkaltą Seime paversti formaliu Konstitucinio Teismo išvadų įforminimu. Pastangos plačiu mastu į apkaltos procesą įtraukti Konstitucinį Teismą, itin sureikšminti jo rekomendacinio pobūdžio išvadą ir taip Konstitucinio Teismo autoritetu daryti psichologinį spaudimą Seimo nariams bei visuomenei, prieštarauja Konstitucijos 86-to straipsnio 2 daliai, kuri imperatyviai nustato: “Respublikos Prezidento pašalinimo iš pareigų klausimą sprendžia Seimas apkaltos proceso tvarka”. Tai reiškia, kad klausimas Seime turėtų būti sprendžiamas iš esmės, kaip to reikalauja objektyvios tiesos nustatymo teisinis procesas”, – rašoma proklamacijos tituliniame lape.

Proklamacijoje cituojama Konstitucija, kaip “faktai” pateikiama statistika apie prezidentų Algirdo Brazausko ir Valdo Adamkaus suteiktas pilietybes.

“Dvigubais standartais” vadinama tai, kad V.Adamkaus patarėjais tapo Raimundas Mieželis, Julius Šmulkštys ir Remigijus Gaška, “1997 m. prezidento rinkimuose finansiškai parėmę V.Adamkų, po rinkimų tapo jo patarėjais”.

Taip proklamacijos autoriai siekia atsikirsti visuomenės pasipiktinimui, kad prezidentas ketino paskirti visuomeniniu patarėju savo dosniausią rinkimų kampanijos rėmėją verslininką Jurijų Borisovą.

“Apkaltos “burbulas” arba “grėsmių saugumui” nebėra – tegyvuoja apkalta!”, – vadinama proklamacijos dalis, kurioje primenama, kad Seimo narių teikime Specialiajai tyrimo komisijai prezidentui pateiktų kaltinimų pagrįstumui ir rimtumui ištirti nurodyta 17 aplinkybių, o Konstitucinis Teismas tik 3 prezidento veiksmus įvardijo kaip šiurkštų Konstitucijos pažeidimą.

Be to, proklamacijoje pateikiami keturi retoriniai klausimai, susiję su praėjusią savaitę paskelbtomis KT išvadomis. “Kodėl Konstitucijoje nustatytos prezidento diskrecijos teisės įgyvendinimas yra šiurkštus Konstitucijos pažeidimas ir priesaikos sulaužymas?”, – klausia nežinomi proklamacijos autoriai.

Be to, rašoma, kad KT, spręsdamas prezidento atsakomybės klausimą, neatsižvelgė į tai, kad Lietuvos pilietybė J.Borisovui suteikta, įvertinus jo nuopelnus aviacijos sportui, labdaros veiklą, ankstesnio prezidento įteiktą valstybės apdovanojimą, vieningą kompetentingos Pilietybės reikalų komisijos rekomendaciją bei atsižvelgiant į ankstesnių prezidentų per dešimtmetį suformuotą praktiką.

Proklamacijoje klausiama, kodėl nei parlamentinė Specialioji tyrimo komisija, nei KT neįvardijo veiksmo, kurį atlikęs arba neatlikęs prezidentas atskleidė valstybės paslaptį J.Borisovui apie jam taikomas operatyvines priemones, nors verslininkas esą jau 6 metus žinojo, kad jo pokalbiai telefonu yra kontroliuojami.

Taip pat klausiama, kodėl KT vienašališkai nagrinėjo bei atsižvelgė tik į tuos bylos duomenis, kurie grindžia galutinę išvadą ir kodėl itin kritiškai vertino arba neatsižvelgė į tą informaciją, kuri patvirtina visiškai priešingas aplinkybes.

Prezidento patarėjas Sigitas Jačėnas BNS prisipažino proklamacijų pluoštus padėjęs pagrindiniame koridoriuje, tačiau sakė negalintis atskleisti, kas jas atspausdino. Šaltinių teigimu, proklamacijos buvo baigtos spausdinti pirmadienį 14 valandą.

Views All Time
Views All Time
262
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!