Siekdama užtikrinti darnią miesto plėtrą, Vilniaus miesto taryba patvirtino teritorijų Pilaitėje, Gulbinuose, Pupojuose, Nemėžyje, Rokantiškėse, Lentvaryje ir Trakų Vokėje architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenis.

Būtinybė planuoti sostinės pakraščiuose esančių teritorijų plėtrą iškilo, kai prie Vilniaus miesto prijungtose teritorijose buvo įvykdyta žemės reforma ir savininkams buvo atkurta žemės nuosavybė. Atgavę nuosavybės teises žmonės dažnai pageidauja pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir vykdyti statybas.

Rengiant plėtros koncepcijos metmenis buvo siekiama nustatyti minėtų teritorijų erdvinės plėtros prioritetus, infrastruktūros poreikius, suformuoti šių teritorijų urbanistinę strategiją ir funkcinį zonavimą, numatyti sklypus inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtrai.

Koncepcijos metmenyse nustatyti tikslinės žemės naudojimo paskirties būdai ir pobūdžiai, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimai – užstatymo aukštingumas, intensyvumas, morfotipas. Numatyti sklypai besiformuojančių gyvenamųjų rajonų gatvėms, komunikacijoms, viešosioms erdvėms, vaikų darželiams, mokykloms, policijai, priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.

Bendras planuojamų teritorijų plotas – 2849 ha. Daugiau kaip pusė visos teritorijos – 1512 ha skiriama gyvenamajai statybai, iš jų 75 proc. (1134 ha) numatoma mažaaukštei statybai ir 25 proc. (364 ha) – daugiaaukštei. Planuojamas gyventojų skaičius – apie 76,8 tūkst.

Pagal Tarybos patvirtintus plėtros koncepcijos metmenis bus rengiami suplanuotų teritorijų atskirų zonų detalieji planai.

Views All Time
Views All Time
2393
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!