Prezidentas Rolandas Paksas apkaltos proceso posėdyje Seime pasakė baigiamąjį žodį, kuriame teisino savo veiksmus, nurodytus jam pareikštuose kaltinimuose ir pripažino vartojęs jam, kaip Prezidentui, nederamą leksiką. R.Paksas teigė, kad jo atžvilgiu buvo taikoma dvigubų standartų politika. Už savo padarytas klaidas jis atsiprašė Seimo narių ir visų Lietuvos žmonių.
Paskutinėje prieš Seimo balsavimą dėl nušalinimo kalboje prezidentas Rolandas Paksas teigė tapęs “dvigubų standartų”, “manipuliacijų” slaptais dokumentais auka ir kaltino ankstesnius prezidentus įteisinus ydingą pilietybės suteikimo išimties tvarka praktiką.

“Iš esmės esu kaltinamas dėl to, kad vadovaudamasis įstatymais, ėjau buvusių prezidentų pramintų taku. Algirdas Brazauskas ir Valdas Adamkus išimties tvarka suteikė pilietybę 847 asmenims”, – sakė R.Paksas.

Jis neigė kaltinimą neužtikrinus valstybės paslapties apsaugą, kai sąmoningai leido suprasti savo rinkimų kampanijos finansiniam rėmėjui Jurijui Borisovui apie specialiųjų tarnybų klausomus pastarojo pokalbius telefonu.

R.Pakso teigimu, J.Borisovas prieš tai pats penkerius metus žinojo apie jo atžvilgiu taikomas operatyvines priemones.

Prezidentas pripažino, kad padarė klaidą kviesdamas dirbti patarėju savo finansinį rėmėją Jurijų Borisovą.

R.Paksas teigė, kad nuo 1994 metų iki jo kadencijos pradžios iš valstybės vadovo institucijos dingo 175 dokumentai su slaptumo žyma.

R.Paksas neigė daręs spaudimą dėl bendrovės “Žemaitijos keliai” akcijų perdavimo jam artimiems asmenims.

“Taip, man buvo skambinta, bet aš suvokiau, kad neturiu teisės kištis į privačios bendrovės veiklą ir neketinau to daryti”, – sakė R.Paksas. Jis pabrėžė prasikaltęs tik tuo, kad “bandydamas nuraminti jaunystės draugą”, vartojo “nederamą leksiką”.

Viename iš slapta įrašytų verslininko Algirdo Drakšo pokalbių telefonu skamba ir R.Pakso balsas ir kai kurie jo vulgarūs posakiai.

R.Paksas teigė, jog Lietuvos specialiosios tarnybos buvo “įtrauktos į politinius procesus”, o slaptais dokumentais, kuriuos nagrinėjo apkaltos pagrindus tyrusios komisijos, buvo “manipuliuojama”.

“Ar naudodami slaptąsias tarnybas politiniams tikslams, negriauname valstybės savo rankomis?”, – retoriškai klausė R.Paksas.

Prezidento kalboje buvo gausu retorikos, apeliacijų į taurius tikslus, valstybės interesus.

R.Paksas sakė suprantąs, kad Prezidentas, nors ir labiausiai juodinamas, neturi teisės daryti klaidų.

Tačiau čia pat kreipdamasis į parlamentarus R. Paksas klausė: “Nejaugi kelios mano padarytos klaidos iš tikrųjų vertos Prezidento apkaltos proceso”?

“Nebijokime pripažinti klaidų ir jas taisyti nebijokime keistis, dirbkime Lietuvai”, – kalbėjo R. Paksas, čia pat pažymėdamas, kad koks bebūtų Seimo narių sprendimas, jis jį priimsiąs garbingai.

Iškart po kalbos R.Paksas paliko Seimą. Prie parlamento pastato išlipęs iš automobilio, jis, apsuptas apsaugos pareigūnų žiedo, pasuko link savo rėmėjų minios.

Nepriklausomybės aikštėje jis užlipo ant mitinguotojų tribūnos. R.Paksas padėkojo savo rėmėjams už paramą ir sakė, kad “viskas Lietuvoje bus tvarkoj”.

Lydimas šūksnių “Ačiū, ačiū” ir “Už prezidentą!” , R.Paksas sėdo į limuziną išvyko Prezidentūros link.

Prezidentui yra pateikti trys kaltinimai dėl šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo ir priesaikos sulaužymo.

Konstitucinis Teismas pripažino, jog prezidentas šiurkščiai pažeidė Konstituciją, neteisėtai išimties tvarka suteikdamas Lietuvos pilietybę savo dosniausiam rėmėjui Jurijui Borisovui, sąmoningai leisdamas pastarajam suprasti, jog jo pokalbių klausosi specialiosios tarnybos bei darydamas spaudimą UAB “Žemaitijos keliai” vadovams ir akcininkas dėl akcijų perleidimo prezidentui artimiems asmenims.

Prezidentas bus nušalintas, jeigu nors vienam kaltinimui pritars ne mažiau kaip 85 parlamentarai.

Views All Time
Views All Time
1843
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!