Artūras Paulauskas 1975 metais bandė įstoti į KGB, tačiau nebuvo priimtas tik dėl medicininės komisijos išvadų. 1975.XI.24 siuntime į medicininę-ekspertinę komisiją rašoma: prašoma apžiūrėti pil. Paulauską Artūrą ir patikrinti sveikatą, patikrinimo tikslas – nustatyti, ar A.Paulauskas tinka darbui KGB organuose. Komisijos išvadas prašoma pateikti drg. Grybauskui į KGB Lietuvos SSR kadrų skyrių. 1975.XII.26 karinė gydymo komisija konstatavo, kad jis operatyvinei tarnybai netinkamas. Buvęs vienas iš KGB Lietuvos padalinio vadovų Vladas Gulbinas teigia, kad sveikatos reikalavimai žmonėms, norintiems tapti operatyviniais KGB darbuotojais, būdavo labai griežti. “Jeigu kandidatai nepraeidavo medicinos komisijos, niekas negalėdavo jiems padėti, net ir faktas, kad kandidato tėvas – KGB pulkininkas”, – sakė V.Gulbinas, paklaustas, ar A.Paulausko tėvas Stasys Paulauskas, tuometinis KGB pulkininkas, negalėjo padėt sūnui įstoti į šią organizaciją. A.Paulauskas nuo rinkėjų yra nuslėpęs ir kai kuriuos kitus savo biografijos faktus: Seimo Pirmininko A.Paulausko biografijoje, kurią galima rasti oficialiuose Seimo puslapiuose internete, nuslėpta, kad A.Paulauskas dirbo LKP CK. Biografijoje, esančioje Generalinėje prokuratūroje rašoma, kad 1988 metų gegužę A.Paulauskas pradėjo eiti LKP CK administracinių organų instruktoriaus pareigas, o tų pačių metų gruodį jis perėjo į LKP CK valstybinio teisinio skyriaus instruktoriaus pareigas. Buvęs KGB karininkas redakcijai pasakojo, kad KGB Lietuvos skyrius atsiskaitydavo LKP CK administracinių organų skyriui. “Mūsų susirinkimuose būtinai dalyvaudavo LKP CK administracinių organų skyriaus darbuotojas. Dirbdami KGB, mes vykdydavome ir to skyriaus pavedimus”, – pasakojo buvęs KGB karininkas. Kaip sakė nenorėjęs būti įvardytas prokuroras, tikroji A.Paulausko biografija yra ta, kuri saugoma Generalinėje prokuratūroje. Šioje biografijoje parašyta, kad savo karjerą A.Paulauskas pradėjo dirbdamas paprastą darbą: 1974-aisiais jis dirbo LTSR statybos ministerijos spec. montavimo valdyboje sargu, vėliau – Apsaugos skyriaus prie Vilniaus vykdomojo komiteto milicijos valdyboje pagalbiniu darbininku. Darbininku A.Paulauskas dirbo taip pat ir Šiaulių statybos valdyboje bei Telšių KMK. Savo, kaip prokuroro, karjerą A.Paulauskas pradėjo tik 1976 metais, kai baigė Vilniaus universiteto teisės fakultetą (…). Į TSKP narius A.Paulauskas buvo priimtas 1981 m. Netrukus po to jis buvo paskirtas Varėnos prokuroru. Ten dirbo iki 1988 metų, tuomet A.Paulauskas perėjo dirbti į LKP CK. Iš LKP CK A.Paulauskas buvo atleistas 1989 metų balandžio 14-ąją. Po kelių dienų jis jau ėjo LTSR prokuroro pavaduotojo pareigas. Likus keturiems mėnesiams iki Nepriklausomybės atstatymo A.Paulauskas buvo paskirtas LTSR prokuroro pirmuoju pavaduotoju (kaip sakė vienas buvęs sovietinis prokuroras, LTSR prokurorą ir pirmąjį pavaduotoją skirdavo Maskva, t.y. TSRS generalinis prokuroras). 1990.III.22 A.Paulauskas tapo jau nepriklausomos Lietuvos generaliniu prokuroru.

Nuodinga gyvatė

Views All Time
Views All Time
2736
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!