Prezidentas pagal konstituciją

Lietuvos Respublikos konstitucija apibrėžia Respublikos prezidento teisines aplinkybes. Jas interpretuoja prezidentas, sutinkamai su asmeninėmis savybėmis, vyriausybė ir seimas, sutinkamai su valdžių atskyrimo principu, tauta, sutinkamai su tautiškumo išsaugojimo tikslais, konstitucinis teismas, sutinkamai su peržengimų draudimais.

Prezidento teisinių aplinkybių interpretavimas, sutinkamai su asmeninėmis prezidento savybėmis, yra esmingiausias valstybės santykiuose. Kiekvienas prezidentas pasirenka iš konstitucijos tas aplinkybes, kurios jo nuomone svarbiausios, o kitos atitenka būsimam prezidentui, kuris tam tikrais atvejais ir išrenkamas tam, kad sutvarkytų neišnaudotų esamojo prezidento galimybių dalykus.

Tenka apibrėžti atstovavimo temą. Prezidento institutas atstovauja valstybę, tačiau nėra apibrėžta, ar pirma atstovauja pačiai valstybei, ar užsienio valstybėms. Atsakymas yra tikriausiai apibrėžtinas, kad prezidentas atstovauja visų pirma valstybei, kai valstybė stipri, ir turi atstovauti visų pirma užsienio valstybėms, kai valstybė silpna.

Straipsniai 1 reklama

Stiprinti valstybę turėtų būti vienas svarbiausių prezidento veiklos savybių. Sutinkamai su šia aplinkybe prezidentas skiria valstybinius apdovanojimus žmonėms, kurie savo veikla darė Lietuvos valstybę stipria mokslinėmis, kūrybinėmis, ūkinėmis, teisinėmis galimybėmis. Valstybės apdovanojimais pripažinti asmenys sudaro valstybės branduolį.

Prezidentas teikia Lietuvos Respublikos pilietybę asmenims, visai neseniai buvusiems anapus valstybės sienų, teikia malonę nuteistiesiems, esantiems anapus visuomenės sienų. Šiame kontekste nusikaltėliai pastebimi buvę neprotingais, kadangi turi būti interpretuojami blogiau, negu užsieniečiai.

Prezidentas skiria ministrą pirmininką, paveda jam sudaryti vyriausybę, tvirtina vyriausybės sudėtį, ministro pirmininko teikimu skiria ir atleidžia ministrus, skiria ir atleidžia numatytus valstybės pareigūnus. Vyriausybė, sudaryta iš kompetentingų narių, stiprina Lietuvos valstybę, mobilizuodama visas jos kūrybines, gamybines pajėgas.

Prezidentas teikia seimui valstybės kontrolieriaus, Lietuvos banko valdybos pirmininko kandidatūrą, skiria ir atleidžia kariuomenės vadą ir saugumo tarnybos vadovą, suteikia aukščiausius karinius laipsnius.

Prezidentas daro Seime metinius pranešimus apie padėtį Lietuvoje, vidaus ir užsienio politiką. Šaukia neeilinę Seimo sesiją, skelbia eilinius ar pirmalaikius seimo rinkimus. Taigi, yra parlamento esminių veiklos momentų iniciatorius, taip atlikdamas svarbiausio valstybės atstovo paskirtį.

Prezidentas teikia seimui skirti konstitucinio teismo pirmininko kandidatūrą, paskyrus visus konstitucinio teismo teisėjus. Prieš tai teikia seimui trijų konstitucinio teismo teisėjų kandidatūras.

Teikia seimui skirti aukščiausiojo teismo pirmininką, šio teismo teisėjų kandidatūras, skiria generalinį prokurorą, apygardų ir apylinkių teismų pirmininkus ir teisėjus.

Prezidentas tvarko svarbiausius užsienio politikos dalykus, kartu su vyriausybe vykdo užsienio politiką. Pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas seimui ratifikuoti.

Skelbia nepaprastąją padėtį ir pateikia tvirtinti seimo posėdžiui. Šios konstitucinės nuostatos paskirtis tvarkyti nenumatytas aplinkybes, kurios galėtų susidaryti nedidelėje ir palyginti neseniai valstybingumą atgavusiai valstybei.

Vyriausybės teikimu skiria Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų, priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamuosius raštus, teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus.

Prezidentui suteikiama teisė nustatyti aplinkybes, dėl kurių šalis turi pereiti į gynybą nuo ginkluotos agresijos, įvesti karo padėtį, mobilizuoti šalį. Šios aplinkybės pateikiamos tvirtinti būsimam seimo posėdžiui.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *