Valstybės saugumo departamentui (VSD) nustačius, kad žemės ūkio ministrei Kazimirai Prunskienei adresuotas siuntinys į Lietuvą pateko ne diplomatiniu paštu, ministrė džiaugiasi, jog Lietuvos diplomatinis paštas pripažįstamas esant saugus. Tai, jos nuomone, svarbu ne tik šią funkciją vykdančioms ir jo saugumą užtikrinančioms institucijoms, bet ir visiems Lietuvos piliečiams. Tokią ministrės poziciją, išdėstytą žemės ūkio ministrės atstovo spaudai pranešime, nulėmė ir Prezidento Valdo Adamkaus ankstesnis patikinimas, kad diplomatinis paštas yra saugus.

“Ministrė, kaip ir daugelis situaciją dėl jai siųsto siuntinio aptarinėjusių politikų ir piliečių abejoja, ar per diplomatinius kanalus gali būti persiuntinėjami laiškai bei siuntiniai, jeigu jie nėra priskirtini diplomatiniam paštui. Šis klausimas juo labiau tapo aktualus, kai paaiškėjo teisine ir moraline prasme nepriimtinos aplinkybės”,- sakoma žemės ūkio ministrės atstovo spaudai pranešime.

Tačiau, K. Prunskienės nuomone, siuntinio ir jame kartu su siunčiamais daiktais buvusio laiško privatus pobūdis anaiptol nereiškia, kad juos sutikę atgabenti ir perduoti asmenys gali laisvai jais disponuoti, pateikti tretiesiems asmenims, demonstruoti žiniasklaidai.

Valstiečių ir naujosios demokratijos partijų sąjungos lyderė įsitikinusi, kad tai fundamentali teisinė ir moralinė norma, net jeigu tie asmenys ir nebūtų valstybės institucijų darbuotojai, o siuntos perdavimas adresatui nebūtų įformintas oficialios institucijos raštu, kaip kad šį kartą.

Ministrė K. Prunskienė tikisi, kad “negerai pasielgę asmenys atsiprašys savo vadovų bei visuomenės, kuriai tokia elgsena nepriimtina, o institucijos, kuriose jie dirba, pareikalaus adekvačios tų asmenų atsakomybės”.

ELTA primena, kad kilus abejonėms dėl diplomatinio pašto saugumo, Užsienio reikalų ministerija (URM) paskelbė, kad K. Prunskienei adresuotas siuntinys nebuvo gabenamas diplomatiniu paštu, nes to neleidžia mūsų šalyje galiojantys teisės aktai. Dėl to ministerijoje buvo atliktas tarnybinis patikrinimas.

Views All Time
Views All Time
975
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!