Sprendimus mes priimame ne sistemingai nors valdytojų sprendimai taip pat ne sistemingi. Atsakomybė už svarbų organizacijų sprendimų priėmimą sunki našta ypač aštriai pasireiškianti aukščiausio valdymo lygyje. Vadovas negali priimti sprendimo neapgalvotai, tam reikia žinių. Atskirai paėmus sprendimo priėmimo procese vadovas vaidina keturis vaidmenis: 1) entraprenerio; 2) specialisto, kuris reguliuoja įvairius sutrikimus darbe; 3) išteklių skirstytojo; 4) kompromiso specialisto.

Kiekvienai valdymo funkcijai taip pat būdingi tam tikri tipiniai sprendimai: 1) planavimo stadijos procese; *1) sprendimai dėl biznio misijos, dėl svarbiausių uždavinių; 2) dėl tikslų, aplinkos veiksnių pokyčių ir įtakos organizacijai; 3) dėl tikslų pasikeitimo ir taktikos* ; 2) veiklos organizavimas; *1) kaip struktūrizuoti organizacijos darbą; 2) kokius sprendimo priėmimus patikėti tam tikro lygio vadovam; 3) ar verta keisti organizaciją dėl aplinkos*; 3) motyvavimas; *1) ko labiausiai reikia pavaldiniams; 2) kokiu mastu jų poreikiai patenkinami siekiant organizacijos tikslų*; 4) kontrolė; *1)kaip matuoti darbo rezultatus; 2) kaip dažnai vertinti rezultatu; 3) kokie rezultatai siekiant tikslo*.

Svarbūs sprendimų priėmimo proceso elementai yra žmonių santykiai ir laikas.priimant sprendimus labai svarbūs kitų sprendėjų sprendimai. Sprendimo priėmimas susieja organizacijos dabartį su ateitimi.

Views All Time
Views All Time
3150
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!