Komunikacija ir sprendimo priėmimas sujungia valdymo funkcijas į visumą. Komunikacija, tai pasikeitimas informacija, kuri būtina efektyvių sprendimų priėmimui. Informacijos pasikeitimas yra integruotas į visas veiklos rūšis.. neefektyvi komunikacija – viena svarbiausių problemų atsiradimo priežastis. Efektyviai komunikuojantis vadovas lemia organizacijos sėkmę.

Tokie vadovai supranta:
1) komunikacijos proceso esmę;
2) moka žodžiu ir raštu bendrauti;
3) supranta kaip aplinką veikia pasikeitimas informacija.

Komunikacijų rūšys:

1) tarp organizacijų ir jos aplinkos;
2) komunikacija tarp įvairių lygių ir padalinių;

vertikali komunikacija:
1) iš aukštesnio lygio į žemesnį;
2) iš žemesnio lygio į aukštesnį.
3) komunikacija tarp įvairių skyrių;

horizontali komunikacija:
1) komunikacija tarp vadovo ir darbo grupės;
2) grupės komunikacija tarpusavyje;
3) neformali komunikacija.

Paskalomis ir gandais galima efektyviai patikrinti sprendimų efektyvumą.

Pasikeitimas informacija arba mainai vyksta tada kai viena pusė siūlo, o kita priima. Tam reikalingas komunikacijų proceso sutapimas. Komunikacinių mainų objektas – pranešimas, o tikslas, kad jis būtų suprastų tik tie, kuriems jis skirtas.

Komunikacija

Komunikacija – veiklos planavimas, organizavimas, motyvavimas, kontrolė. Komunikacija sujungia visas šias funkcijas ir nei viena jų neįmanoma be komunikacijos.

Views All Time
Views All Time
7740
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!