1789 m. prasidėjusi Prancūzų revoliucija buvo feodalinės visuomenės ir karališkojo absoliutizmo krizės atomazga.

Privilegijomis bei luomų nelygybę pagrįsta santvarka įasmenino monarchas, kurio valdžios neribojo toks atstovaujamasis organas, koks Anglijoje buvo parlamentas. Prancūzų revoliucija lėmė ne tik ūkio raida ir žmonių gyvenimo sąlygos, bet dar labiau ” sąmonė” – pažangios švietėjų idėjos. Švietėjų – rašytojų, filosofų ir ekonomistų – valstybės ir visuomenės pertvarkos teorijos tapo idėjiniu revoliucijos pagrindu.
Prancūzijos bajorai norėjo apriboti karaliaus valdžią, turėti nepriklausomus teismus, žodžio ir spaudos laisvę, išlaikyti savo privilegijas. Generaliniai luomai ėmė svarstyti valstybės santvarkos pakeitimą. Buržuaziją siekė panaikinti absoliutizmą. Bajorija nesutiko su luominių skirtumų bei feodalini privilegijų panaikinimu. Generaliniai luomai pasiskelbė Steigiamuoju susirinkimu, kurio uždavinys – parengti konstituciją.

1789 m. 08 26 Steigiamasis susirinkimas priėmė garsiąją ” Žmogaus ir piliečio teisių deklaraciją”
I punktas: kad žmonės gimsta ir lieka laisvi bei lygiateisiai. II punktas: kiekvienos valstybės tikslas yra užtikrinti prigimtines ir neatimamas žmogaus teises. Tokios yra laisvė, nuosavybė, saugumas ir priešinimasis engimui.
1791 m. Prancūzijos konstitucija. Valdžia suskirstyta į įstatymų leidimo, vykdomąją ir teismų. Valdžia atiteko turtingajai buržuazijai.( II revoliucijos etapas 1792 – 1793)
Karaliaus nuvertimas. Visuotinės rinkimų teisės pagrindu išrinktas konventas 1792 m. rugsėjo mėn. Paskelbė Prancūziją respublika.
Jakobinų diktatūra 1793- 1794 m. Visą valdžia turėjo konventas ir jo skiriamas Visuomenės gelbėjimo komitetas.

Konventas panaikino feodalines senjorų teises, įsivyravo vidutiniai bei stambūs ūkiai, įvestos kainos būtiniausioms prekėms – maksimumas, visuotinė karo prievolė.
1794 m. įvyko perversmas ir į valdžią atėjo nuosaikieji respublikonai
1789-1794 m. įvykiai sunaikino feodalizmą Prancūzijoje ir smarkiai paspartino jo irimą visoje Europoje.

Views All Time
Views All Time
5461
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!